• <
BOTA_TECHNIK_MEGA

3. Międzynarodowy Kongres Morski

Polski Rejestr Statków

09.06.2015 06:25 Źródło: własne
3. Międzynarodowy Kongres Morski - GospodarkaMorska.pl

Korzystając ze swoich szerokich kontaktów międzynarodowych, Polski Rejestr Statków dokłada starań, by zapewnienić udział w tym wydarzeniu przedstawicieli Komisji Europejskiej, administracji morskich i stowarzyszeń armatorskich możliwie wielu państw, towarzystw ubezpieczeniowych, producentów wyposażenia okrętowego oraz biur projektowych.

Program tegorocznego Kongresu podzielony został na bloki tematyczne, w których poruszone zostaną takie kwestie jak: wyzwania i szanse rozwoju gospodarki morskiej, wykorzystanie zasobów morza i ochrona środowiska morskiego, ekologia i bezpieczeństwo na morzu oraz rozwój morskiej energetyki wiatrowej w świetle polityki klimatycznej UE. PRS jest opiekunem merytorycznym bloku tematycznego „Ekologia i bezpieczeństwo na morzu”.

Od 2007 roku Polski Rejestr Statków we współpracy ze Związkiem Armatorów Polskich i Administracją morską RP organizował cyklicznie sympozja pod nazwą „Safe Shipping on the Baltic Sea”. W 2013 r. organizatorzy uznali za słuszne włączenie sympozjum w szerszy projekt, tj. Międzynarodowy Kongres Morski. PRS z satysfakcją odnotowuje wzrost znaczenia Kongresu jako forum dyskusji o zagadnieniach szeroko pojętej gospodarki morskiej i platformy rozwijania międzynarodowej współpracy podmiotów branży morskiej. Kongres jest przykładem synergii wynikającej ze wspólnych działań różnych środowisk – biznesowych, samorządowych i Administracji państwowej. Podobnie jak i inni partnerzy angażujący się w organizację Kongresu, PRS widzi w udziale w tym wydarzeniu szansę na zacieśnienie współpracy z dotychczasowymi partnerami i pozyskanie nowych.

Więcej informacji na temat Kongresu można znaleźć na stronie kongres-morski.pl.

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 35671,00 $ tona -0,25% 28 lip
 Cynk 2951,00 $ tona 0,10% 28 lip
 Aluminium 2516,00 $ tona 0,76% 28 lip
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.