• <
smartre_2023

PRS wpływa na bezpieczeństwo i ekologię. Powstały wytyczne m.in. w kwestii zastosowania paliw alternatywnych

gm

19.10.2022 17:30
Strona główna Przemysł Stoczniowy, Stocznie, Statki PRS wpływa na bezpieczeństwo i ekologię. Powstały wytyczne m.in. w kwestii zastosowania paliw alternatywnych

Partnerzy portalu

PRS wpływa na bezpieczeństwo i ekologię. Powstały wytyczne m.in. w kwestii zastosowania paliw alternatywnych - GospodarkaMorska.pl
Fot. Pixabay

Polski Rejestr Statków S.A. uczestniczy w polskich inicjatywach związanych ze zmianami energetycznymi, dlatego też zostały wydane kolejne trzy publikacje informacyjne PRS. Zawierają one wytyczne bezpiecznego wykorzystania innowacyjnych rozwiązań technicznych w ramach bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń energetycznych statków i obiektów pływających oraz transportu na statkach pojazdów zasilanych alternatywnymi źródłami energii.

- Zastosowanie paliw alternatywnych w transporcie, w tym w urządzeniach i systemach energetycznych statków i obiektów pływających, spowodowały konieczność opracowania przez Polski Rejestr Statków  odpowiednich wytycznych obejmujących tematy związane z bezpieczeństwem i ekologią, co leży w naszych ustawowych kompetencjach. Oprócz branży typowo morskiej, certyfikujemy produkty, osoby i systemy zarządzania, czy nadzorujemy inwestycje na lądzie, wpływając tym samym na bezpieczeństwo - mówi dr hab. inż. kpt. ż.w. Henryk Śniegocki, prezes PRS SA.

PRS czynnie uczestniczy w inicjatywach związanych ze zmianami energetycznymi, do których należy zaliczyć porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce czy Polską Strategię Wodorową do roku 2030 z perspektywą do roku 2040 r. W związku z tym została opracowana  publikacja dotycząca zastosowania wodoru w postaci gazowej lub ciekłej w przemyśle, zwłaszcza w powiązaniu z tematyką wytwarzania wodoru drogą elektrolizy, transportu oraz wykorzystaniem wodoru do zasilania systemów energetyczno-napędowych statków. Publikacja jest wsparciem dla inwestorów i administracji jako narzędzie do projektowania, certyfikacji i bezpiecznej eksploatacji w tym zakresie.

Celem kolejnych publikacji było określenie zaleceń dotyczących bezpiecznego i niezawodnego dostarczania energii elektrycznej lub cieplnej na statkach lub obiektach pływających, przy wykorzystaniu technologii ogniw paliwowych oraz alkoholu metylowego/etylowy jako paliwo.

Zostały także określone zalecenia w zakresie  zapewnienia bezpiecznego przewozu pojazdów zasilanych paliwami alternatywnymi (AFV) na statkach ro-ro (pasażerskich, towarowych, w tym na samochodowcach), jak też operacji ładowania pojazdów elektrycznych na pokładzie statku.

Ponieważ na forum międzynarodowym i krajowym trwają dyskusje na temat zastosowania nowych rozwiązań związanych z energetyką, temat jest rozwijany również w PRS. Eksperci spółki biorą udział w pracach porozumień sektorowych, podkomitetów IMO oraz IACS w zakresie tworzenia wymagań zapewniających bezpieczeństwo wykorzystania paliw alternatywnych w żegludze międzynarodowej i krajowej.

Partnerzy portalu

seatech_390x100_2022
aste_580x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.