• <
siemens_gamesa_2022

Nagroda ESPO 2022 Porty Społecznie Odpowiedzialne. Gdańsk z nagrodą w 2021 roku

27.09.2022 14:46
Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski Nagroda ESPO 2022 Porty Społecznie Odpowiedzialne. Gdańsk z nagrodą w 2021 roku

Partnerzy portalu

Nagroda ESPO 2022 Porty Społecznie Odpowiedzialne. Gdańsk z nagrodą w 2021 roku - GospodarkaMorska.pl
Barcelona, fot. Marek Grzybowski

Porty Ceuta, Barcelona, Tallin znalazły się w finale konkursu o nagrodę ESPO Award 2022. Projekty portów Ceuty, Barcelony, Tallina oraz projekt współpracy portów Ankony, Rawenny, Wenecji, Triestu, Rijeki, Zadaru, Splitu i Dubrownika zostały zakwalifikowane do 14. nagrody ESPO na temat społecznej odpowiedzialności portów. 

Jury wybrało cztery wnioski spośród siedmiu zgłoszeń do tegorocznej edycji: „Rola morskiego transportu pasażerskiego we wzmacnianiu łączności miejskiej i wnoszeniu wartości dodanej dla lokalnej społeczności”.

Port przyjazny dla pasażerów

Nagroda ESPO 2022 trafi do podmiotu zarządzającego portem, który opracował i wdrożył szereg inicjatyw i/lub strategię we współpracy z różnymi zainteresowanymi stronami i miastem. Przedmiotem konkursu jest inicjatywa na rzecz poprawy morskich połączeń pasażerskich i łączności w obrębie miasta lub z innymi miastami i regionami Europy. 

Oferta musi spełniać warunki poprawienia komfortu życia  własnych obywateli jak też umożliwienia gościom z całego świata odwiedzania i odkrywania miasta oraz wnoszenia wartości dodanej dla społeczności lokalnej. Ważnymi kryteriami są rola portu w zwiększaniu łączności poprzez płynne i przyjazne przemieszczanie się przez port do i z miasta, a także działania zarządu portu, które pozwalają odwiedzającym odnieść pozytywne dobre wrażenie z odwiedzenia miasta lub regionu. 

Niezwykle ważnym kryterium jest działalność przyjazna dla otoczenia. Zrównoważenie środowiskowe i społeczne projektu lub strategii jest warunkiem wstępnym kwalifikacji do Nagrody ESPO 2022.

Łączyć ludzi i kultury

– Morski transport pasażerski umożliwia portom łączenie ludzi i kultur w różnych regionach i krajach, ale jest także prawdziwym wyzwaniem dla portów – podkreśla Dimitrios Theologitis, przewodniczący jury tegorocznej nagrody ESPO. 

Stwierdza on, że porty są już na zaawansowanym poziomie, jeśli chodzi o obsługą towarów. Ich przeładunki odbywają się w sposób wydajny, opłacalny i bezpieczny. Natomiast „transport pasażerski niesie ze sobą różne wymagania, takie jak ochrona przed żywiołami, wygoda, estetyka, integracja wybrzeża z tkanką miasta, a także konieczność uniknięcia zakłóceń, gdy duża liczba pasażerów musi być przetransportowana z i do portu”.

– Tegoroczne siedem zgłoszeń [jest dowodem na to, że porty podejmują – MG]  wysiłki zmierzające do rozwiązania tych problemów w innowacyjny sposób – komentuje Dimitrios Theologitis i zauważa, że działania te obejmują rozwiązania polegające na projektowaniu nowych konstrukcji i logistyki przemieszczania, a także organizacji dobrego obiegu informacji oraz integrację. 

Budowa portu przyjaznego dla pasażera  wymaga by swoją pracę dobrze wykonali architekci, inżynierowie i władze lokalne, które dokładają wszelkich starań, aby uatrakcyjnić transport pasażerski. 

Ceremonia  wręczenia nagród ESPO odbędzie się 8 listopada w Brukseli. Wtedy ogłoszony zostanie zwycięzca 14. nagrody ESPO.  Wybrane projekty zostaną zaprezentowane na stronie internetowej ESPO w najbliższych tygodniach, a wszystkie siedem zgłoszeń zostanie przedstawionych w specjalnej broszurze, która zostanie opublikowana 8 listopada. 

Port Gdańsk z nagrodą ESPO 2021

Przypomnijmy, że w 2021 r. Port Gdańsk po raz pierwszy w historii otrzymał nagrodę ESPO. Wyróżniony został za integrację społeczną i pomoc potrzebującym w czasie pandemii.

Nagrodę w imieniu Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA odebrali Piotr Bura, dyrektor Działu Marketingu i Komunikacji i Anna Drozd, rzecznik prasowy. Była to 13. edycja konkursu organizowanego przez ESPO (European Sea Ports Organisation). Tematem przewodnim edycji była „Rola portów w odbudowie miasta i społeczności lokalnej”. Był to czas szczególny, czas pandemii Covid-19 i Port Gdańsk mógł pochwalić się wieloma inicjatywami społecznymi. Szczególnie cenne były inicjatywy służące poprawie jakości życia mieszkańców dzielnic położonych w pobliżu granic Zarządu Portu, Stogów i Nowego Portu.

 – Wspieramy miejscowe kluby piłkarskie jak „Portowiec Gdańsk” i „Torus Wybrzeże”. W okresie wakacyjnym organizujemy Kino Letnie na plaży na Stogach. Dofinansowujemy ciekawe lokalne inicjatywy jak Bibliotekę Społeczną Stowarzyszenia „Przyjazne Pomorze”, która działa na Stogach. Niemal cały rok byliśmy zaangażowani w akcje związane z walką z pandemią. Wspieramy ratowników medycznych z Pomorza, ale swoją pomoc kierujemy również do osób starszych i schorowanych z Nowego Portu i Stogów, zapewniając im często jedyny ciepły posiłek dziennie. Przekazaliśmy pomorskim szpitalom 4 analizatory do diagnostyki zakażeń SARS-CoV-2, środki ochrony osobistej, lodówki turystyczne. Zakupiliśmy też 10 namiotów z pełnym wyposażeniem, które w razie potrzeby mogą służyć za tymczasowe izby przyjęć – wyliczała inicjatywy i projekty po otrzymaniu nagrody ESPO Anna Drozd, rzecznik prasowy Portu Gdańsk.

– Czujemy się częścią tej społeczności, dlatego chcemy być bliżej mieszkańców i wspierać ich inicjatywy. Pomagamy na różnych płaszczyznach, jak ekologia, sport, zdrowie, edukacja – podkreślał więzi portowców ze społecznością lokalną Piotr Bura, dyrektor Działu Marketingu i Komunikacji.

– Ta nagroda jeszcze bardziej utwierdza nas w przekonaniu, że dobro wraca, gdy tylko otworzymy się na innych ludzi. Od początku pandemii wspieramy osoby na pierwszej linii frontu walki z koronawirusem: ratowników medycznych na całym Pomorzu, także seniorów oraz inicjatywy sportowe skierowane do dzieci. Czas pandemii wyzwolił w nas ogromną ilość energii i empatii oraz poczucie solidarności, tak potrzebne w tym czasie. Pokazujemy, że solidarność z drugim człowiekiem, budowanie dobrych relacji, współpraca i odpowiadanie na potrzeby naszych sąsiadów „zza płotu” – to wartości, dzięki którym świat może być lepszy. Nagroda jest dla nas motywacją do dalszych działań w przyszłości – komentował otrzymanie nagrody ESPO Łukasz Greinke, prezes Portu Gdańsk.

Port Gdańsk pokonał 10 projektów z całej Europy, które zostały zgłoszone do konkursu. W ścisłej finałowej czołówce znalazły się cztery porty. Oprócz Gdańska były to zarządy portów : Hamburg, Walencja oraz Vigo. 

Cel – rozwój zrównoważony

Nagroda ESPO została ustanowiona w 2009 roku w celu promowania innowacyjnych projektów zarządów portów, które działają na rzecz poprawy integracji społecznej portów. Promowane są inicjatywy  społeczne  umacniające współpracę z miastem i sprzyjające współdziałanie na rzecz szerszej społeczności, w której funkcjonują porty i portowcy. 

– Nagroda ma na celu stymulowanie zrównoważonego rozwoju portów europejskich i miast w których działają – wyjaśnia kierownictwo ESPO.

Dotychczasowymi laureatami Nagrody są Port Gijón (2009), Port Helsinki (2010), Porty Sztokholm (2011), Port Genua (2012), Port Antwerpia (2013), Port Koper (2014), Port of Dublin (2015), BremenPorts (2016), Guadeloupe Ports Caraïbes (2017), Port w Rotterdamie (2018), Port of Dover (2019), Zarząd Portu Algeciras (2020) i Zarząd Portu Gdańsk (2021). ).

Partnerzy portalu

port_gdańsk_bezpieczny_port_dla_biznesu_black_390x100_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.