• <
siemens_gamesa_2022

Handel UE z rosnącymi obrotami generuje ruch w portach. Dominuje import gazu

25.09.2022 12:44
Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski Handel UE z rosnącymi obrotami generuje ruch w portach. Dominuje import gazu

Partnerzy portalu

Handel UE z rosnącymi obrotami generuje ruch w  portach. Dominuje import gazu - GospodarkaMorska.pl
Fot. Ian Taylor/Unsplash

W II kwartale 2022 r. wartość eksportu wzrosła o 5,9% w porównaniu z poprzednim kwartałem, a importu o 13,3%.  Deficyt Unii Europejskiej handlowy wzrósł z 69 mld euro w pierwszym kwartale 2022 r. do 123 mld euro w drugim kwartale 2022 r. I widać to w transporcie morskim, a w portach w postaci rosnących powoli albo zmniejszających się obrotów zarówno w drobnicy jak i w masowych.

Wahania kwartalne importu towarów były największe dla produktów energetycznych – informuje Eurostat w najnowszym raporcie. W drugim kwartale 2020 r. spadły o 47,8% przed wzrostem o 24,0% w kolejnym kwartale.

Dynamiczny import od 2020 r.

W  pierwszym kwartale 2021 r. wzrost osiągnął 31,4% i 38,8 w czwartym kwartale 2021 r. i nadal rosły w 2022 r. Dla porównania średnia kwartalna stopa wzrostu importu energii w latach 2015-2019 zawsze wynosiła od -20% do +20%.

W drugim kwartale 2022 r. tempo wzrostu importu było najwyższe w przypadku produktów energetycznych (26,9%), a następnie surowców (12,7 %), chemikaliów (12,4 %), żywności i napojów (11,6 %), maszyn i pojazdów (7,2 %) oraz inne wyroby (6,6%).

W strefie euro poziom eksportu w II kwartale 2022 r. był najwyższy od początku 2002 r. Podobnie wartość importu w II kwartale 2022 r. była również najwyższa od 2002 r. Deficyt w handlu międzynarodowym towarami strefy euro osiągnął 34 mld EUR.

Strefa euro w deficycie

Pierwsze analizy eksportu towarów ze strefy euro do reszty świata szacują jego wielkość w lipcu 2022 r. na  235,5 mld euro, co oznacza, że osiągnięto wzrost o 13,3% w porównaniu z lipcem 2021 r. (207,8 mld euro). Import strefy euro osiągnął 269,5 mld euro, co wynikło ze wzrostu o 44% w porównaniu z lipcem 2021 r. (187,1 mld euro).

W rezultacie strefa euro odnotowała 34 mld euro deficytu w handlu towarami  z resztą świata w lipcu 2022 r., w porównaniu z nadwyżką 20,7 mld euro w lipcu 2021 r. Wewnątrz strefy euro handel wzrósł do 224,8 mld euro w lipcu 2022 r., o 24% w porównaniu z lipcem 2021 r.

Porównując II kwartał 2020 r. z najnowszymi danymi za II kwartał 2022 r. udział importu z Rosji wzrósł o 2,8%, natomiast udział importu ze Stanów Zjednoczonych nie zmienił się. W tym samym okresie import z Wielkiej Brytanii, Szwajcarii i Chin spadł odpowiednio o 1,3%, 1,8%.

Wartość towarów w eksporcie z UE do Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii wzrosła  odpowiednio o 2% i 0,3, podczas gdy eksport do Chin zmalał o 3,1%, a do Rosji 2,4%.

Dobre I półrocze 2022 w portach

Na przykład Port w Hamburgu jest jedynym dużym portem w Europie Północnej, który odnotował wzrost wolumenu kontenerów w pierwszej połowie 2022 r., obsługując 4,4 mln TEU.

Hamburg – mniejsze przeładunki, wyższy zysk

- Pierwsza połowa 2022 roku postawiła firmy w porcie w Hamburgu, ich pracowników, a także wszystkich naszych partnerów logistycznych i klientów portowych przed bardzo dużymi wyzwaniami. Wojna na Ukrainie doprowadziła do daleko idących sankcji w handlu zagranicznym, które wpłynęły i będą dalej wpływać na przeładunek ładunków drogą morską w porcie w Hamburgu – stwierdził Axel Mattern, prezes Port Hamburg Marketing.

Wraz z niemal całkowitym zaprzestaniem przewozów kontenerowych z rosyjskimi portami, kolejną konsekwencją rosyjskiego ataku na Ukrainę – oprócz spadków w przeładunkach drobnicy – było również gwałtowne ograniczenie przeładunków masowych – wyjaśnia Mattern istotę zmniejszenia ruchu w terminalach kontenerowych.
 
W ciągu pierwszych sześciu miesięcy roku na połączeniach intermodalnych portu przetransportowano 1,4 mln TEU, co oznacza niewielki spadek o 0,2% w porównaniu z rokiem ubiegłym. W czterech głównych portach Europy Północnej w ciągu pierwszych sześciu miesięcy obroty kontenerów spadły o 46% procent. W Hamburgu zanotowano natomiast wzrost o 1,1%.

Ogółem w Hamburgu przeładowano 61,8 mln t ładunków masowych i drobnicy. Wzrost przeładunków  był jednak niższy o 2,7% w porównaniu do I półrocza 2021 r. Tan spadek podaży tłumaczy się  zmniejszoną podażą ładunków masowych.

Mimo to, w okresie styczeń-czerwiec 2022 r. spółka Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) odnotowała wzrost przychodów o 9,9% do 779,5 mln EUR (1 połowa 2021: 709,2 mln EUR). Wynik operacyjny Grupy (EBIT) wzrósł o 11,9% do 101,3 mln euro (90,5 mln euro). Marża EBIT wyniosła 13% (rok poprzedni: 12,8%). Zysk po opodatkowaniu i udziałach mniejszościowych wzrósł rok do roku o 13,1% do 43,9 mln euro (38,8 mln euro).

Przeładunki  Antwerpii-Brugii

Przeładunki portu w Antwerpii-Brugii osiągnęły 147,2 mln t w pierwszych sześciu miesiącach 2022 r., co stanowi wzrost o 1,3% w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. Statystyki potwierdzają jego umocnioną pozycję jako portu uniwersalnego.

- Podaż kontenerów spadła o 9,8% w tonach i o 6,3% w TEU w porównaniu z dobrą pierwszą połową 2021 r. To skutki spowodowane globalnymi zakłóceniami żeglugi liniowej kontenerowców, opóźnieniami statków i dużymi ilościami ładunków importowanych – wyjaśnia kierownictwo portów zauważając, że przeładunki kontenerów z towarami do i z Rosji zmniejszyła się o 39% z powodu konfliktu na Ukrainie.

Drobnica konwencjonalna w Antwerpii-Brugii wzrosła jednak aż o 21,8% w I półroczu w porównaniu z analogicznym okresem 2021 roku i odnotowała najwyższy wolumen przeładunków od 2011 roku.

- Głównym powodem zwiększonej podaży drobnicy  był wzrost importu stali, najważniejszej grupy ładunkowej w tym segmencie obrotów. Zakazana sankcjami stal z Rosji jest zastępowana importem z innych krajów – wyjaśnia Zarząd Portów. Inne grupy produktów, takie jak drewno, sklejka i owoce, również wykazują wzrost. Przeładunki ro-ro wzrosły o 9%, bo ruch ro-ro do Wielkiej Brytanii i Irlandii wykazał znaczny wzrost, odpowiednio o 3,8 miliona ton i 0,6 miliona ton. To przyrost o 6,8% i 47% w porównaniu z pierwszymi sześcioma miesiącami 2021 roku.

Europejski import LNG na pełnych obrotach

Import LNG w Europie w sierpniu 2022 r. kontynuował trend wzrostowy, a każdy miesiąc to historyczny rekord w porównaniu z poprzednimi latami. W sierpniu odnotowano wzrost o 5,8 mln ton rok do roku. Było to 253 mln m3/dziennie więcej rok do roku. Częściowo udało się  zrównoważyć niższe dostawy w Rosji. Import gazu z Rosji był o 250 mln m3/d niższe w sierpniu (rok do roku).

Wyższy import LNG w 2022 r. był możliwy dzięki znacznemu ograniczeniu popytu na innych rynkach regionalnych. Odbyło się to kosztem ekstremalnego wzrostu cen. Import azjatycki spadł w sierpniu o 1,9 mln t w porównaniu z rokiem ubiegłym, podczas gdy import z Ameryki Południowej spadł o 1,6 mln t.

Głównym czynnikiem ograniczającym wyższy europejski import w ciągu ostatnich kilku miesięcy była infrastruktura. Obejmuje to zarówno ograniczenia przepustowości portów i  reeksportu gazu. Główne problemy wystąpiły pod wpływem ograniczania przepływów gazu z Hiszpanii i Wielkiej Brytanii.

Lokalnie nastąpiła poprawa, gdy Floating Storage & Regas Unit (FSRU) w Eemshaven przyjął niedawno dziewiczy ładunek. Więcej FSRU ma pojawić się w Niemczech już tej zimy. Na FSRU na Zatoce Gdańskiej musimy jeszcze poczekać.

Handel UE – produkty energetyczne - silne wahania

Wcześniejsze informacje potwierdzają ocenę Eurostatu, że najsilniejsze wahania w handlu UE wystąpiły na rynku obrotu produktami energetycznymi.  Obroty tej kategorii spadły o 47,8% w drugim kwartale 2020 r., przed wzrostem o 24% w kolejnym kwartale, 31,4% w pierwszym kwartale 2021 r. i 38,8% w czwartym kwartale 2021 r. i nadal rosły w 2022 r.

Dla porównania średnia kwartalna stopa wzrostu importu energii w latach 2015-2019 zawsze wahała się od -20% do +20%. W drugim kwartale 2022 r. tempo wzrostu importu było najwyższe w przypadku produktów energetycznych o 26,9%, następnie surowców o 12,7 %, chemikaliów o 12,4 %, żywności i napojów o 11,6 %, maszyn i pojazdów o 7,2 %. Podaż innych wyrobów wzrosła o 6,6%.

Kwartalne wahania eksportu towarów były największe w przypadku produktów energetycznych. W drugim kwartale 2020 r. zanotowano spadek o 47,5% przed wzrostem o 26% w kolejnym kwartale. W pierwszym kwartale 2021 r. zanotowano wzrost o 30,6%, a 30,9% w drugim kwartale 2022 r.

Dominują maszyny i pojazdy

Dla porównania średnia kwartalna stopa wzrostu eksportu energii w latach 2015-2019 zawsze wahała się pomiędzy -20% a +15%. W drugim kwartale 2022 r. najwyższe tempo wzrostu importu odnosiło do  produktów energetycznych (30,9%), a następnie żywności i napojów (7,9%), surowców (6,6%), chemikaliów (6,1%), pozostałych wyrobów przemysłowych (3,6%), %) oraz maszyn i pojazdów (2,8%).

Maszyny i pojazdy to główna kategoria towarów importowanych z Chin, która od I kwartału 2019 r. wzrosła o 70%. Chemikalia są główną kategorią importu ze Szwajcarii i obserwuje się silne ożywienie w imporcie tych towarów po początkowych spadkach spowodowanych pandemią.

W wyniku rosnących cen energii produkty energetyczne są główną kategorią importu z Rosji, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Import mocno spadł podczas pandemii, ale zaczął odrabiać straty w III kwartale 2020 roku.

Eksport maszyn i pojazdów z UE do trzech z pięciu głównych partnerów handlowych stanowił dominującą kategorię eksportowanych towarów, z wyjątkiem Szwajcarii i Rosji. Między I kwartałem 2019 r. a II kwartałem 2022 r. o 14% wrósł eksport do Stanów Zjednoczonych, a o 3% do Chin. Natomiast spadł o 19% eksport tej kategorii produktów przemysłowych do Wielkiej Brytanii.  Do Rosji głównym towarem eksportowanym były chemikalia. Jednak eksport spadł o 8%.


Źródła: COMEXT, Eurostat, Timera Energy, EIA, CME, Spark Commodities,  Zarządy portów  

Źródło: Timera Energy

Partnerzy portalu

port_gdańsk_bezpieczny_port_dla_biznesu_black_390x100_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.