• <
mewo_2022

Equinor i PGNiG z długoterminowym kontraktem gazowym

zk

24.09.2022 12:04 Źródło: informacja prasowa
Strona główna Energetyka Morska, Wiatrowa, Offshore Wind, Offshore Oil&Gas Equinor i PGNiG z długoterminowym kontraktem gazowym

Partnerzy portalu

Equinor i PGNiG z długoterminowym kontraktem gazowym - GospodarkaMorska.pl

Equinor i PGNiG z długoterminowym kontraktem gazowym 23 września 2022 r. Equinor zawarł z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem długoterminowy kontrakt na sprzedaż gazu. Umowa podpisana została na 10 lat, a wolumen dostarczanego gazu wyniesie ok. 2,4 miliardów metrów sześciennych rocznie. Gaz eksportowany będzie nowym gazociągiem Baltic Pipe.

Baltic Pipe łączy norweski system eksportu gazu poprzez Danię i Bałtyk z Polską i umożliwia transport norweskiego gazu do Polski.

– Equinor jest dostawcą energii z wielu źródeł i kluczowym dostawcą gazu do Europy od 45 lat. Bardzo się cieszę, że dzięki umowom na dostawy gazu podpisanym z PGNiG możemy wzmocnić naszą pozycję również jako wiarygodnego partnera dla Polski. Equinor już kooperuje z polskimi firmami przy realizacji projektów morskich elektrowni wiatrowych oraz farm fotowoltaicznych. Z zadowoleniem oceniamy perspektywę dalszego wzmocnienia naszych relacji z Polską dzięki współpracy z PGNiG – mówi Irene Rummelhoff, wiceprezes Equinor ds. Marketingu, Midstreamu i Processingu.

– Equinor jest dla Grupy Kapitałowej PGNiG strategicznym partnerem biznesowym, który wpisuje się w politykę  dywersyfikacji dostaw gazu do Polski. Podpisane kontrakty na dostawy gazu, który będzie przesyłany gazociągiem Baltic Pipe, to istotne wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju – mówi Iwona Waksmundzka-Olejniczak,
prezes zarządu PGNiG SA.

Wolumen objęty nowym, długoterminowym kontraktem zawartym na warunkach rynkowych, odpowiada 15% typowego rocznego zużycia gazu w Polsce. Umowa będzie obowiązywała od 1 stycznia 2023 roku do 1 stycznia 2033 roku.

Gazociąg Baltic Pipe łączy norweski system przesyłu gazu z infrastrukturą duńskiego operatora systemu przesyłowego Energinet i polskimi rurociągami zarządzanymi przez GAZ-SYSTEM, który odpowiada za podmorską sekcję gazociągu pomiędzy Danią a Polską.

# # #
O Equinor
Equinor jest międzynarodową firmą z szeroką ofertą energetyczną, zaangażowaną w przekształcanie zasobów naturalnych w energię dla ludzi i postęp dla społeczeństwa. Portfolio Equinor obejmuje ropę i gaz, odnawialne i niskoemisyjne źródła energii, a ambicją firmy jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku. Siedzibą główną Equinor, wiodącego operatora na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, jest Stavanger w Norwegii, a firma działa w ponad 30 krajach na całym świecie. Od 2018 roku Equinor jest obecny w branży morskiej energetyki wiatrowej w Polsce i wraz z Polenergią rozwija jedne z najbardziej zaawansowanych projektów morskich farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim o łącznej mocy 3000 MW. Od 2021 roku, za pośrednictwem spółki Wento z portfelem projektów fotowoltaicznych o mocy 1600 MW, Equinor inwestuje również w lądowe odnawialne źródła energii na polskim rynku.


O PGNiG
PGNiG SA zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej, importem gazu oraz jego sprzedażą na rynku hurtowym. Poprzez spółki zależne PGNiG działa także w obszarze magazynowania, sprzedaży detalicznej i przesyłu gazu, produkcji energii elektrycznej i ciepła. Oferuje wyspecjalizowane usługi geofizyczne oraz wiertnicze i serwisowe. Grupa Kapitałowa PGNiG działa m.in. w Norwegii, Pakistanie i ZEA, a także zajmuje się sprzedażą gazu ziemnego na rynkach europejskich oraz handlem LNG. PGNiG jest zaangażowane w rozwój alternatywnych paliw gazowych, takich jak biometan i wodór, a także realizuje projekty związane z wytwarzaniem energii elektrycznej z OZE.


Fot. Depositphotos
Kongres Polskie Porty 2030 edycja 2024

Partnerzy portalu

aste_390x150_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.