• <
gryfia_70lat

Dariusz Doskocz nowym przewodniczącym Rady Pracowniczej PŻM

gm

22.04.2022 11:13
Strona główna Przemysł Stoczniowy, Stocznie, Statki Dariusz Doskocz nowym przewodniczącym Rady Pracowniczej PŻM

Partnerzy portalu

Dariusz Doskocz nowym przewodniczącym Rady Pracowniczej PŻM - GospodarkaMorska.pl
Dariusz Doskocz

21 kwietnia 2022 roku w Polskiej Żegludze Morskiej odbyło się pierwsze spotkanie Zebranie Delegatów oraz Rady Pracowniczej PŻM nowej kadencji. Najważniejszym punktem obrad było zatwierdzenie wyniku wyborów przez Zebranie Delegatów oraz wybór Prezydium Rady Pracowniczej.

Przewodniczącym Rady Pracowniczej PŻM został wybrany, dotychczas pełniący tę funkcję, Dariusz Doskocz. Na wiceprzewodniczących wybrano z kolei Karinę Grabijas, kpt. ż. w. Karola Piękosia oraz kpt. ż. w. Stanisława Sobola. Sekretarzem Rady pozostała Monika Supergan.

Przewodniczący Rady Pracowniczej Dariusz Doskocz powiedział, że w nowej kadencji przede wszystkim będzie się starał kłaść nacisk, wspólnie z kierownictwem firmy, na utrzymanie i tworzenie nowych miejsc pracy. Chodzi zatem o budowę nowych masowców i kontynuację programu inwestycyjnego już przyjętego, a więc m.in. realizację inwestycji w tonaż promowy.

Dariusz Doskocz podkreślił również, że w pracach samorządu i w ramach współpracy z dyrekcją, będzie dbał o to, by w miarę finansowych możliwości przedsiębiorstwa, pracownicy PŻM mieli odpowiednią motywację materialną do wykonywania swoich obowiązków i podnoszenia swoich kwalifikacji.

Dariusz Doskocz z zadowoleniem przyznał, że Rada Pracownicza nowej kadencji to ludzie bardzo kompetentni, reprezentujący różne sfery działalności przedsiębiorstwa, co gwarantuje wysoki poziom merytorycznej dyskusji podczas cyklicznych spotkań samorządu.

Polska Żegluga Morska jest przedsiębiorstwem państwowym a działalność jej samorządu wynika z Ustawy o przedsiębiorstwach państwowych z września 1981 roku. Rada Pracownicza m.in. podejmuje na wniosek dyrektora przedsiębiorstwa decyzje o najważniejszych sprawach firmy, w tym np. o nowych inwestycjach, budżecie przedsiębiorstwa itd. Do kompetencji Rady Pracowniczej należy również powoływanie i odwoływanie dyrektora naczelnego.

W PŻM Rada Pracownicza składa się z 25 osób, w tym 18 przedstawicieli załóg pływających (może to być zarówno marynarz, jak i kapitan) oraz 7 przedstawicieli kadr lądowych. Wszyscy wybierani są w wyborach przez samych pracowników. Kadencja Rady Pracowniczej trwa dwa lata, a jej przewodniczący może pełnić tę funkcję tylko dwie kadencje.


Partnerzy portalu

aste_580x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.