• <
mewo_2022

Energa: wiceprezes rezygnuje, Obajtek w radzie nadzorczej

gm

19.04.2022 21:10 Źródło: PAP
Strona główna Energetyka Morska, Offshore Energa: wiceprezes rezygnuje, Obajtek w radzie nadzorczej

Partnerzy portalu

Energa: wiceprezes rezygnuje, Obajtek w radzie nadzorczej - GospodarkaMorska.pl
Fot. Energa

Spółka Energa poinformowała, że z funkcji wiceprezesa zarządu ds. finansowych zrezygnował Marek Kasicki. W oddzielnym komunikacie spółka podała, że do jej rady nadzorczej powołany został prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

"We wtorek Marek Kasicki złożył oświadczenie o rezygnacji z funkcji wiceprezesa zarządu spółki ds. Finansowych oraz członkostwa w zarządzie spółki ze skutkiem na koniec 22 kwietnia 2022 roku" - poinformował zarząd spółki Energa w opublikowanym raporcie.

Podano, że oświadczenie zostało złożone bez podania przyczyny rezygnacji.

We wtorek spółka przekazała także, że w radzie nadzorczej Energi zasiadał będzie prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. Orlen posiada większościowy pakiet akcji Energi.

"19 kwietnia br. akcjonariusz większościowy Spółki, PKN ORLEN S.A. (...), złożył oświadczenie o powołaniu na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 3 Statutu Spółki z dniem 20 kwietnia 2022 roku do Rady Nadzorczej Spółki VI wspólnej kadencji Pana Daniela Obajtka" - czytamy w komunikacie.

Wskazano, że Obajtek "będzie pełnił funkcję w Radzie Nadzorczej spółki bez wynagrodzenia".

Daniel Obajtek jest prezesem zarządu i dyrektorem generalnym PKN Orlen od 6 lutego 2018 r. - przypomniano. Wcześniej, od 2017 do lutego 2018 r., pełnił funkcję prezesa zarządu Grupy Energa. W latach 2016-2017 kierował Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

"Jako Prezes Zarządu PKN ORLEN konsekwentnie realizuje działania biznesowe związane z budową multienergetycznego koncernu o zdywersyfikowanych źródłach przychodów i zysków. Realizowane procesy przejęć i inwestycje mają na celu wzmocnienie globalnej pozycji koncernu, a także zagwarantowanie bezpieczeństwa energetycznego Polski" - przekazano w komunikacie.

Dodano, że Obajtek doprowadził do przejęcia kapitałowego Grupy Energa oraz prowadzi proces fuzji z Grupą Lotos i PGNiG.

"Na początku 2021 r. oba procesy weszły w kluczowy etap - przedstawił partnerów do środków zaradczych w ramach fuzji z Lotosem, a także uzyskał zgodę UOKiK na przejęcie PGNiG" - przypomniano. Rozpoczął też największą w Europie inwestycję petrochemiczną - budowa nowego kompleksu Olefin w Płocku szacowana jest na ok. 13,5 mld zł. Stworzył także Centrum Badawczo-Rozwojowe w Płocku, jedną z najważniejszych dla przyszłości koncernu inwestycji o wartości ok. 184 mln zł. Zaangażował koncern także w technologię atomową, która ma się przyczynić do rozwoju i wdrożenia zeroemisyjnych technologii jądrowych MMR i SMR w Polsce - wskazano.

Dodano, że w 2021 r. Obajtek zrealizował w Grupie Orlen inwestycje rozwojowe o wartości 10 mld zł. Doprowadził do uruchomienia nowych źródeł finansowania: zielonych euroobligacji i obligacji zrównoważonego rozwoju; Grupa Orlen rozwija również projekt morskich farm wiatrowych na Bałtyku.

Obajtek jest absolwentem Executive MBA organizowanego przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów i walidowanego przez IAE Aix-Marseille Graduate School of Management. Jest członkiem Rady Programowej Forum Ekonomicznego w Krynicy i przewodniczącym Rady Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

"Pan Daniel Obajtek nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Energa SA, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu, jak również nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS" - podano w komunikacie.

Energa jest jedną z czterech największych krajowych spółek energetycznych i jednym z trzech największych dostawców energii elektrycznej w Polsce. Podstawowa działalność obejmuje wytwarzanie, dystrybucję, obrót energią elektryczną i cieplną oraz obrót gazem.

Spółka ma 3,2 mln klientów, a jej akcje od grudnia 2013 r. są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.


Partnerzy portalu

seaway7
ASTE_390X100_2021

Dziękujemy za wysłane grafiki.