• <

Za nami trzecia edycja targów H2POLAND! [WIDEO]

Partnerzy portalu

Fot. GospodarkaMorska.pl

W dniach 24 i 25 kwietnia na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyło się Środkowoeuropejskie Forum Technologii Wodorowych H2POLAND. Wydarzenie było w całości poświęcone dekarbonizacji oraz technologiom wodorowym.

W obliczu wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi i koniecznością redukcji emisji gazów cieplarnianych, dekarbonizacja oraz transformacja energetyczna stają się priorytetami dla wielu krajów. Technologie wodorowe mogą okazać się kluczowe w całym procesie. Jednak aby do tego doszło, wymagana jest współpraca na szczeblu międzynarodowym, obniżenie kosztów oraz integracja z istniejącymi systemami energetycznymi. O tym i o wielu innych aspektach dotyczących technologii wodorowych rozmawiano podczas trzeciej edycji targów H2POLAND.

W wydarzeniu udział brały setki wystawców z całej Polski oraz z zagranicy, którzy prezentowali swoje wynalazki i dzielili się wiedzą ekspercką. Oprócz samego wodoru forum skupiało się wokół tematyki dotyczącej technologii nisko- i zeroemisyjnych, surowców krytycznych, sieci energetycznych czy niezależności energetycznej firm i samorządów.

– Tegoroczne targi wyróżniają się szeroką wystawą rozwiązań dekarbonizacyjnych dla całego sektora energetycznego i dla wszystkich firm, które chcą ograniczyć swój ślad węglowy. Oprócz tego w tym roku znacznie powiększyło się grono firm międzynarodowych – komentował Piotr Drozdowski, dyrektor H2POLAND & NetZero Forum. – Pierwszy raz pojawiają się również polskie firmy, które prezentują już gotowe rozwiązania, od kotłów wodorowych przez elektrolizery po części serwisowe do technologii dekarbonizacyjnych – dodał Drozdowski.

Dzień pierwszy

Na terenie wydarzenia dostępnych było kilka sal, w których odbywały się panele, przemówienia i debaty. Największa z nich, w której zlokalizowana była charakterystyczna rzeźba przedstawiająca księżyc, tak zwana „Sala Ziemi”, mogła pomieścić setki gości.

Pierwszego dnia na poziomie drugim odbyły się dwie debaty. Pierwsza z nich odnosiła się do możliwości współpracy państw basenu Morza Bałtyckiego na rzecz budowy zintegrowanego rynku wodoru, druga zaś dotyczyła scenariuszy rozwoju energetyki jądrowej. Oprócz debat w jednej z sal miało miejsce Hydrogen Valleys Summit, które było podzielone na dwie sesje: „Od regionalnego do europejskiego ekosystemu wodorowego”, podkreślające rolę regionów we wspieraniu sukcesu Doliny Wodorowej UE, oraz „Doliny H2 w Europie i poza nią – czego możemy się od siebie nauczyć”.

W open space odbyło się w tym czasie rozstrzygnięcie konkursu „Studencki pomysł na wodór”, organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego i Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Zwycięzcami zostali Mikołaj Klekowicki oraz Sebastian Freda z PUT Powertrain z projektem "System regeneracji wodoru z użyciem energii fotowoltaicznej dla napędu pojazdów solarno-wodorowych".

Na poziomie pierwszym w środę miało miejsce jedenaście prezentacji, które skupiały się m.in. na wodorowych magazynach energii oraz polskich wodorowych inwestycjach. Reszta prezentacji wchodziła w skład sesji dotyczącej paliw syntetycznych.

Oprócz prezentacji odbyły się cztery debaty: „Czy Unia będzie zieloną wyspą na oceanie świata dzięki mechanizmom ETS/ETS2”, „Porty lotnicze i morskie hubami energetycznymi” oraz dwie dotyczące transportu. Pierwsza podsumowała to, w jakim punkcie obecnie znajduje się transport wodorowy, oraz wyjaśniała jak budować ekosystem, aby mobilność wodorowa mogła się rozwijać, druga odnosiła się stricte do dekarbonizacji transportu intermodalnego.

Pod koniec dnia na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich miała miejsce uroczysta gala.

Dzień drugi

Kolejny i tym samym ostatni dzień rozpoczęła sesja dotycząca surowców krytycznych dla transformacji energetycznej, w której skład wchodziło siedem prezentacji, m.in. „Pierwiastki krytyczne i ich rola w procesie transformacji energetycznej” czy „Antropogeniczne źródła metali krytycznych”. Oprócz tego można było posłuchać debaty dotyczącej magazynowania wodoru oraz wykorzystywanych do tego technologii i procesów.

Równolegle w sali obok trwała debata omawiająca skuteczne finansowanie transformacji wodorowej, którą otwierała prezentacja „Transformacja wodorowa – jak wykorzystać szansę na rozwój?”.

Na scenie Hydrogen Rocks znajdującej się na poziomie pierwszym poruszano temat roli, jaką  w rozwoju zielonego wodoru mogą odegrać giełdy energii oraz przedstawiano know how Europejskiego Banku Wodoru.

W południe na poziomie pierwszym odbyła się ciekawa debata dotycząca integracji offshore z rynkiem wodoru oraz tego, jakie idą za tym wyzwania i możliwości. Następnie dzięki kolejnym wystąpieniom mogliśmy dowiedzieć się więcej o dystrybucji wodoru i certyfikacji w sektorze wodorowym. Tego dnia dodatkowo poruszony został temat stabilizacji systemu elektroenergetycznego, łańcucha dostaw i współpracy regionalnej oraz czynników umożliwiających osiągnięcie celu 2050.  

Targi i konferencje, które im towarzyszyły były świetną okazją do zorientowania się w tym, jak obecnie wygląda rynek wodorowy oraz jakie nowe rozwiązania są wdrażane po to, aby wykorzystać  wodór jako ważny element transformacji energetycznej.

Partnerzy portalu

aste_390x150_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.