• <

Rekordowy zysk Orlenu

gm

31.03.2022 15:00 Źródło: PKN Orlen

Partnerzy portalu

Rekordowy zysk Orlenu - GospodarkaMorska.pl

W 2021 roku Grupa Orlen osiągnęła najwyższy zysk netto w swojej historii. Jest to także najlepszy wynik wypracowany kiedykolwiek przez polską spółkę.

11,2 miliardy złotych - taki zysk netto wypracowała w 2021 roku Grupa Orlen. Zysk operacyjny EBITDA LIFO z kolei wyniósł 14,2 miliarda złotych, po eliminacji odpisów aktualizujących wartość majątku. Spółka poinformowała, że w wypracowaniu rekordowych wyników największy wkład miały obszary petrochemii, energetyki i rafinerii. Sprzedaż paliwowa i pozapaliwowa na stacjach w Polsce złożyła się z kolei na zaledwie 13 proc. całego zysku. Przychody ze sprzedaży wyniosły dokładnie 131,3 miliarda złotych. Z kolei nakłady inwestycyjne grupy zostały podniesione do 9,9 miliarda.

- W trudnym 2021 roku wypracowaliśmy ponad 11 mld zł zysku netto. To historyczny, rekordowy wynik, którego nie osiągnęła wcześniej żadna polska spółka. To też potwierdzenie, że mieliśmy rację budując silny koncern multienergetyczny i stawiając mocny nacisk na energetykę oraz petrochemię, czyli perspektywiczne segmenty, których nie posiadają inne spółki. To nasza przewaga. Stabilność finansowa pozwala nam systematycznie zwiększać nakłady na inwestycje. W zeszłym roku na realizację strategicznych projektów przeznaczyliśmy niemal 10 mld zł. Nasze inwestycje generują nowe miejsca pracy wpływając na koniunkturę gospodarczą. W tym roku jeszcze mocniej koncentrujemy się na rozwoju energetyki, przede wszystkim odnawialnych źródeł energii oraz zeroemisyjnej technologii jądrowej, ponieważ to gwarantuje długoterminowe bezpieczeństwo i niezależność energetyczną Polski – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN Orlen cytowany w komunikacie.

Spółka podała także, że pośród inwestycji duży akcent położony był na energetykę wiatrową. W komunikacie czytamy, że "Koncern jako pierwszy w Polsce rozpocznie budowę elektrowni wiatrowej na Bałtyku. Ten projekt realizuje z firmą Northland Power, kanadyjskim partnerem, z którym w 2021 roku podpisał umowę o współpracy. Pierwsza polska farma wiatrowa na morzu ma zostać oddana do użytku już w 2026 roku." Z nieoficjalnych informacji wiadomo, że na obszarze farmy wiatrowej Baltic Power została w ostatnich dniach przeprowadzona część badań, a brał w nich udział statek Kommandor Susan pływający pod brytyjską banderą i cumujący w tej chwili w Gdańsku.

W obszarze morskiej energetyki wiatrowej Orlen zawarł także partnerstwo z GE Renewable Energy, z którym wspólnie ubiega się o kolejne koncesje na morskie elektrownie wiatrowe.

Orlen jest także coraz bardziej aktywny w energetyce jądrowej. W 2021 roku grupa podpisała porozumienie o współpracy z firmą Synthos Green Energy i powołała spółkę joint venture Orlen Synthos Green Energy, która zajmie się przygotowaniem i komercjalizacją technologii jądrowej MMR i SMR.

Grupa rozwija także inicjatywy w dziedzinie paliw alternatywnych. W ramach programu "Hydrogen Eagle" zamierza budować międzynarodową sieć hubów wodorowych zasilanych odnawialnymi źródłami energii oraz ponad 100 stacji tankowania wodorem. Rozpoczęto także realizację największej inwestycji PKN Orlen w ciągu ostatnich dwóch dekad - budowę instalacji olefin.

Energetyka w barwach PKN Orlen wygenerowała EBITDA na poziomie 3,7 miliarda złotych. Kolejne 2,9 miliarda dołożyła Grupa Energa. Produkcja energii elektrycznej, która w ok. 60% pochodziła ze źródeł zero- i niskoemisyjnych, wyniosła 3,2 TWh. Sprzedaż energii elektrycznej była na niewiele niższym poziomie w porównaniu do poprzedniego roku. Wzrosła natomiast, w wyniku zwiększenia pracy zdalnej w Polsce, jej dystrybucja. W ramach budowy nowych obszarów biznesowych w segmencie energetyki, PKN Orlen w dalszym ciągu koncentrował się na rozwoju morskiej energetyki wiatrowej.

Segment rafineryjny wypracował EBITDA LIFO na poziomie 3,6 mld zł. To efekt dodatniego wpływu makro (r/r) spowodowanego wyższym dyferencjałem Brent/Ural, wzrostu marż na lekkich i średnich destylatach, osłabienia złotówki względem dolara oraz wyceny i rozliczenia kontraktów terminowych CO2. W tym czasie wolumeny sprzedaży wyniosły 24,4 mln ton, o 4% więcej (r/r), z czego: w Polsce o 3%, na Litwie o 4% i w Czechach o 5%, głównie dzięki poprawie sytuacji rynkowej i makroekonomicznej. Wzrosła także sprzedaż benzyny, oleju napędowego i JET przy niższej sprzedaży LPG i paliwa morskiego HSFO. W ubiegłym roku PKN ORLEN przerobił 29,9 mln ton ropy naftowej, czyli o 0,4 mln ton więcej niż rok wcześniej. ORLEN Unipetrol zanotował wzrost przerobu ropy o 1 mt (r/r) i uzysku paliw o 1 pp (r/r). Natomiast w ORLEN Lietuva przerób ropy wzrósł o 0,2 mt (r/r), a uzysk paliw poprawił się o 4 pp (r/r).

Ponownie solidny wynik osiągnął segment wydobycia, który wypracował EBITDA na poziomie 387 mln zł. Jest on odzwierciedleniem dodatniego wpływ makro (r/r) w efekcie wzrostu notowań ropy, gazu i kondensatu gazowego oraz dodatniego wpływu transakcji zabezpieczających przepływy pieniężne. Średnia produkcja w 2021 roku wyniosła 16,7 tys. boe/d, z czego w Polsce 1,1 tys. boe/d, a w Kanadzie 15,6 tys. boe/d. W Polsce w ramach zagospodarowania aktywów prowadzono prace w projekcie Edge oraz Płotki i Sieraków, realizowanych z PGNiG. Ponadto sfinalizowano prace wiertnicze w projekcie Miocen i rozpoczęto wspólnie z PGNiG w projekcie Płotki. W ramach prac sejsmicznych zrealizowano prace interpretacyjne zdjęcia sejsmicznego Koczała-Miastko 3D (projekt Edge). W Kanadzie, w projekcie Kakwa, zakończono wiercenie pierwszego otworu oraz rozpoczęto wiercenie następnego. Z kolei w projekcie Ferrier Koncern miał udział w wierceniu dwóch otworów i rozpoczął prace modernizacyjne, które pozwolą zwiększyć efektywność sczerpywania zasobów węglowodorów w południowej części obszaru.

Fot. Depositphotos

Partnerzy portalu

aste_390x150_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.