• <
Kongres Polskie Porty 2030 edycja 2024

Posidonia 2024 z wszechstronnym programem konferencji

Strona główna Porty Morskie, Terminale, Logistyka Morska, Transport Morski Posidonia 2024 z wszechstronnym programem konferencji

Partnerzy portalu

Fot. Materiały prasowe

Posidonia 2024, najbardziej prestiżowa wystawa żeglugi na świecie, rozpocznie się 3 czerwca i potrwa do 7 czerwca w Ateńskim Expo Metropolitan. To tydzień pełen seminariów i konferencji, na których liderzy branży omówią spektrum kluczowych tematów kształtujących przyszłość żeglugi. Nie zabraknie tam również polskiego akcentu.

Znane jako Dom Żeglugi, Posidonia ponownie spodziewa się dużego zainteresowania. W tym roku forum skupi się na armatorach, czarterujących, finansistach i regulatorach. Poruszane będą tematy turbulencji geopolitycznej, fluktuacji gospodarczej i względów dotyczących kryzysu klimatycznego. Wyróżnieni liderzy, tacy jak Katerina Bodouroglou, Dr John Coustas, Angeliki Frangou, Evangelos Marinakis, Leon Patitsas, Charis Plakantonaki, Alexander Saverys, Mikael Skov, Dr Nikolas Tsakos, Harry Vafias, Chris Wiernicki będą stawiać nacisk na najnowsze technologie i paliwa ekologiczne w kontekście potrzeby zachowania silnej kondycji finansowej firm żeglugowych. Na forum odbędzie się również sesja z udziałem Jana Dielemana, prezesa Cargill Ocean Transportation.

Na tegorocznym wydarzeniu swoją obecność zaznaczy również Polska dzięki zorganizowanemu przez Ambasadę Polski seminarium: „POLSKA – Myślenie poza schematami w branży morskiej”. Będzie ono obejmować bloki tematyczne takie jak: polskie porty morskie, energia odnawialna, budowa statków i logistyka morska, prezentując rolę kraju w przemyśle morskim. Seminarium jest organizowane we współpracy z polskimi Ministerstwami Spraw Zagranicznych, Infrastruktury, Rozwoju Gospodarczego oraz Technologii.

Współpracując z Dniem Środowiska, "Konferencja HELMEPA" zagłębi się w kwestie zrównoważonego rozwoju i klimatu wpływające na przemysł. Eksperci omówią wpływ zmian klimatycznych na operacje morskie, promując świadomość i strategie zrównoważonego rozwoju. Konferencja będzie obejmować dyskusję panelową na wysokim poziomie - wyłącznie dla armatorów - aby zbadać wieloaspektowe skutki zmian klimatycznych na globalną żeglugę, obejmując zarówno wyzwania operacyjne, jak i implikacje finansowe.

Zrównoważony rozwój będzie głównym tematem podczas "Szczytu Greener Shipping 2024". Pod hasłem "Nowe Technologie i Edukacja". Wybitne osobistości, takie jak Dimitris Fafalios, Panos Kourkountis, David Taylor, Dimitris Fokas, Venetia Kallipolitou, Panos Zachariadis zaprezentują swoje spostrzeżenia na zakres tematów obejmujących technologię, miejsca pracy, przejście energetyczne, digitalizację, szkolenie, edukację na pokładzie, sztuczną inteligencję jako zagrożenie i narzędzie edukacji morskiej, energooszczędne nowe i używane jednostki i wiele wiele więcej.

Szczyt Liderów Morskich, zorganizowany przez Capital Link, kolejne wysoko postawione wydarzenie pod auspicjami Posidonia, będzie nosić tytuł "Pędzimy Naprzód - Przywództwo w Akcji". Szczyt liderów morskich tego roku dostarczy bezcennych spostrzeżeń na temat kluczowych tematów przemysłu i uwydatni wpływ sektora na globalną gospodarkę. We współpracy z ABS (Amerykańskim Biurem Żeglugi), szczyt przewiduje rekordową frekwencję liderów przemysłu, w tym prominentnych greckich i międzynarodowych armatorów. Podjęte zostaną kluczowe tematy branżowe dotyczące wpływu sektora na globalną gospodarkę i dynamikę handlu.

W obliczu niedawnych wstrząsów geopolitycznych na kluczowych trasach żeglugowych, zakłóceń w łańcuchu dostaw, korków portowych i obaw dotyczących bezpieczeństwa, oczekuje się, że „Konferencja Marine Insurance Greece” przyciągnie do Aten wielu delegatów także w tygodniu przed Posidonią, zapewniając platformę, na której brokerzy, ubezpieczyciele i eksperci branżowi będą dyskutować o najnowszych trendach i wyzwaniach w dziedzinie ubezpieczeń morskich wpływających na region. Przyjęcie powitalne sponsorowane jest przez Polygreen S.A., wiodącego dostawcę ekologicznych rozwiązań dla przemysłu morskiego.

Inne kluczowe wydarzenia obejmują seminarium „Wyzwania ze strony Japonii”, które skupi się na środkach redukcji gazów cieplarnianych i alternatywnych paliwach, zorganizowane przez Japońskie Stowarzyszenie Eksporterów Statków oraz 4. Seminarium Handlu na Wodach USA „Przyszłe trendy i innowacje w sektorze morskim”, które będzie omawiać wydarzenia geopolityczne wpływające na globalną żeglugę oraz eksplorować przyszłe trendy i innowacje w sektorze morskim, w tym digitalizację i dekarbonizację. Seminarium w USA jest organizowane przez Amerykańsko-Helleńską Izbę Handlową (AmChamGR), Północnoamerykańskie Stowarzyszenie Ochrony Środowiska Morskiego (NAMEPA), Ambasadę Stanów Zjednoczonych w Atenach przy wsparciu Międzynarodowego Portu Pireus oraz Helleńskiej Izby Żeglugi - Morskiego Klastra Hellas. Ponadto podczas tygodnia Posidonia odbędzie się „SHARK TANK: Konkurs Innowacyjnych Technologii Morskich USA”, w którym składzie sędziowskim znajdą się liczni urzędnicy i liderzy branżowi, w tym George J. Tsunis, Ambasador Stanów Zjednoczonych w Republice Greckiej, George Pateras, Prezes Helleńskiej Izby Żeglugi i Prezes i CEO ONEX Shipyards & Technologies Group i Prezes Helleńskiego Stowarzyszenia Stoczni oraz Semiramis Paliou.

Podczas wydarzenia odbędzie się również „4. Forum Współpracy Morskiej Korea-Hellas”, zorganizowane przez Ambasadę Republiki Korei i Fundację Badań Ekonomicznych i Przemysłowych (IOBE). To wydarzenie stanowi platformę dla ekspertów i biznesmenów zarówno z Korei, jak i Grecji, aby angażować się w owocne dyskusje na temat polityki morskiej i żeglugowej oraz najnowszych postępów w ekologicznej żegludze i technologiach budowy statków.

Delegaci Posidonia 2024 otrzymają również aktualizacje na temat Systemu Handlu Emisjami UE (EU ETS) podczas seminarium, które dostarczy informacji na temat uwzględnienia sektora morskiego w UE ETS i jego implikacji dla armatorów. Grupa Macquarie, globalny dostawca usług finansowych, jest aktywnym uczestnikiem w UE ETS od ponad dekady i będzie gospodarzem tego wydarzenia.

Energia jądrowa w żegludze, prezentacja Fuzji i Fisji, to tytuł seminarium zorganizowanego przez Grecki Oddział SNAME. Będzie ono badać, czy energia jądrowa jest realną i możliwą opcją dla statków. W panelu wezmą udział CEO firmy Fliber (pioniera technologii reaktorów na stopiony sól) i nT-tao (kompaktowej energii fuzyjnej), a także główni armatorzy, omawiając, czy energia jądrowa jest przyszłością.

Zarządzanie załogą będzie w centrum uwagi na konferencji Crew Insights Posidonia 2024, zorganizowanej przez wiodące firmy turystyczne Kyvernitis. Wydarzenie skupi się szczególnie na aspektach zarządzania potrzebami załogi i kadrą w przemyśle żeglugowym, zapraszając myślicieli, innowatorów i decydentów do dyskusji i wymiany pomysłów, które wyznaczą przyszłość zarządzania załogą.

Eksperci i uczestnicy rynku zbiorą się, aby omówić wpływ geopolityki, zmieniającej się dynamiki handlu i przejścia energetycznego na rynki żeglugi na „S&P Global Commodity Insights Forum”. Skoncentrują się na kwestiach związanych ze zwiększającymi się napięciami geopolitycznymi i ich wpływem na dynamikę handlu towarami i rynkami frachtowymi.

Podczas trzech sesji cyklu seminariów „UES: Doświadczenie promowe” uczestnicy skupią się na poprawie doświadczeń pasażerów i operatorów w podróżach promowych, przedstawiając spostrzeżenia dotyczące projektowania miejsc siedzących i kwestii operacyjnych. UES, wiodący dostawca rozwiązań siedzeń promowych, zaprezentuje swoje najnowsze innowacje i historie sukcesu.

Dzięki tak bogatemu i zróżnicowanemu programowi Posidonia 2024 zapowiada się jako niezrównane spotkanie liderów branżowych, sprzyjające dialogowi i innowacjom, w celu napędzania przemysłu żeglugowego w kierunku zrównoważonej i pomyślnej przyszłości dla globalnej społeczności morskiej.

Posidonia 2024 jest organizowana pod auspicjami Ministerstwa Morskich Spraw i Polityki Wyspowej, Helleńskiej Izby Żeglugi i Związku Greckich Armatorów, a także przy wsparciu Gminy Pireus i Komitetu Współpracy Greckiej Żeglugi.

bulk_cargo_port_szczecin

Partnerzy portalu

port_gdańsk_390x100_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.