• <
bulk_cargo_port_szczecin

APEC ożywi transport morski w sposób umiarkowany. UE poza Golden Gate Declaration

Strona główna Porty Morskie, Terminale, Logistyka Morska, Transport Morski APEC ożywi transport morski w sposób umiarkowany. UE poza Golden Gate Declaration

Partnerzy portalu

Wzrost gospodarczy w regionie Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku, w którym współdziała 21 krajów wykazuje oznaki poprawy – oczekiwany wzrost wyniesie 3,3% w 2023 r. w porównaniu z 2,6% w 2022 r. – wynika z informacji po zakończeniu obrad przywódców krajów Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC). 

Według najnowszego raportu Apec Regional Trend Analysis zdecydowane odbicie nastąpi w morskiej i lądowej turystyce. Przewiduje się, że wolny wzrost wydatków na rynkach konsumpcyjnych krajów APEC będzie motorem, który pobudzi aktywność gospodarczą regionów Azji i Pacyfiku.

Pandemia i recesja nie ominęła jednak tego regionu. A nawet można powiedzieć, że tu się zaczęła i wszystkie plagi przeniosły się na rynki wiodące i kraje rozwijające się. Zachwianie w gospodarkach APEC szczególnie mocno dotknęło Unię Europejską oraz kraje afrykańskie i Ameryki Łacińskiej. Dotarło nawet do Polski w postaci zakłóceń dostaw i odbicia inflacyjnego. 

Prognozy z rezerwą

- Te czynniki w dalszym ciągu sprawiają, że z dużą rezerwą określa się obecne ożywienia jako perspektywę długofalową  – stwierdza się w raporcie opublikowanym przez Apec Policy Support Unit poprzedzającą Apec Economic Leaders’ Week.

W wielu krajach odczuwa się skutki pandemii, inflacji, wysokiego zadłużenia i zmian klimatycznych. Gospodarki wielu krajów doświadczają również negatywnych konsekwencji protekcjonizmu wielu krajów, regionalnych napięć geopolitycznych i defragmentacji gospodarczej.

- Sytuacja APEC [w 2023 r. – MG] daje obiecujące sygnały, ale organizacja balansuje na granicy ryzyka ze względu na możliwość pogorszenia się sytuacji – ostrzegają analitycy APEC.

- Wzrost gospodarczy w regionie jest nierównomierny, chociaż w nadchodzących latach spodziewamy się większej stabilizacji – stwierdził optymistycznie Carlos Kuriyama, dyrektor Apec Policy Support Unit.

Ale jest to wciąż region dynamiczny i jego kondycja będzie miała wpływ na dynamikę gospodarczą w wielu regionach, Unii Europejskiej, w tym Polski. A ponieważ porty są jednym ze wskaźników aktywności gospodarek otwartych na świat, operatorzy terminali powinni śledzić uważnie dynamikę zmian w krajach stowarzyszonych w APEC. 

Dynamiczny APEC

W aktywności na rzecz swobodnej wymiany handlowej i inwestycyjnej, zanotowano gwałtowny wzrost w regionie. Realny PKB wzrósł z 19 bln dolarów w 1989 r. do 52,8 bln dolarów w 2021 r. Mieszkańcy regionu Azji i Pacyfiku skupionych w krajach APEC odnotowali prawie czterokrotny wzrost dochodu na mieszkańca. W przeciągu około trzech dekad działania organizacji w wielu krajach udało się przełamać dysproporcje w warunkach życia. 

Zbliżenie w regionie zainicjowane w ramach APEC oparte było na likwidowaniu barier handlowych. Skupiono się szczególnie na likwidowaniu barier pozataryfowych.  Aktywnie działano na rzecz liberalizacji przepisów. Średnie cła spadły z 17% w 1989 r. do 5,3% w 2021 r. W tym okresie handel towarami przemysłowymi i konsumpcyjnymi regionu APEC wzrósł ponad dziewięciokrotnie. Dwie trzecie tego handlu odbywało się między gospodarkami członkowskimi. 

Do niedawna APEC był dynamicznym obszarem wzrostu gospodarczego i jednym z najważniejszych forów regionalnych w regionie Azji i Pacyfiku. Gospodarki 21 krajów członkowskich skupiają populację około 2,95 miliarda ludzi i zapewniają około 62% światowego PKB i 48% światowego handlu (dane z 2021 r.).

Impuls z ryzykami

Nie należy więc liczyć, że kraje należące do APEC dadzą silny impuls gospodarce światowej. Prognozy dają nadzieję, że nie będzie gorzej.

Apec Policy Support Unit opublikował nowe prognozy w przeddzień szczytu przywódców APEC w San Francisco, który odbył się w połowie listopada br. W raporcie stwierdza się, że tempo wzrostu w regionie obejmującym 21 krajów spadnie do 2,8% w 2024 r. z 3,3% w 2023 r. Tempo wzrostu PKB APEC wyniesie średnio 2,9% w latach 2025 i 2026, poniżej średniej światowej wynoszącej 3,2% i 3,5-3,6% w pozostałych częściach świata.

Wśród kluczowych czynników ryzyka dla regionu Pacyfiku zalicza się utrzymującą się inflację związaną z ograniczeniami eksportowymi, warunki pogodowe, które podniosły ceny ryżu i innych produktów rolnych, a także zakłócenia w łańcuchu dostaw nawozów. Wdrożenie drastycznych działań mających na celu stłumienie inflacji może wymagać większego zaostrzenia polityki pieniężnej, co spowolni wzrost gospodarczy wiodących gospodarek.

- Oczekuje się, że wzrost wolumenu handlu towarami wśród krajów APEC w przyszłym roku odbije się po zasadniczo słabym roku 2023 wynikającym z powolnego wzrostu w Chinach i podniesie się do 4,3% w przypadku eksportu towarów i 3,5% w przypadku importu towarów – informuje David Lawder z Reutersa. 

Import i eksport najwyższy w 2025 r.

Doradcy APEC prognozują jednak, że wzrost zarówno eksportu, jak i importu osiągnie najwyższy przyrost w 2025 r. na poziomie 4,4%, a w 2026 r. nieznacznie spadnie ze względu na rozbieżności geopolityczne zakłócające długotrwałe relacje w zakresie dostaw.

Kuriyama powiedział, że kontrole eksportu ze względu na bezpieczeństwo narodowe i inne ograniczenia między USA i Chinami zwiększają koszty w łańcuchach dostaw, które wcześniej były zoptymalizowane pod kątem wydajności. Dodał, że chociaż pełny powrót do modeli handlu sprzed pandemii Covid-19 nie jest możliwy, ważne jest uniknięcie dalszego regionalizmu. 

Dane pokazują, „jak ważne jest ponowne zaangażowanie, ograniczanie ryzyka i unikanie oddzielenia” gospodarek USA i Chin. „Myślę, że stabilne stosunki między USA i Chinami to sytuacja korzystna dla wszystkich” – powiedział Kuriyama.

 - Oczekuje się, że eksport i import handlu towarami nieznacznie wzrosną o odpowiednio 0,1% i 0,3% w 2023 r., przy bardziej optymistycznej prognozie wzrostu handlu towarami na lata 2024 i 2025 na poziomie 4,3–4,4% – powiedział współautor raportu, Glacer Nino A Vasquez, analityk  Apec Regional Trend Analysis. 

Zdając sobie sprawę, że zawarte w raporcie prognozy, są po części życzeniowe, liderzy APEC na spotkaniu 17 listopada w San Francisco, opublikowali obszerny zestaw postulatów i działań w formie deklaracji. 

Golden Gate Declaration obejmuje szeroki zestaw zaleceń i przedsięwzięć, które mają zacieśnić współpracę i zdynamizować działania w zgodzie ze zrównoważonym rozwojem, zachowaniem równości i uwzględniając potrzeby państw regionu. O rozwoju współpracy z Unią Europejską nie wspomina się wcale. Cały tekst deklaracji opublikowano tutaj [https://www.apec.org/meeting-papers/leaders-declarations/2023/2023-leaders-declaration].   

Handel morski ‘pół naprzód’?

Nie należy się jednak spodziewać, że przełom w handlu, a w efekcie – w transporcie morskim - nastąpi w krótkim czasie. To ważna informacja dla armatorów, administracji portów i zarządców terminali, spedytorów i agentów morskich. Oznacza to, że operatorzy kontenerowców, masowców i zbiornikowców muszą liczyć się z wahaniami szczególnie po stronie popytowej. 

A to spowoduje zmniejszenie popytu na przestrzeń ładunkową na kontenerowcach, których flota systematycznie rośnie. Prawdopodobnie nastąpi okresowe zmniejszenie popytu na ładunki masowe oraz ropę. Popyt na przewozy LNG będzie rósł po rekonfiguracji kanałów logistycznych w ostatnich dwóch latach. 

Utrzyma się zapewne popyt na przewozy general cargo. Przyrosty odnotują również operatorzy statków turystycznych, zarówno w regionie APEC jak i w Europie. Nie zwolni tempo inwestycji w energetykę odnawialną. 

Fot. Depositphotos

Partnerzy portalu

port_gdańsk_390x100_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.