• <
gryfia_70lat

Wzrost cen nośników energii. PFTM apeluje do Zespołu Trójstronnego ds. Przemysłu Stoczniowego

AK

14.09.2022 11:17
Strona główna Przemysł Stoczniowy, Stocznie, Statki Wzrost cen nośników energii. PFTM apeluje do Zespołu Trójstronnego ds. Przemysłu Stoczniowego

Partnerzy portalu

Wzrost cen nośników energii. PFTM apeluje do Zespołu Trójstronnego ds. Przemysłu Stoczniowego - GospodarkaMorska.pl
Fot. GospodarkaMorska.pl

Jako organizacja pracodawców działająca na rzecz rozwoju sektora stoczniowego w Polsce, Polskie Forum Technologii Morskich zwróciło uwagę na problem wzrostu cen nośników energii, który będzie dotyczyć w szczególności stoczni nowo budujących i związanych z nimi firm. Adresatem listu jest Zespół Trójstronny ds. Przemysłu Stoczniowego, który reprezentuje rząd, związki zawodowe i pracodawcy. 

Zadaniem Zespołu Trójstronnego ds. Przemysłu Stoczniowego jest wypracowywanie, na zasadzie konsensusu, wspólnych stanowisk w sprawach ważnych z punktu widzenia polityki państwa oraz interesów pracowników i pracodawców w sektorze stoczniowym. Stronę rządową reprezentują przedstawiciele resortu infrastruktury, rozwoju, finansów oraz obrony narodowej, stronę związkową przedstawiciele Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, Forum Związków Zawodowych, Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność", natomiast stronę pracodawców - przedstawiciele: Konfederacji "Lewiatan", Pracodawców RP.

Z listu wystosowanego do Zespołu wybrzmiewa, że przedsiębiorców mocno zaniepokoiły informacje o dużym wzroście cen nośników energii, które według docierających sygnałów jeszcze gwałtowniej wzrosną w nadchodzącym 2023 roku.

"Koszty energii są bardzo istotnym czynnikiem w tak energochłonnym sektorze jakim jest przemysł stoczniowy. Dlatego w tej sytuacji oczekiwana jest reakcja administracji rządowej RP. " - pisze Jerzy Czuczman, prezes zarządu Polskiego Forum Technologii Morskich, które jest adresatem listu.          

W dalszej części zestawia ceny energii elektrycznej oraz gazu ziemnego na TGE Y-23 z końca sierpnia br. ze stawkami obowiązującymi w pierwszym półroczu 2022 oraz tymi z roku 2020.

"Należy zaznaczyć, że już w 2022 roku nastąpił istotny wzrost stawek w stosunku do 2020 roku, przykładowo dla gazu ziemnego na poziomie blisko trzykrotnym. W poniższej tabeli zestawione zostały przykładowe stawki z roku 2020, 2022 oraz prognozowane na 2023. Stawki z lat 2020 oraz 2022 mogą się nieznacznie różnić u przedsiębiorców, co wynika ze specyfiki kontraktacji i szczegółowych cenników operatorów energii.  Nie zmienia to jednak w istotny sposób poziomów odniesienia oraz prognozowanych drastycznych wzrostów stawek w nadchodzącym 2023 roku".

W poniższej tabeli przedstawione zostało zestawienie wzrostu cen energii elektrycznej oraz gazu ziemnego w odniesieniu do roku 2020, roku 2022 (siedem miesięcy) oraz prognozy na rok 2023 wynikającej z cen notowanych na Towarowej Giełdzie Energetycznej.

 


Prezes PFTM podkreśla, że problem związany jest z przewidywanym gwałtownym wzrostem kosztów energii już w nadchodzącym 2023 roku, ponieważ tak drastyczny wzrost cen nośników energii będzie miał silnie destruktywny wpływ na aktywność produkcyjną firm sektora stoczniowego w Polsce.

Zauważa, że rozwój gospodarczy nie tylko województwa pomorskiego, ale również całej polskiej gospodarki w dużej mierze bazuje na gospodarce morskiej, w tym na branży stoczniowej, dającej pracę ponad 37,5 tysiącom zatrudnionych.

"Należy wskazać, że według danych GUS za 2020 branża stoczniowa potrafiła zwiększyć zatrudnienie w stosunku do roku 2019. Tak wysoki poziom zatrudnienia osiągnięty w 2020 roku  jest najwyższym od 2001 roku, pomimo, że podobnie jak inne branże mocno została dotknięta przez skutki pandemii COVID-19 szczególnie w obszarze nowych kontraktacji. Obecnie jednak portfele zamówień największych stoczni produkcyjnych w Polsce są zapełnione kontraktami do 2025 roku, a nawet dalej. Przemysł stoczniowy podejmuje ogromne wysiłki organizacyjne i inwestycyjne aby sprostać wyzwaniom związanym z odnawialną energetyką wiatrową na morzu. Realizuje również kluczowe projekty dla sektora obronnego w Polsce, co ma niezwykle ważne znaczenie w obecnej sytuacji geopolitycznej. Niestety wyzwania związane z prognozami dramatycznego wzrostu kosztów nośników energii mogą skutkować wystąpieniem załamania branży, pomimo rentownego portfela zamówień i tak ważnych realizowanych zadań" – pisze Czuczman. 

"W związku z powyższym zwracamy się do Zespołu Trójstronnego o podjęcie tego ważnego dla naszej branży tematu oraz zwrócenie się do Pana Premiera o podjęcie działań osłonowych dedykowanych dla branży stoczniowej. Zastosowane podczas pandemii COVID działania w postaci tarcz osłonowych przyniosły pozytywne rezultaty dla polskich przedsiębiorców i pracowników. Dlatego obecnie również wnosimy o podjęcie na szczeblu centralnym stosownych działań osłonowych zapewniających możliwości zakupu nośników energii na poziomie cenowym pozwalający na utrzymanie aktywności produkcyjnej przedsiębiorstw stoczniowych".

Czuczman zaznacza, że branża zdaje sobie sprawę z wyzwań stojących przed polskimi instytucjami, przedsiębiorcami i firmami wynikających z doświadczanego właśnie kryzysu energetycznego, a polscy przedsiębiorcy i pracownicy już wielokrotnie w historii wykazywali się umiejętnością dostosowywania aktywności swoich przedsiębiorstw do zmieniających się warunków działalności gospodarczej.

"Jednak obecnie prognozowany kilkukrotny wzrost cen podstawowych nośników energii w okresie zaledwie kilku miesięcy nie będzie możliwy do zaabsorbowania bez istotnego wsparcia i wypracowania stosownych działań osłonowych. Brak wdrożenia takich działań będzie zapewne skutkować nie tylko upadłością wielu polskich firm sektora stoczniowego, ale również osobistymi dramatami dziesiątek tysięcy zatrudnionych, którzy związali swoje życie z naszą branżą. Liczymy na zaangażowanie Zespołu Trójstronnego, które będzie skutkować podjęciem skutecznych działań osłonowych" – podsumowuje.

List zaadresowano do wiceministra infrastruktury, współprzewodniczącego Zespołu Trójstronnego Marka Gróbarczyka, współprzewodniczącego Zespołu Trójstronnego Mirosława Piórka, biura Prezesa Rady Ministrów, prezesa ZP Forum Okrętowe Adama Ruszkowskiego, wiceprzewodniczącego Rady PFTM Krzysztofa Kulczyckiego, wiceprezeski Pracodawców Pomorza i członkini Zespołu Trójstronnego Ewa Kruchelskiej oraz dyrektora Biura ZP Forum Okrętowe Ireneusza Karaśkiewicza.

Partnerzy portalu

seatech_390x100_2022
waltoria_390x100_2022
aste_580x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.