• <

Wynik wyszukiwania - "prawo morskie" - Wiadomości

MFW: Nieefektywna ochrona infrastruktury krytycznej w RP przed atakami w cyberprzestrzeni

W poprzednich swoich artykułach autorzy zwracali uwagę przede wszystkim na obowiązujące akty prawne, mające na celu zapewnienie gruntu prawnego dla aktywności związanej z bezpieczeństwem m.in. infrastruktury krytycznej, ze strony ataków w cyber przestrzeni. W niniejszym artykule autorzy chcą przybliżyć realne działania, mające na celu ochronę infrastruktury krytycznej przed atakiem w cyberprzestrzeni.
01.12.2023

Izrael obiecuje zapłacić odszkodowania za statki uszkodzone podczas konfliktu

Władze w Tel-Awiwie zapowiadają, że będą wypłacać odszkodowania armatorom statków, które uległy uszkodzeniu w trakcie trwających od 7 października walk, rozpoczętych przez Hamas. Ponadto rząd ma podjąć kolejne kroki w związku z minimalizowaniem zagrożeń dla statków korzystających z izraelskich portów. Jest to kluczowe dla utrzymania gospodarki państwa, gdzie transport morski i przeładunki w portach są kluczowe.
27.10.2023

Dwóm członkom załogi promu Marco Polo postawiono zarzut zaniedbania w ruchu morskim

Dwóch członków załogi należącego do niemieckiego armatora TT-line promu Marco Polo, który osiadł w niedzielę na mieliźnie u wybrzeży szwedzkiego portu Karlshamn, jest podejrzanych o zaniedbania w ruchu morskim - poinformowała w środę szwedzka prokuratura. Przypuszcza się również, że statek mógł nie nadawać się do żeglugi.
25.10.2023

Dlaczego konkurencyjność polskich firm jest tak ważna dla polskiego local contentu? – wywiad z radcą prawnym Mateuszem Romowiczem

O polskim local contencie w offshore wind rozmawiamy z radcą prawnym z Legal Marine, Mateuszem Romowiczem.
20.10.2023

Raportowanie ESG: diabeł tkwi w szczegółach - wywiad z radcą prawnym Mateuszem Romowiczem

O wyzwaniach związanych z raportowaniem ESG rozmawiamy z radcą prawnym z Legal Marine, Mateuszem Romowiczem.
08.10.2023

Czarter na czas – klauzula „off-hire” [Część III]

Charakter prawno-kontraktowy, rodzaje i zakres praw i obowiązków stron umowy czarteru na czas, w relacji do klauzul „off-hire” został przeanalizowany w Części I Czarter na czas - klauzula "off-hire" Część I i II Czarter na czas - klauzula "off-hire". Część II.
06.10.2023

Najważniejsze terminy dla marynarza z perspektywy prawa podatkowego

Większość marynarzy będących polskimi rezydentami podatkowymi zobowiązana jest do opłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, bądź skorzystania z możliwości wystąpienia z wnioskiem o zaniechanie ich pobierania oraz regulowania podatków m.in. podatku dochodowego od osób fizycznych. Przepisy prawa wyznaczają terminy, w których należy dokonać skonkretyzowanych czynności, w związku z czym, każdy podatnik wykonujący zawód marynarza powinien znać wszystkie ważne terminy podatkowe.
27.09.2023

Dziś do Gdańska przybył patrolowiec SG-301. W tle kontrowersje wokół płatności za jego budowę

Po zakończeniu prób morskich z Francji przybyła do Polski nowa jednostka dla Morskiego Oddziału Straży Granicznej. Obecnie znajduje się ona przy nabrzeżu nieopodal Kanału Portowego, a w ciągu najbliższych tygodni nastąpi jej oficjalne przekazanie zamawiającemu i wcielenie do służby. Choć to ważny moment dla formacji oraz polskiej branży okrętowej, okazuje się, że nie brakuje tu problemów związanych z całym przedsięwzięciem.
05.09.2023

Raportowanie ESG dla branży morskiej z drugim dnem?

Z uwagi na fakt, iż coraz większe emocje w branży morskiej rodzi raportowanie ESG w niniejszej publikacji zostaną szczegółowo przeanalizowane regulacje dotyczące sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju. Warto zaznaczyć, iż w praktyce ta kwestia może dotyczyć każdego przedsiębiorcy, dokonującego transakcji na terenie UE.
18.08.2023

UWAGA: Najważniejsze zmiany w podatkach od 1 lipca 2023 roku

W dniu 1 lipca 2023 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług i niektórych innych ustaw. Podobnie jak rok temu, pomimo wejścia w życie przepisów w trakcie roku podatkowego, będą one miały zastosowanie w wielu sytuacjach do dochodów lub przychodów osiągniętych od 1 stycznia br. Wyjątkiem w tym zakresie są między innymi zmiany dotyczące podwyższenia kwot wolnych od podatku z tytułu spadków i darowizn. Wprowadzanie zmian podatkowych w trakcie roku podatkowego budzi w praktyce wiele wątpliwości i problemów.
11.08.2023

Czarter na podróż – „Supersession clauses”

W umowach czarteru na podróż, spotyka się nieraz klauzule umowne, o następującym brzmieniu: „This contract shall be completed and superseded by the signing of bills of lading in the form customary for such voyages for (…) cargos, which bills of lading shall contain the following clauses (…)”.
04.08.2023

Ustawa o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej - komentarz prawny

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej oraz ustawy o czasie pracy na statkach żeglugi śródlądowej został opracowany w związku z koniecznością transpozycji do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2397 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych w żegludze śródlądowej oraz uchylającej dyrektywy Rady 91/672/EWG i 96/50/WE (dalej: „dyrektywa 2017/2397”).
31.07.2023

Unia Europejska przyjęła nowe przepisy o dekarbonizacji sektora morskiego

Większa ilość odnawialnych i niskoemisyjnych paliw pozwoli unijnemu sektorowi morskiemu zmniejszyć ślad węglowy – ma to zapewnić przyjęte przez Unię Europejską rozporządzenie o tzw. inicjatywie FuelEU Maritime.
26.07.2023

Zmiany w prawie morskim - co warto o nich wiedzieć?

Na przestrzeni ostatnich miesięcy prowadzone są prace legislacyjne nad różnymi aktami z zakresu prawa morskiego. Konieczność wprowadzenia zmian wynika z różnych przyczyn. Część nowych przepisów ma celu dostosowanie polskiego porządku prawnego do prawa Unii Europejskiej. Inne zmiany stały się konieczne ze względu na nowelizację albo utratę mocy obowiązującej niektórych aktów prawnych. Z kolei pozostałe rozwiązania mają przyczynić się do poprawy obronności kraju. Mając to wszystko na względzie wskazane jest bliższe zapoznanie się
23.07.2023

"The Shagang Giant" (2022) – miejsce dostawy statku według MOA

Umowa sprzedaży statku, wskazuje, między innymi, miejsce dostawy („place of delivery”), do którego statek musi dopłynąć, aby transakcja kupna-sprzedaży mogła zostać zrealizowana. A co w sytuacjach, w których pomiędzy zawarciem umowy a datą, w której ma nastąpić sprzedaż, nastąpiła zmiana okoliczności, uniemożliwiająca dotarcie statku do umownego miejsca? Niektóre umowy, przewidują, na taką okoliczność, odrębne postanowienia umowne. Ale nawet one nie zawsze pozwalają na rozwiązanie wszystkich trudności i wątpliwości praktycznych.
20.07.2023

Nowy sekretarz generalny Międzynarodowej Organizacji Morskiej wybrany

Jak donosi agencja ONZ ds. żeglugi, rada Międzynarodowej Organizacji Morskiej (The International Maritime Organization's Council, IMO) wybrała Arsenio Antonio Domingueza Velasco z Panamy na stanowisko sekretarza generalnego.
18.07.2023

Czarter na czas – klauzula „Off-hire” (Część I)

W umowach czarteru na czas, dwa typy postanowień mają fundamentalne znaczenie dla stron umowy, armatora i czarterującego. Z jednej strony są to klauzule regulujące szczegółowe warunki płatności opłaty czarterowej (hire), z drugiej zaś okoliczności faktyczne i prawnie, które zwalniają czarterującego z obowiązku płacenia armatorowi opłaty czarterowej.
19.06.2023

„NIE” dla ochrony polskiej morskiej energetyki wiatrowej

W niniejszym artykule zostanie przeanalizowana nowelizacja ustawy o ochronie żeglugi i portów morskich, która według przekazów medialnych, ma rzekomo być odpowiedzią decydentów na liczne zarzuty dotyczące pozostawienia morskich farm wiatrowych na polskich obszarach morskich bez odpowiedniej ochrony na wszelkie akty terrorystyczne lub sabotaże.
13.06.2023

Ryzyko kolizji na morzu – klasyczny „Peril of the seas”

Mimo że dzisiejsze urządzenia nawigacyjne są zaawansowane technologicznie, nadal spotykamy się z kolizjami statków na morzu. Tego typu zdarzenia obejmują zwykle wypadek lub uszkodzenie statku lub jego ładunku w czasie transportu, które stwarzają potencjalne zagrożenie dla ludzi, mienia i środowiska.
13.06.2023

Sprawa „The ZouZou” [2022] a ochrona wierzyciela hipotecznego. Część II

W pierwszej części naszego opracowania Sprawa „The ZouZou” [2022] a ochrona wierzyciela hipotecznego. Część I, omówiliśmy założenia klubowej polisy ubezpieczeniowej, określanej jako („M II Policies”) – umowa ubezpieczenia interesów wierzyciela hipotecznego („Mortgage Interest Insurance Policy”).
22.05.2023

Polska oficjalnym kandydatem do Rady IMO na lata 2024-2025

W londyńskiej siedzibie Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) promowała się delegacja Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. W trakcie trwania sesji NCSR (Navigation, Communication and Search and Rescue) podczas promocji potencjału naukowego oraz dydaktycznego polskich uczelni morskich odbyło się także zgłoszenie polskiej kandydatury do Rady IMO.
16.05.2023

Premier Grecji: Turcja może tylko zyskać na zbliżeniu z Grecją, Europą i Zachodem

Grecki premier Kyriakos Micotakis powiedział w niedzielę, dzień wyborów prezydenckich i parlamentarnych w Turcji, że kraj ten może tylko zyskać na zbliżeniu z Grecją, Europą i Zachodem. Ateny obserwują bacznie to głosowanie ze względu na poważne napięcia w relacjach z Ankarą – podaje AFP.
14.05.2023

MARPOL ma 50 lat i wiele do zrobienia. Prawo nie nadąża za praktyką i nowymi technologiami [XI Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskiego]

XI Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskiego za temat przewodni obrała sobie problem zapobiegania zanieczyszczaniom morza przez statki w kontekście funkcjonowania 50 lat MARPOL – konwencji wciąż modyfikowanej, ale nie uwzględniającej wielu nowych zagrożeń i wciąż uzupełnianej o nowe regulacje. W kwietniowej konferencji wzięli udział przedstawiciele nauki i biznesu, firm ubezpieczeniowych i kancelarii prawnych, co znakomicie wzbogaciło dyskusję i podniosło wielokrotnie jej temperaturę podczas paneli tematycznych.
02.05.2023

Imperium kontratakuje! Flota cieni z rosyjską ropą na morzach i oceanach

Mimo nałożonych przez Unię Europejską, G-7 oraz Australię sankcji na handel rosyjską ropą, ten trwa w najlepsze. Transport rosyjskiej ropy drogą morską odbywa się za sprawą „floty cieni”, czyli starszych tankowców o niejasnej strukturze własnościowej oraz powiązaniach biznesowych.
04.04.2023

Przełomowy traktat wzmocni wysiłki na rzecz ochrony różnorodności biologicznej

Nowy prawnie wiążący międzynarodowy instrument dotyczący ochrony i zrównoważonego użytkowania morskiej różnorodności biologicznej na obszarach poza jurysdykcją krajową, znany jako "BBNJ" został uzgodniony 4 marca, po zakończeniu piątej rundy negocjacji traktatu w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku, w Stanach Zjednoczonych.
15.03.2023

Czarter na podróż – załadunek, wybrane zagadnienia (Część II)

W części I Czarter na podróż – załadunek, wybrane zagadnienia rozpoczęliśmy rozważania dotyczące różnych rozwiązań, przyjętych w umowach czarteru na podróż, związanych z delimitacją praw, obowiązków i odpowiedzialnością odnoszącą się do szeroko pojętych czynności za/wyładunkowych pomiędzy stronami umowy - armatorem/przewoźnikiem a czarterującym/frachtującym.
10.02.2023

Konosament – wniesienie uwag („zabrudzenie”) konosamentu

Konosament, jako dokument przewozowy, spełnia niezwykle istotną rolę, między innymi, w ewidencjonowaniu i dokumentacyjnym potwierdzaniu wszelkich danych ładunkowych, towaru, który jest przedmiotem przewozu a szerzej transakcji handlowych w międzynarodowym obrocie gospodarczym.
03.02.2023

Konosament – umowne wyłączenie obowiązku wydania ładunku na podstawie konosamentu

Strony konosamentowej umowy frachtowej (tj. umowy przewozu ładunku morzem na podstawie konosamentu), przewoźnik i frachtujący/legitymowany posiadacz konosamentu, podejmują czasem próbę wprowadzenia do warunków konosamentowych, postanowienia, zgodnie z którym, przewoźnik może być zwolniony z odpowiedzialności odszkodowawczej, nawet w przypadku wydania ładunku bez konosamentu. Czy tego typu postanowienia umowne są skuteczne prawnie w świetle prawa angielskiego?
29.01.2023

W Australii zatrzymano statek dostawczy pod zarzutem niewypłaconych wynagrodzeń i łamanie praw pracowniczych

Australijskie władze zatrzymały na nabrzeżu Kooragang 10 masowiec Costanza pod zarzutem traktowania załogi w sposób niezgodny z prawem. Śledztwo wykazało szereg przypadków łamania przepisów dotyczących praw pracowniczych osób zatrudnionych w branży morskiej.
13.11.2022

Farmy wiatrowe – wielomilionowe inwestycje w warunkach luki prawnej?

Ostatnio tocząca się dyskusja na temat farm wiatrowych koncentruje się głównie na kwestiach tzw. local content, bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej czy lokalizacji portów instalacyjnych i serwisowych. Ja jednak skupię się na tematyce, o której mówi się znacznie mniej, a która będzie miała także poważny wpływ na decyzje biznesowe podmiotów zaangażowanych w budowę i serwis farm wiatrowych – szczególnie tych zajmujących się finansowaniem tego przedsięwzięcia.
02.11.2022

Międzynarodowe rozmowy na temat konwencji o prawie morza

W dniach 29-30 września 2022 r. odbywa się międzynarodowa konferencja naukowa pn. „40 lat konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza – bilans i perspektywy”. Wydarzenie, zorganizowane przez Uniwersytet Warszawski we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury, jest okazją do wymiany poglądów praktyków i specjalistów odpowiedzialnych m.in. za kwestie delimitacji obszarów morskich, gospodarki i bezpieczeństwa morskiego.
02.10.2022

Przedłużanie dyplomów oraz certyfikatów ukraińskich marynarzy w świetle ostatnich zmian legislacyjnych

Trwająca nieprzerwanie od 24 lutego 2022 roku wojna na Ukrainie, zainicjowana atakiem wojsk Federacji Rosyjskiej, spowodowała katastrofalne skutki humanitarne, społeczne i gospodarcze. Skrajnie trudna sytuacja naszych sąsiadów spotkała się z odzewem społeczności międzynarodowej oraz licznymi aktami wsparcia i pomocy kierowanymi do obywateli Ukrainy wskutek niezliczonych inicjatyw podmiotów prywatnych, jak i działań instytucji publicznych.
02.06.2022

Bezstronność w mediacji receptą na rozwiązanie sporu

Konflikt, spór, różnica zdań, to stała rzeczywistość w gospodarce, która bardzo często utrudnia bieżące funkcjonowanie przedsiębiorstwa lub wręcz uniemożliwia zaangażowanie się przedsiębiorcy w nowe przedsięwzięcia. Spory wynikają bardzo często z wzajemnego niezrozumienia stron.
01.12.2021

MEW: Polskie porty, a pomoc publiczna [ANALIZA]

W związku z planowanymi znacznymi inwestycjami w portach polskich, które będą powiązane z Morską Energetyką Wiatrową, pojawia się zasadniczy problem źródeł ich finansowania. Rozwiązaniem tych problemów są najprzeróżniejsze pomysły, od dość karkołomnych jak koncepcja emisji obligacji przez Port Gdynia na budowę falochronu, co w istocie stanowi niedozwoloną pomoc publiczną, po plany budowy portu instalacyjnego w tym samym porcie w oparciu o wirtualną uchwałę Rady Ministrów w tym zakresie, której nikt nie widział, a do niedawna było
15.11.2021

Prawo morskie nie tylko dla prawników

Na rynku ukazał się czterdziesty tom Prawa Morskiego. Jego zawartość powinna zainteresować nie tylko prawników. Do zbioru publikacji powinni zajrzeć również przedstawiciele administracji i biznesu, którzy na co dzień działają w transporcie morskim i innych branżach związanych z wykorzystaniem morza.
18.10.2021

Podatki marynarskie: Urzędnicze polowanie na marynarzy

Niestety rok 2021 jest bardzo złym podatkowo rokiem dla marynarzy co wynika z ostatnich tendencji „interpretacyjnych” oraz bezprawnych i zarazem profiskalnych praktyk urzędniczych względem marynarzy w Polsce.
18.10.2021

Senat zaproponował poprawkę do noweli ustawy o pracy na morzu

Senat przyjął w piątek nowelizację ustawy o pracy na morzu, proponując do niej poprawkę. Ustawa zawiera przepisy, które przedłużają ważność marynarskich umów o pracę o okres związany z przetrzymywaniem marynarza w wyniku piractwa lub zbrojnej napaści na statek.
06.08.2021

Morska Energetyka Wiatrowa na świecie – cz. 3 Holandia

W kolejnej odsłonie Morskiej Energetyki Wiatrowej na świecie, będącej kontynuacją Morska Energetyka Wiatrowa na świecie – cz. 1 USA - GospodarkaMorska.pl Morska Energetyka Wiatrowa na Świecie – cz. 2 Dania - GospodarkaMorska.pl autorzy przyjrzą się regulacjom normującym inwestycje związane z morskimi farmami wiatrowymi na holenderskich obszarach morskich.
03.08.2021

Sejm: Projekt noweli ustawy o pracy na morzu skierowany do trzeciego czytania

Rządowy projekt noweli ustawy o pracy na morzu, zakładający m.in. poprawę praw pracowniczych marynarzy, których statki zostały napadnięte, został w środę skierowany do trzeciego czytania. Projekt poparły wszystkie sejmowe kluby parlamentarne.
21.07.2021

Morska Energetyka Wiatrowa na świecie – cz. 2 Dania

W dzisiejszym artykule, będącym kontynuacją rozpoczętej przez Morska Energetyka Wiatrowa na świecie – cz. 1 USA - Gospodarka Morska.pl mini serii, traktującej o rozwiązaniach legislacyjnych, związanych z Morską Energetyką Wiatrową na świecie, autorzy skupią się na rozwiązaniach przyjętych w Danii.
20.07.2021

Konosament – deklaracja dotycząca zewnętrznego stanu ładunku

System prawa angielskiego (common law), bardzo wyraźnie rozróżnia zakres obowiązków przewoźnika, związanych z wystawieniem i wydaniem konosamentu, w zależności od typu ładunkowej deklaracji konosamentowej.
12.07.2021

Sejmowe komisje przyjęły projekt noweli ustawy o pracy na morzu

Rządowy projekt noweli ustawy o pracy na morzu, zakładający m.in. poprawę praw pracowniczych marynarzy, których statki zostały napadnięte, przyjęły w środę w pierwszym czytaniu połączone sejmowe komisje Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Polityki Społecznej i Rodziny.
08.07.2021

Rząd o prawach pracowniczych marynarzy w razie napaści na statek

Zabezpieczenie praw pracowniczych marynarzy w sytuacji ataku piratów lub zbrojnej napaści na statek to główny cel projektu zmiany ustawy o pracy na morzu, którym we wtorek ma się zająć rząd.
28.06.2021

PRS bez przypisanej odpowiedzialności za zatrzymania statków w Tokyo MOU

Porozumienie Tokijskie (Tokyo MoU) jest jedną z najbardziej aktywnych regionalnych organizacji kontroli państwa portu (PSC) na świecie. Składa się z 21 organów członkowskich w regionie Azji i Pacyfiku. Głównym celem Tokyo MoU jest ustanowienie skutecznego systemu kontroli PSC w regionie Azji i Pacyfiku poprzez współpracę jego członków i harmonizację ich działań.
04.05.2021

Żegluga ekologiczna i bezzałogowa pod lupą prawników i inżynierów

Żegluga przyjazna dla człowieka i środowiska, coraz bardziej bezpieczna i inteligentna, a w perspektywie bezzałogowa - to tematy wiodące IX Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Morskiego zorganizowanej przez Katedrę Prawa Morskiego Wydziału Prawa i Administracji UG oraz Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Gdańsk. 21 i 22 kwietnia 2021 r. naukowcy, przedstawiciele biznesu i administracji zebrali się na wirtualnej debacie pod wiodącym tytułem „Prawo morskie dla zrównoważonej żeglugi”.
23.04.2021

Malaria, a praca marynarzy na morzu - aspekty prawne

Jednym z podstawowych celów działalności każdego armatora pozostaje możliwie jak najbardziej efektywne świadczenie wybranych przez siebie usług – włączając w to zapewnienie profesjonalnego oraz wykwalifikowanego personelu na statku. Ochrona zdrowia każdego z marynarzy pozostaje jednym z głównych obowiązków, które spoczywają na barkach armatorów i muszą być bezwzględnie przez nich respektowane, niezależnie od szerokości geograficznej.
22.04.2021

Wody balastowe a ekologia w polskim systemie prawnym

W związku z narastający problemem związanym z zanieczyszczaniem wód morskich, które w znacznej mierze spowodowane jest wodami balastowymi i nie tylko przyjęte zostały konwencje takie jak: Konwencja o kontroli i postępowaniu ze statkowymi wodami balastowymi i osadami (dalej: konwencja BWM), Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczeniu morza przez statki (dalej: konwencja MARPOL), Konwencja o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego (dalej: konwencja Helsińska 1992).
09.04.2021

Polskie Morskie Farmy Wiatrowe bez niezbędnych przepisów?

W poprzednim artykule Morskie Farmy Wiatrowe a bezpieczeństwo na Morzu Bałtyckim – ZielonaGospodarka.pl został poruszony temat bezpieczeństwa na Morzu Bałtyckim w kontekście pokazania przez naszego ustawodawcę „zielonego światła” dla rozpoczęcia inwestycji, związanych z budową MFW na obszarach morskich, jurysdykcyjnie podległych Polsce. Temat ten zostanie rozwinięty w następnej publikacji, ponieważ jest to zagadnienie tak obszerne i z taką ilością białych plam, że należy się nad nim głęboko pochylić.
29.03.2021

IX Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskiego „Prawo morskie dla zrównoważonej żeglugi”

W dniu 22 kwietnia 2021 r. odbędzie się IX Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskiego zatytułowana „Prawo morskie dla zrównoważonej żeglugi” organizowana przez Katedrę Prawa Morskiego WPiA UG oraz Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Gdańsk. Z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną, Konferencja odbędzie się ma platformie Microsoft Teams.
16.03.2021

UWAGA: Podwyższenie kar za wykroczenia karno-skarbowe: projekt

Aktualnie w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Projekt wprowadza zmiany w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722, z późn. zm.).
04.02.2021

Odszkodowania marynarskie: Czas ma znaczenie!

Jak niejednokrotnie wskazywaliśmy w naszych publikacjach, życie i zdrowie marynarzy bardzo często narażone jest na różnego rodzaju niebezpieczeństwa i ryzyka. Mając na względzie aktualne tempo pracy marynarzy, konieczność zapewnienia łańcucha dostaw, a co za tym idzie ogromny stres oraz presję, która nieustannie ciąży na marynarzach nietrudno o wypadek, który może mieć daleko idące konsekwencje nie tylko dla samych marynarzy, ale także dla ich rodzin.
26.01.2021

UWAGA: karalność za przestępstwa karnoskarbowe bez przedawnienia? - projekt przepisów

W związku z obecną sytuacją w Polsce spowodowaną pandemią wirusa SARS-CoV2 oraz wprowadzonym przez polski rząd stanem zagrożenia epidemiologicznego, ustawodawca planuje, aby Urzędy Skarbowe będą miały więcej czasu na ściganie „przestępców skarbowych” z tytułu niezapłaconych podatków. Proponowane przez rządzących zmiany spowodują, iż upływ terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego nie będzie miał już znaczenia. Projektowane zmiany przedawnienia karalności czynu oraz przedawnienia wykonania kary w sprawach o przestępstwa i prz
21.01.2021

Podatki marynarskie: co czeka marynarzy w 2021 roku?

Rok 2021 będzie rokiem wielu zmian w prawie podatkowym dla marynarzy. W poniższej publikacji przybliżymy zakres tych zmian i skutki z nich wynikające dla środowiska marynarskiego.
10.12.2020

Marynarze: przedłużenie ważności świadectw zdrowia i innych morskich dokumentów na nowych zasadach

Pandemia koronawirusa od wielu miesięcy odciska swe piętno na wielu aspektach funkcjonowania szeroko rozumianej branży morskiej. Liczne trudności związane z koniecznością zapewnienia marynarzom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy na pokładach statków, ograniczenia w możliwości swobodnego przemieszczania się przez terytoria lądowe niektórych państw, czy kłopoty towarzyszące sprawnemu przeprowadzaniu rotacji załóg nie są jedynymi problemami z którymi muszą borykać się osoby świadczące pracę na morzu. Wiele obaw wywołuje rów
30.11.2020

Kancelaria Radcy Prawnego Legal Consulting - Mateusz Romowicz

podatki marynarskie,odszkodowania marynarskie,prawo morskie,prawo międzynarodowe,ubezpieczenia społeczne,prawo cywilne,prawo gospodarcze,osoby fizyczne,rozliczanie marynarzy,emerytury marynarskie,offshore,obsługa prawna armatorów,obsługa prawna stoczni,zakładanie spółek,prawo podatkowe,prawo europejskie,prawo handlowe,prawo pracy,międzynarodowe prawo pracy,prawo ubezpieczeń społecznych,prawo rodzinne

Kancelaria Prawna Baltic Lawyers Law & maritime solutions

ustanowienia hipotek na jednostkach morskich, rejestracja jednostek morskich, obsługa prawna związana z konsekwencjami szkód na ładunkach kontenerowych, demmurage kontenerów, morski list przewozowy, konosament morski, mariusz sanocki, konosament, prawna obsługa łańcucha dostaw, przepisy nautyczne, prawna obsługa logistyczna, prawna obsługa kontenerowa, prawna obsługa branży frachtowej, prawo morskie krajowe, prawo morskie międzynarodowe, prawo ubezpieczeń w zakresie transportu morskiego, lotniczego i lądowego ,prawo cywilne ,w tym w prawo rodzinne , spadkowe, lokalowe prawo pracy ze szczególnym uwzględnieniem zatrudnienia marynarzy na kontraktach u armatorów krajowych i zagranicznych, prawo morskie,yachts & hospitality,analiza umów ubezpieczeniowych jachtów morskich,analiza umów charterowych,reprezentacja członków załóg jachtów wobec pracodawcy,prawne aspekty eksploatacji morskich farm wiertniczych,areszt statku

Zbroja Adwokaci

adwokat,kancelaria prawna,prawnik,prawo,radca prawny,prawo morskie,prawna obsługa stoczni jachtowych,obsługa korporacyjna podmiotów gospodarki morskiej,opracowywanie i opiniowanie umów związanych z branżą morską,opracowywanie i opiniowanie umów związanych z branżą stoczniową

Marek Czernis Kancelaria Radcy Prawnego

kancelaria,prawnik,czernis,kancelaria szczecin,radca prawny,prawo,prawo morskie,prawo energetyczne,Obrót portowo-morski,fuzje i przejęcia,prawo podatkowe,prawo zamówień publicznych,prawo administracyjne,Prawo pracy,Prawo ubezpieczeniowe (krajowe i zagraniczne),Prawo obrotu nieruchomościami,Arbitraż handlowy i mediacje (krajowe i zagraniczne),Upadłość i postępowanie restrukturyzacyjne,Prawo podatkowe,Fuzje i przejęcia,Międzynarodowe struktury kapitałowe

ADVISER Kancelaria Prawna - Wojciech Armknecht radca prawny

prawo branży TSL,prawo morskie,prawnik morski,windykacja należności,kancelaria prawna,radca prawny,Gdynia,prawo spadkowe,radca prawny,prawo budowlane,prawo IT,Wojciech Armknecht,Adviser,Bartosz Armknecht,Stanisław Morawski,zamówienia publiczne kancelaria gdynia,prawo handlowe,prawo spółek handlowych,prawo korporacyjne,prawo stoczniowe,prawo administracyjne,prawo przewozowe,CRM.

Mar-Consult Krzysztof Kochanowski Kancelaria Radcy Prawnego

kancelaria,prawnik,prawo morskie,

Kancelaria Prawna Griffin

podatki marynarskie,morskie prawo pracy,odszkodowania dla marynarzy,emerytury dla marynarzy,administracja morska,prawo morskie,general maritime law,admirality law,obsługa przedsiębiorstw stoczniowych,obsługa armatorów,offshore,budowa i remonty statków,rejestracja statków,transport morski,dotacje,optymalizacje podatkowe,prawo podatkowe,ochrona danych osobowych,RODO,GDPR,due diligence,audyty,ISO,prawo pracy,kontrakty menadżerskie,ubezpieczenia społeczne,prawo spółek,prawo konkurencji,nieruchomości,postępowania sądowe,private lawyer

Kancelaria BiK S.C.

prawo morskie,spedycja,

Kancelaria Adwokacka Attorney dr Roman Olszewski Adwokat

prawo morskie,prawo podatkowe,zamówienia publiczne

Easy Ocean Kancelaria Finansowo-Prawna dla Marynarzy

podatki dla marynarzy,kredyty dla marynarzy,podatki marynarzy,MGS,prawo morskie,doradztwo prawne,kancelaria,doradztwo podatkowe,kredyty marynarskie,ubezpieczenia marynarskie,nieruchomości dla marynarzy,emerytura marynarzy,kredyt hipoteczny dla marynarzy,ubezpieczenie marynarzy,ubezpieczenie dla marynarzy,emerytura marynarska,kredyt dla marynarzy,kredyty hipoteczne dla marynarza

Maritime & Commercial Law Office Bartosz Biechowski

prawo morskie,maritime law,areszt statków,areszt statku,zwolnienia statków,ship arrests,podatki marynarskie,odszkodowania marynarskie,wypadki na morzu

Kancelaria Adwokacka Attorney. Roman Olszewski

Prawo morskie.
obsługa prawna,prawo gospodarcze,prawo morskie,usługi prawnicze

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Gdańsk

prawo morskie,prawnicy morscy

Przewóz ładunku drogą morską. VIII Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskiego

„Przewóz ładunku drogą morską”. Pod takim tytułem w czwartek odbyła się na Uniwersytecie Gdańskim Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskiego. Jej uczestnicy poruszali zagadnienia m.in. wyzwań międzynarodowego obrotu morskiego oraz prawa ubezpieczeń morskich związanych z morskim przewozem ładunku.
12.04.2019

IV Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskiego - relacja GospodarkaMorska.TV

Sprawdzona formuła spotkania przedstawicieli świata nauki, biznesu i praktyków prawa zainteresowała liczną grupę słuchaczy obecnych na Konferencji Oprawa Morskiego na Uniwersytecie Gdańskim. 
27.02.2015

Dziękujemy za wysłane grafiki.