• <
premium

Dane kontaktowe

  • Adres: 70-440 Szczecin, Ks. Bogusława X 9/4
  • Telefon: 91 488 44 22
  • Fax: 91 488 44 21
  • E-mail: kancelaria@zbrojaadwokaci.pl

Udostępnij

/

Oferta

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY

GOSPODARKA MORSKA

obsługa korporacyjna podmiotów gospodarki morskiej jako przedsiębiorców (w tym prawo spółek) i jako pracodawców (prawo pracy),
opracowywanie oraz opiniowanie umów związanych z branżą stoczniową, morską i śródlądową (np. leasing maszyn i urządzeń, zlecenia na wyposażenie statku,czartery, umowy przewozu, działalność offshore, itd.),
prowadzenie lub wspieranie negocjacji z kontrahentami,
obsługa procesów inwestycyjnych (np. budowa kanałów żeglugowych, statków, produkcja jednostek specjalistycznych, itp.),
reprezentacja w sprawach ubezpieczeniowych, w tym przed sądami cywilnymi i administracyjnymi,
rozwiązywanie sporów w sprawach sądowych i ADR,
reprezentacja w postępowaniach przed organami administracji publicznej,
reprezentacja w sprawach karnych związanych ze zdarzeniami w ruchu wodnym (np. wypadki na morzu),
analiza projektów dotyczących pozyskiwania energii z prądów morskich, falowania morza,
doradztwo w zakresie prawa międzynarodowego i wspólnotowego.

PRZEMYSŁ JACHTOWY

obsługa stoczni jachtowych jako przedsiębiorców (w tym prawo spółek) i jako pracodawców (prawo pracy),
opracowywanie oraz opiniowanie umów związanych z przemysłem jachtowym oraz sportem i turystyką wodną (np. czartery, naprawy i remonty jachtów i łodzi, przewozy, organizacja imprez żeglarskich, umowy z dostawcami osprzętu żeglarskiego, itd.),
prowadzenie lub wspieranie negocjacji z kontrahentami,
obsługa procesów inwestycyjnych (np. produkcja i wyposażenie jachtów i łodzi rekreacyjnych, budowa marin i portów jachtowych, itp.),
reprezentacja w sprawach ubezpieczeniowych, w tym przed sądami cywilnymi i administracyjnymi,
rozwiązywanie sporów w sprawach sądowych i ADR,
reprezentacja w postępowaniach przed organami administracji publicznej,
reprezentacja w sprawach karnych związanych ze zdarzeniami w ruchu wodnym (np. kolizje łodzi, wypadki na wodach morskich lub śródlądowych).

OBSŁUGA PRZEDSIĘBIORCÓW

doradztwo w zakresie wyboru optymalnej formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej,
przygotowywanie umów spółek oraz dokumentów niezbędnych do rejestracji przedsiębiorcy w KRS,
rejestracja podmiotów w KRS lub zgłaszanie do ewidencji działalności gospodarczej oraz dokonywanie zmian w rejestrach,
rejestracja podmiotów i dokonywanie zmian w systemie S24,
przygotowywanie aktów wewnętrznych podmiotów,
przygotowywanie umów i opinii prawnych związanych z prowadzoną działalnością,
dochodzenie należności pieniężnych od dłużników (proces windykacyjny),
prowadzenie lub wspieranie negocjacji z kontrahentami,
reprezentacja w sprawach cywilnych, karnych i gospodarczych,
obsługa przedsiębiorcy w sprawach z zakresu prawa pracy,
przekształcenia spółek,
rozwiązywanie spółek, w tym przeprowadzenie procedury likwidacyjnej.

ODSZKODOWANIA

analiza i opracowywanie zagadnień związanych z dochodzeniem odszkodowań (lub zadośćuczynień) w sprawach:
wypadków na morzu
wypadków komunikacyjnych
błędów medycznych
śmierci osoby najbliższej
zdarzeń objętych umową ubezpieczenia dobrowolnego (w tym z indywidualnych polis ubezpieczeniowych marynarzy)
bezumownego zajęcia gruntu
niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań
stosowania niedozwolonych klauzul umownych
prowadzenie lub wspieranie negocjacji z przeciwnikami procesowymi (w tym ubezpieczycielami),
prowadzenie lub udział w mediacjach,
reprezentacja procesowa w sprawach sądowych cywilnych i karnych.

Zdjęcia

Do pobrania

Słowa kluczowe

adwokat, kancelaria prawna, prawnik, prawo, radca prawny,

Dziękujemy za wysłane grafiki.