• <
plus

Dane kontaktowe

  • Adres: 81-391 Gdynia, Świętojańska 45/6
  • Telefon: 519772519, 583802939
  • E-mail: sekretariat@kancelaria-griffin.pl

Udostępnij


Oferta

PRAWO MORSKIE I MARYNARZE:

Kancelaria specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawno-podatkowej marynarzy wraz z ich rodzinami. Wiemy jak wymagająca jest praca marynarza nie tylko dla niego samego, ale przede wszystkim dla jego najbliższych. Dlatego dbamy o znalezienie jak najlepszych rozwiązań dla naszych Klientów i zawsze podchodzimy do sprawy indywidualnie, analizując ją pod kątem różnych płaszczyzn prawa, np. prawa morskiego, prawa pracy, prawa cywilnego czy prawa ubezpieczeniowego. Zależy nam na profesjonalizmie, terminowości oraz interesie naszych Klientów.

- szczegółowa obsługa prawno-podatkowa marynarzy
- analiza sytuacji podatkowej marynarza wraz z jego rodziną
- określenie obowiązku podatkowego marynarza na gruncie podwójnego opodatkowania czy ulgi abolicyjnej, jak również innych przepisów prawa podatkowego
- przygotowywanie pism urzędowych, ugodowych oraz procesowych
- reprezentacja przed Urzędem Skarbowym, Urzędem Morskim, Izbą Morską, jak również przed innymi urzędami związanymi ze sprawą
- tworzenie i analiza kontraktów marynarskich
- wsparcie prawne przy sprawach odszkodowawczych
- stała pomoc prawna dla marynarza i członków jego rodziny

PRAWO MORSKIE I PRZEDSIĘBIORSTWA MORSKIE:

Nasza oferta skierowana jest również do armatorów, właścicieli ładunków, przewoźników, stoczni, a także ich klientów. Dysponujemy szeroką wiedzą praktyczną, która dobrze wkomponowuje się do wymagającego rynku, jakim jest rynek morski i stoczniowy. Dbamy o wyczerpujące, kompleksowe podejście do sprawy, terminowość, dyskrecję handlową oraz rzetelność w wykonywaniu naszych obowiązków.

- tworzenie i analiza dokumentów związanych z budową, remontem, rejestracją, zastawem, hipoteką, kupnem oraz sprzedażą statków wraz z zapewnieniem nadzoru nad tymi procesami
- przygotowywanie i analizowanie konosamentów oraz wszelkich innych umów dotyczących transportu morskiego, spedycji i logistyki
- kompleksowa obsługa przedsiębiorstw stoczniowych
- doradztwo ubezpieczeniowe oraz przy inwestycjach związanych z branżą morską
- dochodzenie roszczeń odszkodowawczych związanych z uszkodzeniem ładunku lub statku
- wsparcie prawne przy dochodzeniu odszkodowania przy wypadkach morskich, lub pomoc w sytuacji związanej z ratownictwem morskim
- wsparcie prawne w sytuacji aresztu statku
- prowadzenie negocjacji, a także reprezentacja przez instytucjami morskimi i organami sprawiedliwości

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I RODO:

- otwarte i zamknięte szkolenia dla wybranej grupy osób i grup zawodowych
- minimum teorii, praktyczna dawka wiedzy
- omawiamy najczęściej popełniane przez przedsiębiorców błędy związane z ochroną danych osobowych
- konsultacje z prowadzącymi
- sprawdzamy procesy i bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych pod kątem zgodności z RODO
- sporządzimy raport podsumowujący audyt
- proponujemy zmiany dostosowujące dokumentację i infrastrukturę IT do wymogów RODO
- wdrożenie RODO
- mapowanie RODO
- analiza ryzyka RODO
- określenie fizycznych i technicznych środków ochrony
- przygotowujemy organizację w zakresie ochrony danych osobowych
- zapewniamy stałą opiekę naszych prawników specjalizujących się w ochronie danych osobowych
- zapewnimy Inspektora Ochrony Danych osobowych

NIERUCHOMOŚCI I PRAWO BUDOWLANE:

- dochodzenie stanu prawnego nieruchomości
- projektowanie i opiniowanie wszelkiego rodzaju umów (zbycia, nabycia, najmu, zniesienie współwłasności, dzierżawy, zlecenia, o dzieło, podwykonawstwo)
- pomoc przy uzyskaniu wszelkich wymaganych prawnie pozwoleń oraz decyzji administracyjnych
- prowadzimy postępowania administracyjne, wieczysto-księgowe, sądowe i komornicze
- wsparcie w procesie pozyskiwania i zbywania nieruchomości
- wsparcie w toku całego procesu budowlanego (nabycie, budowa, zbycie)
- zapewniamy wsparcie podczas wszelkiego rodzaju negocjacji
- pełne wsparcie prawne dla architektów i projektantów
- obsługa obcokrajowców zamierzających nabyć nieruchomość

PRAWNA I DORADCZA OBSŁUGA PRZEDSIĘBIORCÓW:

- analiza ryzyka wraz z jego optymalizacją
- audyty i szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych RODO
- audyty i szkolenia z zakresu prowadzenia przedsiębiorstwa z uwzględnieniem prawnych rozwiązań (due diligence)
- zastępstwo prawne podczas spotkań oraz negocjacji
- przygotowywanie i opiniowanie umów, kontraktów czy regulaminów
- weryfikacja dokumentacji i nadzór nad wykonaniem umowy
- doradztwo w procesach inwestycyjnych
- wsparcie prawne w kwestiach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
- zakładanie, przekształcanie, łączenie i likwidacja spółek
- kompleksowa obsługa spółek i indywidualnych działalności gospodarczych
- doradztwo w zakresie optymalizacji podatkowej
- reprezentacja w postępowaniach administracyjnych, wieczysto-księgowych, sądowych i komorniczych
- wsparcie w sprawach nieuczciwej konkurencji, nieuczciwych praktyk rynkowych, a także doradztwo na gruncie zapewnienia właściwej ochrony praw konsumenta
- doradztwo marketingowe i wizerunek przedsiębiorstwa w sieci

Kontakt do działów firmy

Kancelaria Prawna Griffin
Budynek Baltiq Plaza- I piętro
ul. Świętojańska 45/6
81-391 Gdynia

Sekretariat
tel.: +48 58 380 29 39
e-mail: sekretariat@kancelaria-griffin.pl

Mariusz Królczyk
tel.: +48 519 772 519
e-mail: mariusz.krolczyk@kancelaria-griffin.pl

Opis dodatkowy

podatki marynarskie, morskie prawo pracy, odszkodowania dla marynarzy, emerytury dla marynarzy, administracja morska, prawo morskie, general maritime law, admirality law, obsługa przedsiębiorstw stoczniowych, obsługa armatorów, offshore, budowa i remonty statków, rejestracja statków, transport morski, dotacje, optymalizacje podatkowe, prawo podatkowe, ochrona danych osobowych, RODO, GDPR, due diligence, audyty, ISO, prawo pracy, kontrakty menadżerskie, ubezpieczenia społeczne, prawo spółek, prawo konkurencji, nieruchomości, postępowania sądowe, private lawyer

Dziękujemy za wysłane grafiki.