• <
szkoła_morska_w_gdyni_980x120_gif_2020

Polska oficjalnym kandydatem do Rady IMO na lata 2024-2025

rk

16.05.2023 23:55 Źródło: Uniwersytet Morski w Gdyni
Strona główna Edukacja Morska, Nauka, Szkoły Morskie, Praca na Morzu Polska oficjalnym kandydatem do Rady IMO na lata 2024-2025

Partnerzy portalu

Uniwersytet Morski w Gdyni

W londyńskiej siedzibie Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) promowała się delegacja Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. W trakcie trwania sesji NCSR (Navigation, Communication and Search and Rescue) podczas promocji potencjału naukowego oraz dydaktycznego polskich uczelni morskich odbyło się także zgłoszenie polskiej kandydatury do Rady IMO.

Wśród zaproszonych gości byli m.in. stali przedstawiciele krajów członkowskich przy IMO, dyplomaci i pracownicy IMO. Polska była reprezentowana przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Grzegorza Witkowskiego, Ambasadora Rzeczpospolitej Polskiej w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej Piotra Wilczka, stałą przedstawiciel Rzeczpospolitej Polskiej przy Międzynarodowej Organizacji Morskiej Małgorzatę Buszyńską rektora Uniwersytetu Morskiego w Gdyni prof. dr. hab. inż. kpt. ż.w. Adama Weintrita, prorektora ds. nauki UMG dr. hab. Dariusza Barbuchę, prof. UMG i prorektora ds. morskich Politechniki Morskiej w Szczecinie dr. inż. kpt. ż.w. Arkadiusza Tomczaka.

Wydarzenie, które odbyło się 15 maja br. otworzyło przemówienie Ministra Grzegorza Witkowskiego, który ogłosił oficjalnie zgłoszenie kandydatury Polski do Rady IMO na lata 2024-2025 w kategorii C. Minister podkreślił, że jednym z wielu punktów, którymi Polska może się chwalić, to silna pozycja uczelni morskich i doskonałe programy kształcenia kadr marynarskich. Stwierdził, że Polska traktuje nowoczesną edukację i badania morskie jako kluczowe czynniki zrównoważonego rozwoju gospodarki morskiej.

– Dobrze wykształceni marynarze to lepsze zrozumienie nowoczesnych rozwiązań, autonomicznej żeglugi, cyberbezpieczeństwa i ochrony środowiska – powiedział Minister Witkowski.


Dodał, że intencją władz polskich uczelni morskich jest nawiązanie silniejszej współpracy ze Światowym Uniwersytetem Morskim w Malmö, a także innymi uczelniami morskimi na świecie. Ocenił, iż obie uczelnie znakomicie rozwinęły swoją działalność ekspercką w zakresie tworzenia programów kształcenia i szkolenia morskiego. Na tej podstawie planują dalszy rozwój tego obszaru działalności, ze szczególnym uwzględnieniem krajów afrykańskich oraz dostosowują się do wymagań rynku i prowadzą specjalistyczne kierunki studiów, takie jak Executive Offshore Wind MBA Study na UMG, które realizowane są we współpracy z międzynarodowymi partnerami, zapewniając wykwalifikowaną kadrę zawodową dla sektorów przemysłu morskiego i off-shore.

Około 200 uczestników spotkania, reprezentujących kraje z całego świata, dzięki materiałom promocyjnym miało możliwość bliżej poznać Uniwersytet Morski w Gdyni. JM Rektor przedstawił potencjał naukowy i dydaktyczny UMG podkreślając wkład naszej Uczelni w rozwój gospodarki morskiej w Polsce.

– Promocja Uczelni w siedzibie IMO jest konsekwencją realizacji założeń na drugą część kadencji związanych z internacjonalizacją Uniwersytetu. Posiadamy dobrze wyszkolone i doświadczone kadry. Reagujemy na dynamicznie zmieniającą się sytuację na rynku pracy. Nasza uczelnia jest znana i rozpoznawalna na świecie, musimy to wykorzystać, a dzięki spotkaniom z tak dużą grupą osób odpowiadających w swoich krajach za sprawy morskie, zwiększa się szansa na nawiązanie nowych relacji – podkreślił rektor UMG prof. Adam Weintrit.

– Duże zainteresowanie uczestników spotkania obszarami badań prowadzonych w Uniwersytecie Morskim w Gdyni, działalnością ekspercką, prowadzonymi projektami naukowo-badawczymi, jak również ofertą kształcenia, dobrze lokuje naszą Uczelnię w gronie podmiotów, z którymi warto współpracować, jednocześnie dając naszej Uczelni możliwość osiągnięcia wielu korzyści w perspektywie krótko oraz długookresowej – zaznaczył prorektor ds. nauki dr hab. Dariusz Barbucha prof. UMG,

Wybór Rektora Uniwersytetu Morskiego w Gdyni na przewodniczącego IAMU (Międzynarodowego Stowarzyszenia Uniwersytetów Morskich) podkreślił silną pozycję Uniwersytetu Morskiego w Gdyni na świecie i stwarza dodatkowe możliwości współpracy. Eksperci z UMG od lat aktywnie uczestniczą w pracach IMO, będąc współautorami konwencji, kodeksu, rezolucji – kluczowych dokumentów związanych z bezpieczeństwem na morzu.

IMO jest wyspecjalizowaną organizacją systemu Narodów Zjednoczonych, zajmującą się sprawami morskimi, a w szczególności bezpieczeństwem na morzu oraz zapobieganiem zanieczyszczeniu środowiska morskiego przez statki. Stanowi prawo dla 80% naszej planety. Rada IMO to organ wykonawczy IMO składający się obecnie z 40 członków wybieranych przez Zgromadzenie IMO na okres dwóch lat w trzech kategoriach: 10 państw mających największy udział w usługach dla międzynarodowych jednostek pływających, 10 państw mających największy udział w międzynarodowym handlu morskim i 20 państw nie wybranych wcześniej, które są wyspecjalizowane w transporcie morskim i nawigacji, a które wybierane są do Rady tak, by zapewnić reprezentacje ze wszystkich głównych regionów świata.

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.