• <
szkoła_morska_w_gdyni_980x120_gif_2020

ORP Sokół wyrusza w ostatni rejs. Rozstrzygnięto przetarg na transport do lokalizacji przy Muzeum Marynarki Wojennej

Strona główna Edukacja Morska, Nauka, Szkoły Morskie, Praca na Morzu ORP Sokół wyrusza w ostatni rejs. Rozstrzygnięto przetarg na transport do lokalizacji przy Muzeum Marynarki Wojennej

Partnerzy portalu

Fot. GospodarkaMorska.pl

Znajdująca się w Gdyni placówka muzealna przekazała w zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty. Już wiadomo, kto podejmie się niezwykle trudnego i odpowiedzialnego zadania, jakim będzie przetransportowanie byłego okrętu podwodnego typu Kobben z Portu Wojennego Gdynia do przygotowywanego dla niego suchego doku nieopodal wejścia na gdyńską plażę.

Postępowanie o numerze ZP/02/MMW/2023 miało tytuł "Transport morski i lądowy eksponatu – okrętu podwodnego typu Kobben na ekspozycję plenerową Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, na stanowisko wzdłuż Bulwaru Nadmorskiego". Jak wynika z dokumentu, transportu morskiego podejmie się Trend Projekt Sp. z o.o. Sp. komandytowa, natomiast lądowego Poleko Budownictwo Sp. z o.o. W uzasadnieniu podano, że Działając na podstawie art. 239 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wybrano oferty najkorzystniejsze, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia. Wybrane oferty nie podlegają odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 ustawy PZP oraz zostały złożone przez wykonawcę, który spełnia warunki udziału w postępowaniu określonym w dokumentach zamówienia.

W trakcie przetargu brano pod uwagę cenę, doświadczenie koordynatora transportu morskiego i lądowego, przy czym w przypadku tego drugiego także w zakresie minimalnej wagi oraz gabarytów. Oferenci wycenili (brutto) zlecenie na odpowiednio 953 250 i 1 997 986,47 zł. Oznacza to, że całe przedsięwzięcie będzie kosztować niemal 3 mln zł, niemniej to te propozycje uznano za najbardziej odpowiednie. Co istotne, obie firmy będą musiały z sobą współpracować, przede wszystkim przy wyjątkowo trudnym momencie przetransportowania mierzącego 47,4 metra i ważącego nawet 360 ton kadłub z wody (transportowanego najprawdopodobniej z użyciem barki bądź pływającego doku) na ląd.

Fot. Muzeum Marynarki Wojennej


Operacja będzie również wyjątkowym dla Gdynian i turystów wydarzeniem, gdyż nie co dzień można zobaczyć transport okrętu drogą lądową. W przeszłości podobną podróż pokonał, w 2011 roku, eks-Kobben, dostarczony Polsce przez Norwegię jako rezerwuar części zamiennych dla czterech pozostałych jednostek proj. 207, które służyły pod biało-czerwoną banderą. Trafił przed budynek Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni, służąc potem do nauki przyszłych oficerów morskiego rodzaju sił zbrojnych. Mimo różnic, jak krótsza trasa, mniej przeszkód w terenie i brak transportu drogą morską, doświadczenie z tamtego przedsięwzięcia może okazać się przydatne. Nawet bardziej spektakularne akcje odbywały się również w innych krajach, czego przykładem była opisana podróż ex-U17 z nabrzeża do Technik Museen Sinsheim Speyer położonego w głębi Niemiec, która odbywała się na trasie liczącej kilkaset kilometrów, poprowadzonej zarówno przez rzeki, jak i drogi obok zabudowań miejskich i wiejskich, urastając do rangi wydarzenia społecznego.

Były okręt został w 2020 roku przekazany (na mocy umowy z Ministerstwem Obrony Narodowej podpisanej dwa lata wcześniej) do muzeum, aby stał się stałą atrakcją dla zwiedzających i swoistą platformą edukacyjną, pozwalającą zapoznać się lepiej z tematem broni podwodnej. Będzie zagłębiony w budowli hydrotechnicznej zlokalizowanej obok wejścia do muzeum, naprzeciwko otwartej na świeżym powietrzu wystawy wyposażenia i broni okrętowej. Turystom umożliwi się więc zapoznanie zarówno z jego zewnętrznym wyposażeniem, jak i tym wewnątrz.

Uczynienie z ORP Sokół atrakcji turystycznej spotkało się z ciepłym przyjęciem, zarówno wśród "podwodników", tj. osób służących, bądź mających za sobą służbę na okrętach podwodnych, jak i entuzjastów tematyki militarnej. Z racji na skalę oraz cenę jest to jedna z największych (jeśli jak dotąd nie największa) z inwestycji w najnowszej historii gdyńskiego Muzeum Marynarki Wojennej od czasu otwarcia w nowym obiekcie w 2012 roku. O samym ex-okręcie, jak i procesie przebudowy pod kątem nowej roli, można przeczytać tutaj.

Dziękujemy za wysłane grafiki.