• <
szkoła_morska_w_gdyni_980x120_gif_2020

VI Forum Bezpieczeństwa Przemysłu Morskiego. Jakie szanse i zagrożenia wiążą się z rozwojem sztucznej inteligencji?

Strona główna Edukacja Morska, Nauka, Szkoły Morskie, Praca na Morzu VI Forum Bezpieczeństwa Przemysłu Morskiego. Jakie szanse i zagrożenia wiążą się z rozwojem sztucznej inteligencji?

Partnerzy portalu

Fot. GospodarkaMorska.pl

W Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku odbyła się, 18 kwietnia br., 6. edycja Forum Bezpieczeństwa Przemysłu Morskiego, w której wzięli udział przedstawiciele instytucji i firm z branży morskiej. W tym roku uczestnicy konferencji poświęcili szczególnie wiele miejsca rozwojowi technologii cyfrowych, w tym AI, a także perspektywom wykorzystania ich na statkach i jednostkach offshore.

Wydarzenie zostało rozpoczęte od wystąpienia Przemysława Sztandera, prezesa zarządu, Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i dr Dariusz Gołębiewski – Prezes Zarządu, PZU LAB S.A., którzy powitali jego uczestników, reprezentujących firmy, instytucje naukowe oraz start-upy. Konferencja była podzielona na trzy bloki tematyczne, poświęcone kolejno wykorzystaniu sztucznej inteligencji w gospodarce morskiej, nowoczesnym rozwiązaniom energetycznym w branży działającej w środowisku morskim, a także cyfrowym bliźniakom (digital twin), czyli cyfrowej repliki fizycznych obiektów, procesów i systemów. Organizatorzy wydarzenia zachęcali do dyskusji na temat szans i zagrożeń związanych z rozwojem AI w morskich systemach autonomicznych oraz w badaniach infrastruktury energetycznej na Morzu Bałtyckim, czy też aspektów optymalizacji energetycznej i wykorzystania symulacji cyfrowych w podniesieniu bezpieczeństwa morskich farm wiatrowych.

- Jest to konferencja, na której dyskutujemy na temat bezpieczeństwa w przemyśle morskim, o najnowszych rozwiązaniach, czyli o sztucznej inteligencji i zastosowaniu w przemyśle morskim. Nie powielamy tematów, które są poruszone na innych konferencjach, typu farmy wiatrowe, porty instalacyjne i tak dalej, tylko idziemy w kierunku właśnie wykorzystania nowoczesnych technologii w przemyśle morskim. Jest to taka platforma wymiany przemyśleń, ale również pozyskania informacji, które są czasami mało znane i mało się je omawia publicznie. Dlatego ta konferencja daje taką platformę do zapoznania się z nowymi technologiami w przemyśle morskim, porozmawiania o tym, co się dzieje. Jak one będą się rozwijać, jaki wpływ w przyszłości będą miały na ten przemysł morski – podkreślił Przemysław Sztandera, prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

- Jako PZU Lab pokazujemy dwa nasze projekty, które zostały zapoczątkowane podczas wcześniejszych edycji tutaj w Gdańsku. Pierwszy dotyczy predykcji awarii maszyn, turbin na morzu. Projekt robiony razem z grupą Orlen. Pokażemy nasze osiągnięcia, elementy, które zostały zainstalowane i efekty prac, które przez ostatni rok zostały wykonane. Drugi projekt, który chcemy dzisiaj pokazać, to jest projekt Energy Pro, który realizujemy razem z KEZO, Instytutem Badawczym Polskiej Akademii Nauk, Alior Bankiem, no i z grupą PZU. Projekt ma na celu przeprowadzenie naszych przedsiębiorstw przez transformację energetyczną w ten sposób optymalny, żeby mogły konkurować nasze podmioty na rynku globalnym, a jak wiemy, ceny energii w tej chwili są dominującym składnikiem kosztów, także jest to nasz wkład w transformację energetyczną – zaznaczył Dariusz Kołębieski, prezes zarządu PZU LAB S.A.

Obaj prezesi wskazali, że podczas tegorocznego forum kluczowym zagadnieniem były szanse i zagrożenia związane z użyciem sztucznej inteligencji w przemyśle morskim. Dotyczy to choćby jej znaczenia w przemyśle morskim, gdzie jej celem nie ma być pełne zastąpienie człowieka, ale raczej wsparcie jego pracy i ułatwienie jej, w tym pomagania mu w podejmowaniu szybkich i dobrych decyzji dzięki szybszej analizie i katalogowaniu znacznej ilości digitalizowanych danych. Inną kwestią jest choćby zagadnienie bezpieczeństwa, szczególnie, że im więcej nowoczesnych tych technologii, tym więcej ryzyk związanych chociażby z cyberbezpieczeństwem. To ostatnie zagadnienie dotyczy zarówno analizy potencjalnych zagrożeń, jak i działań wyprzedzających potencjalne ryzyko, które może mieć miejsce w przyszłości właśnie w związku z sięganiem po cyfrowe rozwiązania w przemyśle morskim.

Podczas forum odbyła się debata pt. „Wyzwania cyfrowej przyszłości w przemyśle morskim. Czy AI, AR i digital twin to remedium na budowanie odporności łańcuchów dostaw”. Wzięli w niej udział dr hab. inż., prof. PG Łukasz Kulas z Politechniki Gdańskiej, Sylwester Szewczyk z ABB Marine; dr Tomasz Braun dyrektor Pionu Strategii i Rozwoju Zarządu Portu Morskiego Gdańsk i mec. Mateusz Romowicz, radca prawny, Legal Marine. Moderatorem debaty był red. Artur Kiełbasiński.

Reprezentując największy port nie tylko w Polsce, ale i na całym Bałtyku, dr Tomasz Braun zwrócił uwagę na możliwości użycia sztucznej inteligencji przy monitoringu. Infrastrukturę portową śledzą setki kamer oraz czujników, a to właśnie systemy informatyczne oparte szczególnie o zaawansowane technologie, pozwalają na wytropienie sytuacji atypowych, w tym zagrożeń. Obok kwestii bezpieczeństwa wskazał też możliwość wykorzystania innowacyjnych technologii przy realizacji czynności portowych, jak przeładunki, odbywają się z wykorzystaniem kontroli i wskazań podanych przez maszynę. Dzięki temu ma spaść prawdopodobieństwo popełnienia błędu, z racji na to że jest ono mniejsze u maszyny niż człowieka. 

W kwestii możliwości wykorzystania AI wypowiedział się także dr hab. inż., prof. PG Łukasz Kulas z Politechniki Gdańskiej, który wskazał, że jest ona jest bardzo ciekawym narzędziem, które duże szanse dla rozwoju, wskazując jako przykład bezzałogowy pojazd, który dokonuje automatycznego mapowania dna morskiego. Wskazał też, że algorytmy sztucznej inteligencji dają ogromny potencjał, dzięki czemu np. statki i łodzie mogą pływać bez nadzoru człowieka, aczkolwiek są przez niego nadzorowane. W odpowiednich programach można także tworzyć wizualizacje zdarzeń np. w maszynowniach po to, aby można było na czas przeprowadzić naprawę statku.

Obok konferencji funkcjonowała również strefa wystawiennicza, służąca firmom do zaprezentowania swojej działalności w branży morskiej w tym offshore. Wśród nich były m.in. LKK, Centrum Nowych Kompetencji które udostępniło symulator szkoleniowy do nauki przyszłych operatorów statków działających przy morskich farmach wiatrowych, a także sprzęt i oferta biznesowa takich instytucji i przedsiębiorstw jak Firefly Poland, BELSE, PZU LAB, ABB Marine, Euvic, Mobile Monitoring i Instytut Maszyn Przepływowych KEZO Centrum Badawcze PAN. 

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.