• <
szkoła_morska_w_gdyni_980x120_gif_2020

AMW z porozumieniem z Babcock Polska o współpracy w zakresie organizacji praktyk zawodowych

11.07.2024 16:52 Źródło: Akademia Marynarki Wojennej
Strona główna Edukacja Morska, Nauka, Szkoły Morskie, Praca na Morzu AMW z porozumieniem z Babcock Polska o współpracy w zakresie organizacji praktyk zawodowych

Partnerzy portalu

Fot. Akademia Marynarki Wojennej

W Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni podpisano umowę o współpracy w zakresie organizacji praktyk zawodowych pomiędzy Akademią Marynarki Wojennej a Babcock Polska sp. z o.o. Umowa została podpisana przez rektora-komendanta uczelni, kadm. prof. dr. hab.Tomasza Szubrychta oraz członków zarządu Babcock Polska, Ewę Kittel-Prejs i Samuela Bartona.

Umowa określa zasady organizacji i realizacji profesjonalnych praktyk letnich w 2024 r. skierowanych do studentów cywilnych na kierunkach technicznych AMW. Celem praktyk jest umożliwienie studentom zdobycia praktycznych umiejętności z zakresu wykonywania przyszłego zawodu w rzeczywistym otoczeniu. Studenci biorący w nich udział zyskają możliwości rozwoju swoich umiejętności miękkich oraz zbudowania pewności siebie poza środowiskiem akademickim. Studenci będą pracowali z wieloma doświadczonymi osobami, fachowcami w swojej działalności. Możliwe jest również uczestniczenie w innych projektach realizowanych aktualnie przez Babcock w Polsce i Wielkiej Brytanii. Praktyki mają na celu wspieranie wykorzystania wiedzy akademickiej w praktycznym środowisk, a także inspirowanie i informowanie studentów o ścieżkach kariery po ukończeniu studiów. Zakres prac będzie przygotowany i realizowany przez Babcock.

Niezmiernie ważne są relacje pomiędzy czołowymi firmami i instytucjami reprezentującymi przemysł a uczelnią. Taka współpraca jest kluczowa dla wielu sektorów gospodarki. Zadaniem uczelni jest kształcenie w takich obszarach i takich specjalistów, którzy po ukończeniu studiów w AMW, a często będących jeszcze w trakcie studiowania, będą wsparciem dla firm, jeśli mowa o obszarze współpracy. Dotyczy on przede wszystkim praktyk przemysłowych dla studentów.  Podpisane porozumienie ma być tu początkiem współpracy przynoszącej korzyści obu stronom.

- Program praktyk stanowi ważny kamień milowy w naszym zaangażowaniu w rozwój umiejętności pracowników Babcock w Polsce. Współpracujemy z Akademią Marynarki Wojennej, po to, aby rekrutować utalentowanych ludzi do naszej firmy, pokazując tym samym, że już dziś inwestujemy w kadrę, która sprosta wyzwaniom przyszłości – powiedziała Ewa Kittel-Prejs, dyrektor Babcock Polska.

- Akademia Marynarki Wojennej zatrudnia specjalistów, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów badawczych, jak i w projektach dotyczących wdrożeń na poziomie zarówno akademickim i przemysłowym. Dlatego tak istotne są relacje pomiędzy najważniejszymi firmami i instytucjami reprezentującymi przemysł a naszą uczelnią. Planowane staże w firmie Babcock pozwolą studentom poznać wiele innowacyjnych rozwiązań i pomogą w ich rozwoju zawodowym – zaznaczył rektor-komendant AMW, kadm prof. dr hab. Tomasz Szubrycht.

Umowa o współpracy stanowi część stałego zaangażowania firmy Babcock w rozwój umiejętności i szkolenia w całym obszarze działalności, ze szczególnym naciskiem na ustanowienie silnych relacji z instytucjami akademickimi i pomoc w rozwoju przyszłych pracowników. Działalność ta obejmuje realizację inicjatyw, takich jak obecna współpraca na obszarze Trójmiasta w tym z Akademią Marynarki Wojennej, aby wspierać rozwój kariery młodych ludzi, doskonalić ich umiejętności i możliwości, które w nadchodzących latach będą istotne dla kluczowych programów klientów firmy Babcock.

Kształcenie współczesnego inżyniera to złożony proces, dynamiczny rozwój nowych technologii jaki obserwujemy, stawia przed uczelniami wyższymi coraz większe wymagania. Tylko współpraca zaawansowanymi technologicznie ośrodkami przemysłowymi daje szansę na sprostanie współczesnym wyzwaniom. Doskonałym przykładem tego procesu jest  porozumienie z firmą Babcock, międzynarodową firmą obronną, lotniczą, która działa w: Wielkiej Brytanii, Australii, Kanadzie, Francji i RPA.

W podpisaniu umowy ze strony AMW uczestniczyli również  prodziekani ds. kształcenia i studenckich: Wydziału Mechaniczno-Elektrycznego dr Agata Załęska-Fornal, Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich kmdr por. dr hab. Wojciech Sokołowski oraz Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego kmdr por. dr inż. Piotr Bekier. Już tego lata dwoje studentów Akademii Marynarki Wojennej odbędzie sześciotygodniowe praktyki w Gdyni. W tym czasie będą współpracować z pracownikami Babcock, aby rozwijać swoje umiejętności i wiedzę w obszarze sektora morskiego. Odwiedzą również jedno z centrów inżynieryjnych Babcock w Rosyth i dowiedzą się więcej o międzynarodowej działalności firmy. Program staży jest rezultatem wprowadzenia w Gdyni programu międzynarodowej wymiany praktyk zawodowych, a także zbliżającego się rozpoczęcia we wrześniu nowego programu dla absolwentów Babcock Polska.

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.