• <
KONGSBERG_2023

"Technologia to drzwi do przyszłości". Wywiad z prezesem Automatic Systems Engineering

ac

20.05.2021 23:10 Źródło: własne
Strona główna Przemysł Stoczniowy, Przemysł Morski, Stocznie, Statki "Technologia to drzwi do przyszłości". Wywiad z prezesem Automatic Systems Engineering

Partnerzy portalu

"Technologia to drzwi do przyszłości". Wywiad z prezesem Automatic Systems Engineering - GospodarkaMorska.pl
Fot. mat.prasowe

O powstaniu, rozwoju i perspektywach nowoczesnej firmy technologicznej rozmawiamy z Dariuszem Jachowiczem, Prezesem Zarządu Automatic Systems Engineering Sp. z o.o., założycielem Grupy Technologicznej ASE.

Jak rodzi się firma technologiczna?

Rozpoczynaliśmy w 1990 roku. Powstała wtedy Automatic Systems Engineering (ASE) jako firma inżynierska, ściśle techniczna, działająca na polu automatyki i elektrotechniki. To indywidualne zainteresowania popchnęły rozwój firmy we wcale nie oczywistym w tych latach kierunku. Poznawaliśmy problematykę bezpieczeństwa wybuchowego związanego z różnymi gałęziami przemysłu: chemicznym, gazowym, farmaceutycznym. Nasze elektrotechniczne realizacje zbliżały nas coraz bardziej do szerokiego zakresu bezpieczeństwa przemysłowego.

To rzeczywiście nie było zbyt powszechne. Wówczas firmy techniczne ewoluowały w hurtownie.

Zgadza się, my zaś stawaliśmy się wyspecjalizowaną firmą inżynierską, kształcącą się u źródeł, w ciągłym kontakcie ze środowiskiem naukowym, umożliwiając pracownikom odbywanie studiów podyplomowych. Rozpoczęliśmy też upowszechnianie zdobytej wiedzy na łamach „Magazynu Ex” – wydawanego przez nas od 2006 roku kwartalnika technicznego. Publikacje Magazynu Ex zacieśniły nasze kontakty z kadrą naukową, a dogłębnie prezentujące tematykę artykuły, zaowocowały zainteresowaniem przemysłu. Tak narodziły się cykle szkoleń a wraz z nimi ekspertyzy. Można powiedzieć, że w sposób naturalny stawaliśmy się firmą ekspercką. To oznaczało rozbudowę jej struktury.

Od jednej firmy inżynierskiej do Grupy Technologicznej ASE w której skład wchodzi obecnie 10 spółek. Uważa Pan, że był to dobry model wzrostu firmy?

Tak, wciąż zgodny z ideą innowacyjności i wzrostu kompetencji, a potwierdzony efektem ekonomicznym. W skład Grupy Technologicznej weszły  na przykład biura projektów Biproraf i Projmors, wnosząc projektową i techniczną wiedzę, zwiększając z kolei swoje kompetencje o specyfikę bezpieczeństwa, znajomość rozwiązań dla środowisk niebezpiecznych w stopniu eksperckim, a przez to uzyskały dostęp do szerszego obszaru działań niż dotychczas. W wyniku zmian biura projektowe już w ciągu kilku lat odnotowały dwucyfrowy wzrost przychodów. Wzrósł też wynik całej Grupy – przychody za ubiegły rok wyniosły ok 250 mln zł.

Czym więc jest ASE obecnie w Grupie Technologicznej?

Ase jest integratorem, ale też inspiruje rozwój, eksploruje nowe kierunki. Nasze poszukiwania w zakresie nowych technologii, uczestnictwo w wydarzeniach na świecie i zdobyta w ten sposób wiedza znajdują zastosowanie w konkretnych rozwiązaniach, które później wdrażamy. Przykładem może być instalacja odzyskiwania oparów na terenie rafinerii  spółki LOTOS w Gdańsku. W wypadku tej inwestycji Biproraf był generalnym wykonawcą, zaś ASE pozyskała technologię odzysku. Nie mniej istotna jest rola koordynatora działań spółek należących do Grupy. To pozwala uzyskać synergię działań i tworzy bardziej kompleksową ofertę możliwych realizacji. Dbałość o rozwój pracowników, organizowanie szkoleń, także z udziałem sprowadzanych wykładowców spoza Polski, to działania zwiększające poziom wiedzy, które konsekwentnie realizujemy.

Pozostajecie więc wciąż grupą firm eksperckich propagujących techniczną wiedzę?

Tą rolę objął przede wszystkim Eko-Konsult, firma konsultingowa w zakresie bezpieczeństwa przemysłowego i środowiskowego, transferując swą wiedzę poprzez systemy szkoleń. Jednocześnie jako firma konsultingowa pozyskał ostatnio duży temat związany z farmami wiatrowymi. Każda nowa technologia staje się dla nas bodźcem rozwoju i tam działamy.

Nowa technologia – to „zielona technologia”. Jak Grupa ASE odnajduje się w takich projektach?

Zielone projekty przez swoją innowacyjność, udział w budowie przyszłości przemysłu, wpisują się wręcz w DNA Grupy ASE. Współtworzyliśmy Klaster Technologii Wodorowych i Czystych Technologii Węglowych aby mieć swój udział w inicjowaniu działań zwiększających znaczenie tych technologii. Obecnie spółka Biproraf buduje dwie instalacje wodoru na potrzeby transportu. Uruchomienie jednej z nich ma nastąpić w listopadzie 2021 roku. Wodór jest również do uzyskania z odnawialnych źródeł energii (OZE), jak instalacje fotowoltaiczne, turbiny wiatrowe czy instalacje biometanu. To są elementy rewolucji wodorowej, w której mamy swój udział.

Biproraf jest wykonawcą instalacji do produkcji ekologicznego glikolu propylenowego dla ORLEN Południe w Trzebini. Glikol propylenowy jest surowcem wykorzystywanym m.in. w przemyśle kosmetycznym i będzie wytwarzany z odpadu jakim jest gliceryna.

Dysponujemy też rozwiązaniami, które pozwalają obniżyć zużycie energii elektrycznej. Spółka ELMECH-ASE buduje filtry aktywne pozwalające uzyskać oszczędności energii na poziomie 10%. Rozpoczynamy również budowę własnego magazynu energii o pojemności 200 kWh, na który dostaliśmy dofinansowanie Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych. W inwestycji uczestniczą Eko-Konsult i ELMECH-ASE. Naszym celem jest dostarczanie magazynów energii „pod klucz” dla klienta przemysłowego.

Trójmiejska firma nie może się też odwracać od morza…

Istotnie. Tu również działamy aktywnie. Projmors uczestniczy w rozbudowie terminala LNG w Świnoujściu w zakresie części portowej. Jednocześnie bierze udział w inwestycji pogłębiania toru wodnego Szczecin – Świnoujście  do głębokości 12,5m co sprawi, że do Szczecina będą mogły zawijać większe statki niż obecnie, zaś ASE-ATEX od wielu lat integruje systemy elektryczne  przeciwwybuchowe i grzewcze dla przemysłu stoczniowego.


etmal_790x120_gif_2020

Partnerzy portalu

AVEXON

Dziękujemy za wysłane grafiki.