• <
nauta_christmas_2021

Zarząd PKN Orlen nowej kadencji z podziałem kompetencji

jk

06.07.2017 21:12 Źródło: PAP
Strona główna Przemysł Stoczniowy, Stocznie, Statki Zarząd PKN Orlen nowej kadencji z podziałem kompetencji
Zarząd PKN Orlen nowej kadencji z podziałem kompetencji - GospodarkaMorska.pl

Zarząd PKN Orlen uchwalił zakres kompetencji dla poszczególnych swych członków w nowej, trzyletniej kadencji, która niedawno się rozpoczęła. Obecnie Wiesław Protasewicz odpowiada w płockim koncernie za finanse, a Maria Sosnowska za inwestycje i zakupy.

Protasewicz i Sosnowska to nowi członkowie zarządu PKN Orlen, którzy zostali tam powołani przez radę nadzorczą spółki z końcem czerwca. Do zarządu płockiego koncernu weszli wtedy także, zasiadający tam wcześniej: Mirosław Kochalski – jako wiceprezes oraz jako członkowie zarządu - Zbigniew Leszczyński i Krystian Pater.

Informując w czwartek o podziale kompetencji w zarządzie nowej kadencji, biuro prasowe PKN Orlen podało, iż Wojciech Jasiński powołany ponownie przez radę nadzorczą na stanowisko prezesa spółki, co stało się również z końcem czerwca, pełniący zarazem stanowisko dyrektora generalnego, nadzoruje w płockim koncernie takie obszary, jak: strategia i zarządzanie projektami, kadry, innowacje, handel ropą i gazem, marketing, komunikacja korporacyjna, audyt, kontrola i zarządzanie ryzykiem korporacyjnym, a także ochrona informacji, infrastruktura krytyczna i sprawy obronne oraz bezpieczeństwo.

PKN Orlen podał jednocześnie, iż Protasewicz, jako członek zarządu ds. finansowych spółki, nadzoruje tam obecnie planowanie i sprawozdawczość, kontroling biznesowy, a także zarządzanie finansami i podatki, natomiast Sosnowska, jako członek zarządu ds. inwestycji i zakupów, sprawuje nadzór nad obszarami: realizacji inwestycji majątkowych, rozwoju i technologii, zakupów, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska i administracji.

Sosnowska w latach 1995–2006 pracowała w Urzędzie m.st. Warszawy, a w latach 2006-09 była zatrudniona jako dyrektor biura zarządu CIECH SA. W okresie od 2009 r. do 2012 r. pełniła funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Chemii Przemysłowej w randze członka zarządu ds. organizacji i zarządzania. Z kolei Protasewicz, związany wcześniej z Mostostalem Siedlce, wiceprezes PKP i Polskich Sieci Elektroenergetycznych „Operator”, b. wojewoda siedlecki w latach 1993-94, zasiadał w radzie nadzorczej PKN Orlen od czerwca 2016 r. do czerwca tego roku.

Według płockiego koncernu, Kochalski, jako wiceprezes, nadzoruje tam zarządzanie łańcuchem dostaw, relacje inwestorskie, inwestycje i dezinwestycje kapitałowe, informatykę oraz obszary: prawny, grupy kapitałowej, zarządzania ryzykiem regulacyjnym, organizacji i systemów zarządzania.

Leszczyński, ponownie jako członek zarządu spółki ds. sprzedaży sprawuje nadzór nad handlem hurtowym produktami rafineryjnymi oraz petrochemicznymi, odpowiadając zarazem za sprzedaż detaliczną, logistykę, a także efektywność i rozwój sprzedaży.

Niemal identyczny jak poprzednio zakres kompetencji otrzymał w płockim koncernie Pater, członek zarządu tej spółki ds. produkcji, który nadzoruje tam produkcję rafineryjną i petrochemiczną, gospodarkę wodno-ściekową, obszar techniki oraz efektywności i optymalizacji produkcji, a także dodatkowo - energetykę.

W poprzedniej kadencji zarządu PKN Orlen, za obszar rozwoju i energetyki, jako członek zarządu, odpowiadał Piotr Chełmiński, a za finanse, jako wiceprezes, Sławomir Jędrzejczyk. Z końcem czerwca, przed powołaniem członków zarządu płockiego koncernu, obaj złożyli oświadczenia, iż nie będą ubiegali się o stanowiska na nową, trzyletnią kadencję.

Jędrzejczyk został powołany do zarządu PKN Orlen w czerwcu 2008 r., a od września 2008 r. był wiceprezesem ds. finansowych. Natomiast Chełmiński był członkiem zarządu płockiego koncernu od marca 2012 r., ostatnio ds. rozwoju i energetyki, a wcześniej ds. petrochemii.

Jasiński jest prezesem PKN Orlen od grudnia 2015 r., a Kochalski i Leszczyński, zostali po raz pierwszy powołani do zarządu spółki w lutym 2016 r. Z kolei Pater zasiada w zarządzie płockiego koncernu od marca 2007 r.

Obecny zarząd PKN Orlen podobnie, jak w poprzedniej kadencji liczy 6 osób. Poprzednia kadencja zarządu dobiegła tam końca wraz z odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy, które 30 czerwca przyjęło m.in. sprawozdanie finansowe spółki i jej grupy kapitałowej za 2016 r.

Zgodnie ze statutem PKN Orlen, zarząd może liczyć od 5 do 9 członków, łącznie z prezesem i wiceprezesami. Członków zarządu powołuje i odwołuje tam rada nadzorcza z wyjątkiem jednego, w sprawie powołania i odwołania którego decyzję podejmuje minister właściwy do spraw Skarbu Państwa (czyli minister energii w przypadku płockiego koncernu) do czasu zbycia przez Skarb Państwa ostatniej akcji tej spółki.

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 39897,00 $ tona 1,27% 7 gru
 Cynk 3287,00 $ tona 1,95% 7 gru
 Aluminium 2624,00 $ tona 0,92% 7 gru
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.