• <
Baltexpo2023_duży

Zamet Industry nie tylko dostarczy, ale także zmontuje konstrukcję stalową bloku 910MW w Elektrowni Jaworzno III

14.01.2016 09:41 Źródło: własne
Strona główna Przemysł Stoczniowy, Przemysł Morski, Stocznie, Statki Zamet Industry nie tylko dostarczy, ale także zmontuje konstrukcję stalową bloku 910MW w Elektrowni Jaworzno III

Partnerzy portalu

Zamet Industry nie tylko dostarczy, ale także zmontuje konstrukcję stalową bloku 910MW w Elektrowni Jaworzno III - GospodarkaMorska.pl

Polska spółka Zamet Industry S.A., zawarła aneks do podpisanej 23 września 2015 roku umowy z E003B7 Sp. z o.o. (spółką zależną Rafako S.A.) rozszerzający zakres dotychczasowej współpracy. Pierwotny kontrakt na wykonanie konstrukcji stalowej dla bloku 910 MW w Elektrowni Jaworzno III został rozszerzony o montaż dostarczonej konstrukcji oraz dostawę i montaż kanału spalin od wylotu z kotła do wlotu do reaktora SCR. Tym samym wartość umowy zwiększyła się  do wysokości 49,8 mln zł netto.

Zgodnie z podpisaną we wrześniu 2015 roku umową, Zamet Industry S.A. wykona i dostarczy nośną konstrukcję stalową kotła wraz z rusztem nośnym na potrzeby inwestycji budowy bloku 910 MW w Elektrowni Jaworzno III. Inwestycja realizowana przez Tauron Wytwarzanie S.A. polega na budowie wysokosprawnej jednostki systemowej, odpowiedzialnej za generację energii elektrycznej, pracującej w podstawie systemu elektroenergetycznego. Zakładana żywotność bloku wynosi będzie co najmniej 200 tysięcy godzin pracy lub 30 lat. Zakończenie inwestycji
i przekazanie bloku do eksploatacji przewidziane jest w 2019 roku. Wartość całej inwestycji wynosi 5,4 mld zł brutto.

Wraz z podpisaniem aneksu do umowy pomiędzy Zamet Industry S.A. i E003B7 Sp. z o.o., przedmiot kontraktu został rozszerzony o prace w zakresie montażu dostarczonej przez Zamet Industry konstrukcji oraz dostawę i montaż kanału spalin od wylotu z kotła do wlotu do reaktora SCR. W związku ze zmianą zakresu przedmiotu, wynagrodzenie Zamet Industry S.A. uległo powiększeniu o kwotę 13,9 mln zł netto, dając łącznie szacunkową wartość kontraktu w kwocie 49,8 mln zł netto. Aneks wszedł w życie z dniem podpisania.  

Umowa na wykonanie, dostawę i montaż konstrukcji do elektrowni w Jaworznie wpisuje się w konsekwentną strategię umacniania pozycji Zamet Industry na rynku energetyki i infrastruktury. Warto dodać, że pod koniec ubiegłego roku, konsorcjum z udziałem Zamet Industry, pomyślnie zakończyło realizację kontraktu w formule „pod klucz”, którego przedmiotem była modernizacja instalacji nawęglania w zakładzie nr 3 Veolia Łódź SA – co potwierdza kompetencje i pozycję Zamet Industry w tym obszarze. Zamet Industry S.A. liczy na dalszy rozwój współpracy ze spółkami  z sektora energetycznego.

O ZAMET INDUSTRY S.A.

Zamet Industry S.A. wykonuje m.in. urządzenia na platformy wiertnicze, urządzenia do podwodnego wydobycia ropy i gazu, urządzenia dźwigowe, przeładunkowe, urządzenia dla górnictwa i energetyki oraz wielkogabarytowe konstrukcje stalowe na potrzeby sektora infrastrukturalnego.

Zamet Industry S.A. jest właścicielem 100 proc. udziałów spółki Zamet Budowa Maszyn S.A., która specjalizuje się projektowaniu, budowie oraz serwisowaniu maszyn dla hutnictwa oraz zakładów przetwórstwa stali i metali nieżelaznych. Zamet Industry jest częścią Grupy TDJ SA – polskiej, prywatnej firmy inwestycyjnej, która od ponad 30 lat prowadzi działalność w wielu sektorach gospodarki. Akcje Zamet Industry S.A. zadebiutowały na Giełdzie Papierów Wartościowych w październiku 2011 r.

etmal_790x120_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.