• <
siemens_gamesa_2022

Wyniki Vistal Gdynia: wzrost skali działalności, rekomendacja wypłaty dywidendy

21.03.2016 12:47 Źródło: własne
Strona główna Przemysł Stoczniowy, Stocznie, Statki Wyniki Vistal Gdynia: wzrost skali działalności, rekomendacja wypłaty dywidendy

Partnerzy portalu

Wyniki Vistal Gdynia: wzrost skali działalności, rekomendacja wypłaty dywidendy - GospodarkaMorska.pl

Grupa Vistal wypracowała w 2015 roku przychody wynoszące 410,3 mln zł, co oznacza wzrost o 27% rok do roku.  Zyski EBIT i EBITDA wzrosły odpowiednio o 3% (do 28,0 mln zł z 27,1 mln zł) i 6% (do 42,1 mln zł z 39,6 mln zł). Zysk netto Grupy w 2015 roku wzrósł o blisko 16% i wyniósł 14,2 mln zł wobec 12,3 mln zł rok wcześniej.

Backlog Grupy osiągnął wartość 374,3 mln zł - tym samym Grupa odnotowała wzrost wartości portfela zleceń o ponad 52% r/r. Dodatkowo Grupa negocjuje kontrakty o łącznej wartości 350,1 mln zł.

W marcu 2016 roku Grupa zakończyła proces wydzielenia działu generalnego wykonawstwa z Vistal Gdynia do spółki zależnej Vistal Infrastructure, co ma na celu zwiększenie elastyczności i efektywności w pozyskiwaniu kontraktów w Polsce jak i krajach skandynawskich, gdzie spółka planuje rozwój działalności także w formule generalnego wykonawcy.

Biorąc pod uwagę dobre wyniki finansowe oraz perspektywy na kolejne okresy, Zarząd spółki zarekomendował wypłatę dywidendy za rok 2015 w wysokości 0,40 zł za akcję, co stanowi 39,9% skonsolidowanego zysku netto.

Po 2015 roku Grupa Vistal zanotowała wzrost przychodów ze sprzedaży o ponad 27%. Udział sprzedaży zagranicznej w przychodach Grupy po 2015 roku wzrósł rok do roku z 42,7% do 52,9% (217,2 mln zł), z kolei sprzedaż na rynku polskim stanowiła 47,1% sprzedaży Grupy (193,1 mln zł) wobec udziału na poziomie 57,3% rok wcześniej. Oznacza to, że przychody wypracowane na rynkach zagranicznych w 2015 roku wzrosły o 58%, a sprzedaż na rynku polskim o ponad 4%.

W związku z utrzymującą się presją cenową na rynku polskim oraz wzrostem konkurencji na rynkach zagranicznych Grupa odnotowała niższe, choć nadal solidne marże. Marża EBIT r/r wyniosła 6,8% wobec 8,4% rok wcześniej, z kolei marża EBITDA wyniosła 10,3% wobec 12,3%. Rentowność netto osiągnęła poziom 3,5% wobec 3,8% rok wcześniej.
 
Grupa kontynuuje ekspansję zagraniczną wykorzystując korzystny i stabilnie rozwijający się rynek infrastruktury i budownictwa. Spółka istotnie zwiększyła liczbę kontraktów montażowych za granicą, które realizuje - oprócz dostaw konstrukcji stalowych - od 2014 r. Grupa aktywnie rozwija także sprzedaż na rynku polskim, głównie w segmencie infrastruktury, w formule generalnego wykonawcy, poprzez uczestnictwo w przetargach publicznych oraz ofertowanie projektów dla czołowych firm z branży infrastruktury krajowej. W 2015 roku zakończona została pierwsza realizacja inwestycji kolejowej w formule Generalnego Wykonawstwa.  

W związku z dalszą dywersyfikacją sprzedaży udział segmentu infrastruktura w strukturze przychodów Grupy spadł w 2015 roku do 53,6% (wobec 59,8% w tym samym okresie rok wcześniej), sięgając poziomu 219,9 mln zł.  Infrastruktura zagraniczna oraz infrastruktura w Polsce stanowiły po 50% przychodów Grupy w tym segmencie.
    
Sprzedaż Grupy w segmencie marine&offshore wzrosła r/r o 43,9% (wartościowo o 40 mln zł).  Grupa  znacząco rozszerzyła portfel klientów i zwiększyła liczbę realizowanych kontraktów w infrastrukturze portowej  związanych z wytwarzaniem konstrukcji dźwigowych. Pomimo trudnej sytuacji panującej na rynku oil&gas, Grupa pozyskała znaczące zlecenie (o wartości 75,5 mln zł), na budowę elementów platformy wydobywczej, potwierdzając swoją konkurencyjność i możliwości technologiczne. Jest to jeden z największych na świecie projektów w obszarze oil&gas, który będzie wykorzystywany na polu Johan Sverdrup, na norweskim szelfie Morza Północnego. Jednocześnie Grupa jest w trakcie ofertowania i negocjacji kolejnych kontraktów z obszaru marine & offshore.

Wykorzystując ożywienie na rynku budownictwa specjalistycznego (głównie budownictwo kubaturowe) Grupa zwiększyła sprzedaż w tym segmencie (wzrost do 46,8 mln zł z 23,5 mln zł rok wcześniej).

Od kwietnia 2015 działalność rozpoczęła Vistål AB - pierwsza zagraniczna spółka Grupy, z siedzibą w Szwecji, której celem jest pozyskiwanie nowych zleceń w Skandynawii i nadzór nad ich realizacją. Decyzja o inwestycji poprzedzona była szczegółową analizą rynku, a uzyskane po 2015 roku wolumeny sprzedaży do klientów ze Skandynawii (na poziomie 185,4 mln PLN) oraz perspektywy rynkowe potwierdzają jej zasadność.    

Inwestycje

W 2015 roku Grupa Vistal zrealizowała inwestycje o wartości 23,5 mln zł. Grupa w ramach inwestycji realizowała m.in. rozbudowę zakładu w Czarnej Białostockiej oraz modernizację zakładu (co ma pomóc w rozwoju sprzedaży Grupy w segmencie budownictwo), wdrożenie systemu ERP, wyposażenie wytwórni na Nabrzeżu Indyjskim oraz budowę nowej linii cynkowania i malarni proszkowej w Liniewie czy modernizację Nabrzeża Węgierskiego.

Rok 2015 oceniamy jako udany, wypracowaliśmy dobre wyniki finansowe i znacząco zwiększyliśmy skalę sprzedaży, osiągając poziom przychodów przekraczający 400 mln zł wcześniej, niż początkowo zakładaliśmy. Stworzyliśmy również dobre podwaliny rozwoju na przyszłość, dzięki zwiększeniu portfela zamówień o ponad 52%. Wypracowane wyniki to efekt konsekwentnie realizowanej strategii dywersyfikacji geograficznej i produktowej oraz wdrożonego, wieloletniego planu inwestycyjnego. Osiągniętym sukcesem chcielibyśmy podzielić się z inwestorami, dlatego zarząd - po raz drugi od notowania spółki na GPW - zarekomendował wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy - mówi Ryszard Matyka, Prezes Zarządu Vistal Gdynia S.A.

Cieszy nas wzrost dynamiki sprzedaży Grupy pomimo trudnych warunków na rynku oil &gas oraz krajowej infrastruktury. Obserwujemy dobre perspektywy rozwoju wszystkich segmentów rynku, w których działa Grupa Vistal. Chcemy kontynuować rozwój na rynku budownictwa infrastrukturalnego w Polsce oraz w krajach skandynawskich i Europy Zachodniej. Wierzymy, że ożywienie na rynku budowlanym w kraju, na projektach infrastrukturalnych finansowanych ze środków budżetowych EU na lata 2014-2020 przełoży się na dalszy wzrost wolumenu przychodów realizowanych zarówno w formule  generalnego wykonawcy jak i mianowanego podwykonawcy największych projektów infrastrukturalnych w Polsce. Segment marine&offshore, pomimo trudnej sytuacji związanej z ceną ropy, jest drugim najważniejszym obszarem działalności Grupy. Dynamiczny wzrost przychodów odnotowaliśmy także w segmencie budownictwo, w którym dużą część stanowią konstrukcje kubaturowe. Rozbudowa i modernizacja zakładu w Czarnej Białostockiej ma nam pomóc w dalszym rozwoju tego obszaru. Wytwarzanie konstrukcji poza głównym kompleksem produkcyjnym w Gdyni, pozwoli nam na zmniejszenie kosztu jednostkowego produkcji oraz automatyzację i mechanizację pracy – dodaje Ryszard Matyka.


Partnerzy portalu

seatech_390x100_2022
aste_580x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.