• <
Nauta_top_1100x200

Wyniki finansowe Vistal Gdynia po III kw. 2015 r. W segmencie marine&offshore wzrost o 9%

16.11.2015 13:05 Źródło: własne
Strona główna Przemysł Stoczniowy, Stocznie, Statki Wyniki finansowe Vistal Gdynia po III kw. 2015 r. W segmencie marine&offshore wzrost o 9%
Wyniki finansowe Vistal Gdynia po III kw. 2015 r. W segmencie marine&offshore wzrost o 9% - GospodarkaMorska.pl

Po trzech kwartałach 2015 roku Grupa Vistal zanotowała wzrost przychodów ze sprzedaży o ponad 32%. Udział sprzedaży zagranicznej w przychodach Grupy po 1-3 kw. 2015 wyniósł 50,3% (151,0 mln zł), z kolei sprzedaż na rynku polskim stanowiła 49,7% sprzedaży Grupy (149,2 mln zł). Oznacza to, że przychody wypracowane na rynkach zagranicznych po trzech kwartałach 2015 wzrosły o 74%, a sprzedaż na rynku polskim o blisko 7%.

Grupa kontynuuje ekspansję zagraniczną wykorzystując korzystny i stabilnie rozwijający się rynek infrastruktury i budownictwa. Spółka istotnie zwiększyła liczbę kontraktów montażowych za granicą, które realizuje - oprócz dostaw konstrukcji stalowych - od 2014 r. Grupa rozwija także sprzedaż na rynku polskim, głównie w segmencie infrastruktury, w formule generalnego wykonawcy, poprzez uczestnictwo w przetargach publicznych oraz ofertowanie projektów dla czołowych firm z branży infrastruktury krajowej.

Udział segmentu infrastruktura w strukturze przychodów Grupy, wzrósł po 1-3 kw. 2015 do 58,9% (wobec 56,9% w tym samym okresie rok wcześniej), sięgając poziomu 176,7 mln zł.  51% (90,1 mln zł) sprzedaży w tym segmencie stanowiła infrastruktura zagraniczna, a 49% (86,6 mln zł) - infrastruktura w Polsce.
    
Sprzedaż Grupy w segmencie marine&offshore wzrosła o 9% (wartościowo o 6,7 mln zł) w porównaniu do trzech kwartałów ubiegłego roku.  Grupa  znacząco zwiększyła ilość realizowanych   kontraktów  w infrastrukturze portowej  związanych z wytwarzaniem konstrukcji dźwigowych, rozszerzając portfel klientów. Grupa jest w trakcie realizacji  elementów platformy wiertniczej (offshore). Kontrakt ten, o wartości 75,5 mln zł, został pozyskany w I półroczu 2015 r. Jest to jeden z największych na świecie projektów w obszarze oil&gas, który będzie wykorzystywany na polu Johan Sverdrup, na norweskim szelfie Morza Północnego. Jednocześnie Grupa jest w trakcie ofertowania i negocjacji kolejnych kontraktów z obszaru marine i offshore.

W związku z ożywieniem na rynku budownictwa specjalistycznego (głównie budownictwo kubaturowe) Grupie udało się zwiększyć sprzedaż w tym segmencie (wzrost do 33,9 mln zł z 12,5 mln zł rok wcześniej). Grupa podpisała w 3 kwartale 2015 znaczącą umowę ramową o szacunkowej wartości 42,5 mln zł, na okres 2,5 roku, na wykonawstwo kontenerowych modułów hotelowych.

Od kwietnia 2015 działalność rozpoczęła Vistål AB - pierwsza zagraniczna spółka Grupy, z siedzibą w Szwecji, której celem jest pozyskiwanie nowych zleceń w Skandynawii i nadzór nad ich realizacją. Decyzja o inwestycji poprzedzona była szczegółową analizą rynku, a uzyskane po trzech kwartałach wolumeny sprzedaży do klientów ze Skandynawii oraz perspektywy rynkowe potwierdzają jej zasadność.    

Inwestycje

Po trzech kwartałach 2015 roku zostały zrealizowane inwestycje o wartości 15,6 mln zł. Grupa w ramach inwestycji realizuje m.in. rozbudowę zakładu w Czarnej Białostockiej oraz modernizację zakładu, wdrożenie systemu ERP, wyposażenie wytwórni na Nabrzeżu Indyjskim oraz budowę nowej linii cynkowania oraz malarni proszkowej w Liniewie. W całym 2015 roku Grupa planuje przeznaczyć na inwestycje 19,8 mln zł. Ważną dla Grupy inwestycją, która docelowo ma pomóc w rozwoju sprzedaży, w segmencie budownictwo (przemysłowe, kubaturowe, hydrotechniczne), jest rozbudowa zakładu w Czarnej Białostockiej.

- Wyniki trzech kwartałów 2015 oceniamy jako dobre. Rozwijamy ekspansję zagraniczną w kluczowych dla nas segmentach. Duży udział ma w tym nasza szwedzka spółka zależna, która działa od kwietnia 2015. W związku z rozwojem sprzedaży w segmencie infrastruktury  na rynkach zagranicznych oraz dobrymi perspektywami na rynku krajowym w nowej perspektywie budżetowej UE, segment infrastruktury powinien dominować w naszej strukturze przychodów w kolejnych latach. Cieszy nas wzrost dynamiki sprzedaży w segmencie marine&offshore, powrót na rynek wytwarzania konstrukcji stalowych platform wydobywczych oraz rozwijająca się specjalizacja w wytwarzaniu coraz  bardziej przetworzonych, stalowych konstrukcji dźwigowych dla infrastruktury portowej. Coraz większą sprzedaż osiągamy w segmencie budownictwo -  po trzech kwartałach odnotowaliśmy trzycyfrową dynamikę sprzedaży w tym obszarze. Widzimy duży potencjał rozwoju tego segmentu działalności i w tym celu rozbudowujemy zakład w Czarnej Białostockiej, co pomoże nam w zmniejszeniu kosztu jednostkowego produkcji poprzez automatyzację i mechanizację pracy. Konsekwentne rozszerzanie skali biznesu to efekt naszych inwestycji dokonanych w latach 2010-2014 oraz podążanie ścieżką wyznaczonej przez nas strategii - mówi Ryszard Matyka, prezes zarządu Vistal Gdynia S.A. - Na rynku polskim niesprzyjającą sytuacją jest niezadowalające tempo rozstrzygania przetargów publicznych z nowej perspektyw finansowej UE. W związku z tym realizacja części projektów przesuwa się w czasie. Pomimo tych czynników regularnie pozyskujemy kolejne, ciekawe kontrakty. Dobre wyniki trzech kwartałów 2015, stabilny backlog pozwalają nam z optymizmem patrzeć w przyszłość - dodaje Ryszard Matyka.

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 38925,00 $ tona 2,81% 15 paź
 Cynk 3794,00 $ tona 6,84% 15 paź
 Aluminium 3162,00 $ tona 0,35% 15 paź
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.