• <
gryfia_70lat

Więcej handlu energią po wprowadzeniu SIDC

mb

22.11.2019 11:36 Źródło: PAP
Strona główna Przemysł Stoczniowy, Stocznie, Statki Więcej handlu energią po wprowadzeniu SIDC

Partnerzy portalu

Więcej handlu energią po wprowadzeniu SIDC - GospodarkaMorska.pl

W pierwszej dobie od włączenia Polski do systemu SIDC - mechanizmu jednolitego łączenia rynków dnia bieżącego energii elektrycznej - odnotowano rekordowy w 2019 r. wolumen handlu na tym rynku - poinformowała w piątek Towarowa Giełda Energii.

Po dwóch latach przygotowań polski obszar rynkowy we wtorek 19 listopada 2019 r. dołączył do mechanizmu jednolitego łączenia rynków dnia bieżącego energii elektrycznej (Single Intra-Day Coupling – SIDC). Transgraniczny rynek SIDC w modelu XBID umożliwia ciągły handel pomiędzy podmiotami w większości europejskich krajów. Obecnie SIDC łączy 21 państw, a zawieranie międzynarodowych transakcji możliwe jest dzięki platformie XBID, dostępnej dla członków Towarowej Giełdy Energii.

SIDC jest oparty na zasadzie handlu ciągłego i alokacji typu implicite. Uczestnicy rynku dokonują transakcji kupna i sprzedaży energii elektrycznej do jednej godziny przed okresem jej fizycznej dostawy, wykorzystując zarówno oferty dostępne w kraju, jak i w innych krajach, objętych SIDC. Korzystanie z ofert zza granicy jest możliwe dzięki międzysystemowym zdolnościom przesyłowym, których udostępnianie dla realizacji transakcji handlowych odbywa się w tle zawieranych przy pomocy XBID transakcji.

Notowania ruszyły we wtorek 19 listopada, 20 listopada był pierwszą dobą fizycznej dostawy. Jak poinformowała w piątek TGE, dla pierwszego dnia dostaw zawarto łącznie 740 transakcji, zarówno krajowych jak i zagranicznych. Ich wolumen wyniósł 2967,2 MWh, z czego 73,1 proc. - 2168,9 MWh w transakcjach z wymianą transgraniczną. TGE podkreśliła, że był to najwyższy wolumen dzienny na Rynku Dnia Bieżącego w tym roku, w dodatku niemal 14 razy wyższy niż średni dzienny wolumen na Rynku Dnia Bieżącego w 2018 r. Oferty kupna i sprzedaży dla połączeń transgranicznych zawierane były przez uczestników z Niemiec, Austrii, Czech, Węgier, Danii, Belgii, Bułgarii, Francji i Holandii.

Mechanizmem SIDC zostały początkowo objęte cztery granice Polski - z Czechami, Niemcami, Litwą i Szwecją. W pierwszym dniu funkcjonowania SIDC wolumen wymiany międzysystemowej na granicach Polski wyniósł 2 173 MWh w kierunku eksportowym i 494 MWh w kierunku importowym - poinformowały Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

Jak podkreśliły PSE, dołączenie Polski do SIDC było wyzwaniem wymagającym m.in. gruntownego przebudowania lub wymiany części systemów informatycznych wykorzystywanych do obsługi procesów rynkowych. Projekt był realizowany z najwyższym priorytetem, a obsługa procesu od momentu operacyjnego uruchomienia mechanizmu jest realizowana 24 godziny na dobę przez służby dyspozytorskie Krajowej Dyspozycji Mocy - zaznaczył operator.

TGE podkreśliła, że uruchamiając SIDC na platformie XBID, giełda znalazła się w gronie największych operatorów rynku w Europie. Giełda zapewnia uczestnikom rynku najwyższe standardy obrotu, otwiera przed nimi możliwości handlu nie tylko na polskim, ale i na zagranicznych rynkach, a dzięki zwiększeniu dostępności do rynku hurtowego sąsiednich krajów wzrasta również konkurencyjność ofert - podkreśliła TGE.

Również PSE wskazują na korzyści, płynąc z SIDC. To m.in. możliwość skorygowania pozycji handlowej z krótkim wyprzedzeniem czasowym, co ma szczególne znaczenie dla podmiotów zarządzających portfelami charakteryzującymi się dużą zmiennością zapotrzebowania i generacji, np. OZE.

Z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego udostępnienie alokacji w trybie dnia bieżącego umożliwi lepsze wykorzystanie połączeń transgranicznych, w szczególności gdy po zamknięciu rynku dnia następnego pojawią się nowe możliwości przesyłowe lub zmienią się warunki pracy systemów elektroenergetycznych w poszczególnych krajach - ocenia polski operator systemu przesyłowego energii elektrycznej.

Partnerzy portalu

aste_580x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.