• <
Nauta_top_1100x200

W PERN związki i zarząd uzgodniły zmiany w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy

px

22.09.2017 18:54 Źródło: PAP
Strona główna Przemysł Stoczniowy, Stocznie, Statki W PERN związki i zarząd uzgodniły zmiany w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy
W PERN związki i zarząd uzgodniły zmiany w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy - GospodarkaMorska.pl

Związki zawodowe i zarząd PERN uzgodniły projekt dodatkowego protokołu do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (ZUZP). Według spółki oznacza to, że zapisy porozumienia społecznego, które parafowano tam z końcem sierpnia, będą mogły wejść w życie.

Informując w piątek o uzgodnieniach w sprawie ZUZP, spółka podkreśliła, że „porozumienie społeczne było kluczowe zarówno dla pracodawcy, jak i związków zawodowych, bowiem określa prawa pracowników PERN w związku z połączeniem z OLPP”.

Według PERN najważniejsze wynegocjowane zmiany w projekcie ZUZP to m.in. przekształcenie dodatku za staż pracy w stały dodatek do wynagrodzenia zasadniczego, włączenie do wynagrodzenia zasadniczego 20 proc. premii regulaminowej oraz zwiększenie środków na „mechanizmy premiowe” obowiązujące w spółce.

„Intencją obu stron było przede wszystkim odniesienie układu zbiorowego do obecnych realiów rynkowych, m.in. poprzez usunięcie z jego treści nieaktualnych bądź anachronicznych postanowień” – dodał w swym komunikacie PERN.

Spółka przypomniała, że rozmowy o zmianach w ZUZP trwały tam od lipca. Zaznaczyła przy tym, że aby zmiany w ZUZP weszły w życie, protokół dodatkowy musi zostać zarejestrowany przez Państwową Inspekcję Pracy (PIP). „Konsekwencją wejścia w życie zmian w ZUZP, co nastąpi po jego zawarciu i zarejestrowaniu, jest konieczność zmian umów o pracę, w oparciu o porozumienia pomiędzy pracownikami a pracodawcą” – zapowiedział PERN.

Poproszony przez PAP o komentarz przewodniczący NSZZ „Solidarność” w PERN Arkadiusz Karaszewski zastrzegł, że zarówno projekt dodatkowego protokołu do ZUZP, jak i wcześniejsze porozumienie społeczne dotyczące gwarancji zatrudnienia dla pracowników PERN z sierpnia, zostały parafowane przez strony, związkową i przedstawicieli zarządu spółki, a ich ostateczne podpisanie planowane jest jeszcze we wrześniu.

Jak zaznaczył, uzgodnienia zawarte w projekcie dodatkowego protokołu do ZUZP to wynik kompromisu w negocjacjach między związkami a przedstawicielami zarządu PERN. „Bez tych uzgodnień, porozumienie, które zostało parafowane wcześniej, w sierpniu, mogłoby nie zostać ostatecznie podpisane” – dodał Karaszewski.

„Mamy uzgodnienie, że oba dokumenty, porozumienie społeczne i projekt protokołu do ZUZP, zostaną podpisane nie później niż 29 września. Porozumienie zacznie obowiązywać od momentu podpisania, a zmiany w ZUZP po zarejestrowaniu przez PIP” - wyjaśnił szef Solidarności w PERN.

W lutym PERN ogłosił połączenie ze swą spółką zależną OLPP, jako podmiotem przejmowanym. Proces ten ma zostać sfinalizowany z początkiem stycznia 2018 r. Po integracji powstanie jedna spółka zarządzająca zarówno transportem oraz magazynowaniem ropy naftowej, jak i paliw płynnych.

W ostatnim czasie zgodę na połączenie z PERN wyraziło Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników (NZW) OLPP. Była to ostatnia, wymagana procedurą, decyzja w sprawie integracji obu podmiotów. Wcześniej połączenie z OLPP zaakceptowało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZ) PERN.

Szczegóły dotyczące połączenia PERN z OLPP zostały objęte negocjacjami porozumień społecznych w obu spółkach, z udziałem związków zawodowych, trzech z PERN i czterech z OLPP - z udziału w rozmowach zrezygnowała wcześniej Solidarność OLPP, jako powód podając brak konkretnych uzgodnień, a w lipcu ogłosiła spór zbiorowy.

Z nieoficjalnych informacji ze źródła zbliżonego do negocjacji wynika, iż w trakcie rozmów ze związkami zawodowymi ustalono wstępnie m.in. 5-letni okres gwarancji zatrudnienia i wyrównanie wynagrodzeń pracowników OLPP maksymalnie w ciągu 18 miesięcy oraz wypłaty premii konsolidacyjnej i świadczenia zamiennego za nagrodę z zysku OLPP za 2017 r.

W ramach prowadzonego sporu zbiorowego Solidarność z OLPP domaga się m.in. podpisania porozumienia transferowego, które „w sposób realny daje gwarancje trwałości pracy oraz rozwoju zawodowego pracowników, zabezpiecza liczbę etatów i gwarancje pracy”. Obecnie związek czeka na odpowiedź ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego, do którego wystąpił w ubiegłym tygodniu z prośbą o przyjęcie roli mediatora w sporze.

Solidarność OLPP informowała wcześniej, że wobec braku porozumienia w ramach sporu zbiorowego, rozważa przeprowadzenie w spółce referendum strajkowego.

PERN to państwowy podmiot strategiczny dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, który na terenie kraju zarządza siecią ponad 2,6 tys. km rurociągów naftowych i paliwowych oraz bazami magazynowymi o łącznej pojemności ok. 3,5 mln metrów sześc. Spółka tłoczy ropę naftową rurociągiem „Przyjaźń” z Rosji do rafinerii krajowych: PKN Orlen w Płocku i Grupy Lotos w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech. Transportuje też surowiec dostarczany drogą morską do gdańskiego Naftoportu oraz do swojego Terminalu Naftowego.

OLPP jest spółką zależną PERN, która powstała w 1997 r. To największy w Polsce podmiot specjalizujący się w magazynowaniu i przeładunku paliw płynnych, który posiada 19 baz magazynowych i ok. 60-proc. udział w krajowym rynku tego segmentu. W magazynach OLPP o łącznej pojemności ok. 1,8 mln metrów sześc. składowane są paliwa do bieżącej dystrybucji, a także w ramach rezerw państwowych,

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 39575,00 $ tona 1,67% 18 paź
 Cynk 3814,00 $ tona 0,53% 18 paź
 Aluminium 3179,00 $ tona 0,54% 18 paź
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.