• <
Famor_1100x200_2022

Vistal na minusie. Ponad 400 mln zł straty

pc

04.05.2018 01:08 Źródło: własne
Strona główna Przemysł Stoczniowy, Stocznie, Statki Vistal na minusie. Ponad 400 mln zł straty

Partnerzy portalu

Vistal na minusie. Ponad 400 mln zł straty - GospodarkaMorska.pl

Strata netto Grupy Kapitałowej Vistal na koniec 2017 r. wyniosła -409,138 tys. PLN, w porównaniu do zysku netto w 2016 r. w wysokości 8,887 tys. PLN. To spadek o 418,025 tys. PLN – czytamy w sprawozdaniu opublikowanym przez GK Vistal. Obecnie jej dominująca jednostka – spółka Vistal Gdynia w restrukturyzacji, chce skupić swoją działalność na rynku skandynawskim oraz na konstrukcjach mostów kolejowych w Polsce.

W 2017 r. wynik EBIDTA GK Vistal wyniósł -380,778 tys. PLN wobec 38,293 tys. PLN w 2016 r. Grupa osiągnęła przychody w wysokości 93,801 tys. PLN, co w porównaniu z rokiem 2016 oznacza spadek o 369,576 tys. PLN (-79,8%). Jednocześnie koszty własne sprzedaży spadły o 50,949 tys. PLN. Z tego względu zysk brutto ze sprzedaży w 2017 r. spadł o 318,627 tys. PLN. Niższe w porównaniu do 2016 r. były koszty sprzedaży i koszty ogólnego zarządu, które wyniosły odpowiednio 907 tys. PLN oraz 31,489 tys. PLN. W konsekwencji strata ze sprzedaży wyniosła -286,913 tys. PLN. Strata brutto grupy wyniosła -407,304 tys. PLN, wobec 6,754 tys. PLN zysku brutto w roku poprzednim. Istotny wpływ miał wzrost pozostałych kosztów operacyjnych o 119,274 tys. PLN – czytamy w sprawozdaniu.

W ubiegłym roku GK Vistal osiągnęła ujemne saldo przepływów we wszystkich obszarach działalności, zarówno operacyjnej, inwestycyjnej, jak i finansowej. Jak wynika ze sprawozdania, płynność finansowa znacznie spadła ze względu na wzrost zobowiązań krótkoterminowych i jednoczesny spadek aktywów obrotowych. Wskaźnik ogólnego zadłużenia grupy wyniósł 177,3%, co oznacza wzrost o 112 p.p. w porównaniu do 2016 r. Wpłynął na to wzrost zobowiązań przy jednoczesnym spadku wartości kapitałów własnych. Natomiast wskaźnik zadłużenia długoterminowego wyniósł -0,9%, co spowodowane zostało znacznym spadkiem zobowiązań długoterminowych na końcu 2017 r., do poziomu 2,354 tys. PLN.

Sytuacja wygląda podobnie w dominującej jednostce GK Vistal. Wynik EBIDTA Vistal Gdynia w restrukturyzacji wyniósł -282,389 tys. PLN wobec 16,780 tys. PLN w 2016 r. Spółka osiągnęła przychody w wysokości 112,421 tys. PLN, co w porównaniu z rokiem 2016 oznacza spadek o 256,069 tys. PLN (-69,5%). Jednocześnie koszty własne sprzedaży spadły o 91,181 tys. PLN. Z tego względu zysk brutto ze sprzedaży w 2017 r. spadł o 164,888 tys. PLN. Niższe w porównaniu do 2016 r. były koszty sprzedaży i koszty ogólnego zarządu, które wyniosły odpowiednio 1,060 tys. PLN oraz 16,037 tys. PLN. W konsekwencji strata ze sprzedaży wyniosła -148,554 tys. PLN. Strata brutto spółki wyniosła -389,049 tys. PLN, wobec 8,461 tys. PLN zysku brutto w roku poprzednim. Istotny wpływ miał wzrost pozostałych kosztów operacyjnych o 178,482 tys. PLN – czytamy w sprawozdaniu.

Spółka Vistal Gdynia SA w restrukturyzacji w 2017 r. osiągnęła ujemne saldo przepływów w obszarze działalności operacyjnej i inwestycyjnej, natomiast dodatnie w obszarze działalności finansowej. Jak wynika ze sprawozdania, płynność finansowa znacznie spadła ze względu na wzrost zobowiązań krótkoterminowych i jednoczesny spadek aktywów obrotowych. Wskaźnik ogólnego zadłużenia spółki wyniósł 288,5%, co oznacza wzrost o 222 p.p. w porównaniu do stanu na koniec 2016 roku. Wpłynął na to wzrost zobowiązań przy jednoczesnym spadku wartości kapitałów własnych. Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego osiągnął -153,0%, na co wpływ przede wszystkim miała ujemna wartość kapitałów własnych. Natomiast wskaźnik zadłużenia długoterminowego wyniósł -0,1%, co spowodowane zostało znacznym spadkiem zobowiązań długoterminowych na końcu 2017 r., do poziomu 192 tys. PLN.

Jak czytamy w planie restrukturyzacyjnym spółki, „po pierwsze, zostanie zmieniona struktura organizacyjna i dłużnik będzie bezpośrednio kontrolował cały cykl produkcyjny (produkcja w ramach jednego podmiotu”. Po drugie, Vistal Gdynia „będzie prowadził działalność w zakresie tych segmentów rynku, w których posiada doświadczenie oraz kompetencje umożliwiające osiągnięcie rentowności i jakości”, zatem „będzie wykonywał prefabrykacje oraz montaż konstrukcji stalowych (głównie konstrukcji mostowych)”. Po trzecie zaś, „dłużnik będzie koncentrował się na rynku skandynawskim oraz na konstrukcjach mostów kolejowych w Polsce”.

Istotny wpływ na pogorszenie sytuacji finansowej GK Vistal miały niekorzystne warunki rynkowe tj.: dekoniunktura na rynku budownictwa konstrukcji offshore, trudna sytuacja na krajowym rynku budownictwa infrastrukturalnego, wzrost cen materiałów i usług budowlanych.

Zarząd spółki Vistal Gdynia 11 września 2017 r. rozpoczął rozmowy z kluczowymi bankami finansującymi. Jednocześnie 28 września 2017 r. Vistal złożył do sądu wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego. W październiku ubiegłego roku do Sądu Rejonowego w Gdańsku trafił wniosek o ogłoszenie upadłości. W marcu tego roku natomiast sfinalizowano transakcję nabycia przez Zarząd Morskiego Portu Gdynia nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Czechosłowackiej 3 przy Nabrzeżu Węgierskim od firmy Vistal Stocznia Remontowa.

Grupa Kapitałowa Vistal jest producentem konstrukcji stalowych, aktywnie działającym na rynku europejskim od 1991 r. W okresie ostatnich 27 lat realizowała projekty polegające na wytworzeniu i montażu konstrukcji stalowych dla przemysłu budowlanego, energetycznego, okrętowego i offshore. Spółka Vistal Gdynia w restrukturyzacji jest jednostką dominującą GK Vistal. Posiada kompetencje w zakresie kompleksowej realizacji prac, począwszy od dokumentacji projektowej, poprzez prefabrykację, antykorozję, transport, po montaż w miejscu przeznaczenia dla klientów w kraju i zagranicą. W styczniu 2014 r. spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie.

Partnerzy portalu

aste_580x100_gif_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 34250,00 $ tona 0,29% 25 maj
 Cynk 3749,00 $ tona -0,50% 25 maj
 Aluminium 2829,00 $ tona -1,77% 25 maj
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.