• <
BOTA_TECHNIK_MEGA

Vistal Gdynia w restrukturyzacji z kontraktami w Skandynawii

Strona główna Przemysł Stoczniowy, Stocznie, Statki Vistal Gdynia w restrukturyzacji z kontraktami w Skandynawii
Vistal Gdynia w restrukturyzacji z kontraktami w Skandynawii - GospodarkaMorska.pl

pc

15.04.2019 Źródło: własne

Vistal Gdynia w restrukturyzacji z kontraktami w Norwegii i w Szwecji. O ich zawarciu spółka poinformowała w raportach z bieżącej działalności. Wartość umów to odpowiednio 40 mln NOK netto (ok. 17,8 mln PLN netto) oraz 3 717 350,00 EUR netto.

Warunkowa umowa pomiędzy norweską PNC Norge Infrastructure a Vistalem w Gdynia w restrukturyzacji zawarta została 12 kwietnia. Obejmuje wykonanie konstrukcji i montaż dwóch obiektów mostowych w Norwegii.

„Warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w przypadku zawierania tego typu umów. Umowa przewiduje karę umowną za każdy dzień roboczy opóźnienia w wykonaniu danego obiektu mostowego w wysokości 0,05% wartości wynagrodzenia za dany obiekt mostowy, lecz nie więcej niż 10% wartości wynagrodzenia za dany obiekt mostowy. Całkowita odpowiedzialność umowna Spółki ograniczona jest do wartości umowy” – podała spółka w raporcie.

Vistal Gdynia w restrukturyzacji dodał, że umowa została zawarta pod warunkiem zaakceptowania spółki przez inwestora tj. Statens Vegvesen. Kryterium uznania umowy za znaczącą stanowi wartość przedmiotu umowy.

Druga umowa natomiast obejmuje wykonanie i dostawę konstrukcji stalowej mostu w Szwecji. Została zawarta 15 kwietnia z AB „Kauno tiltai” oddział w Szwecji.

„Warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w przypadku zawierania tego typu umów. Umowa przewiduje karę umowną za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,02% wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia; karę umowną za opóźnienie w terminowym usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji, w przypadku opóźnienia przekraczającego dziesięć dni roboczych, w wysokości 0,02% wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia. Całkowita odpowiedzialność umowna Spółki ograniczona jest do wartości umowy” – podała spółka w raporcie.

Dodano w nim, że umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu. Kryterium uznania umowy za znaczącą stanowi wartość przedmiotu umowy.

Vistal Gdynia w restrukturyzacji jest jednostką dominującą GK Vistal. Zajmuje się produkcją konstrukcji stalowych dla klientów w kraju i zagranicą. W styczniu 2014 r. spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie. Zajmuje się: prefabrykacją, montażem, pracami antykorozyjnymi, badaniami NDT obiektów branży mostowej, okrętowej, energetyki wiatrowej oraz offshore.

Vistal Gdynia Plan Restrukturyzacji ogłosił na początku ubiegłego roku. Według prognoz, zakładane przychody w 2018 r. to 52,63 mln zł w wariancie realistycznym do 71,29 mln zł w wariancie optymistycznym. Rentowność EBITDA natomiast ma osiągnąć poziom odpowiednio od - 6% do 0% w zależności od wariantu. Dokument zakłada także przyjecie strategii „Budujemy mosty”, w której Vistal Gdynia chce skupić swoją działalność na rynku skandynawskim oraz na konstrukcjach mostów kolejowych w Polsce.

Istotny wpływ na pogorszenie sytuacji finansowej GK Vistal miały niekorzystne warunki rynkowe tj.: dekoniunktura na rynku budownictwa konstrukcji offshore, trudna sytuacja na krajowym rynku budownictwa infrastrukturalnego, wzrost cen materiałów i usług budowlanych.

Zarząd spółki Vistal Gdynia 11 września 2017 r. rozpoczął rozmowy z kluczowymi bankami finansującymi. Jednocześnie 28 września 2017 r. Vistal złożył do sądu wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego.

Źródło:
własne

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 31709,00 $ tona -3,03% 18 cze
 Cynk 2873,00 $ tona -3,00% 18 cze
 Aluminium 2374,00 $ tona -2,18% 18 cze
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.