• <
nauta_2024

PKN Orlen przydzielił obligacje nowej serii 689 inwestorom

pc

11.05.2018 04:43 Źródło: PAP
Strona główna Przemysł Stoczniowy, Przemysł Morski, Stocznie, Statki PKN Orlen przydzielił obligacje nowej serii 689 inwestorom

Partnerzy portalu

PKN Orlen przydzielił obligacje nowej serii 689 inwestorom - GospodarkaMorska.pl

PKN Orlen przydzielił 2 mln obligacji detalicznych serii C 689 inwestorom. W okresie subskrypcji złożyli zapisy na 2 mln 720 tys. 807 sztuk tych papierów dłużnych. Spółka dokonała redukcji zapisów, a średnia stopa redukcji wyniosła 26,49 proc. - podał płocki koncern.

Informując o dokonanym w czwartek przydziale obligacji detalicznych serii C, PKN Orlen przypomniał, że zapisy na 2 mln tych papierów dłużnych, skierowanych do inwestorów indywidualnych, prowadzono od 7 do 8 maja, a oferta nie była podzielona na transze.

„W okresie subskrypcji 689 inwestorów złożyło zapisy na 2 mln 720 tys. 807 sztuk obligacji. Spółka przydzieliła 2 mln obligacji 689 inwestorom. Zgodnie z zapisami prospektu emisyjnego, spółka dokonała redukcji zapisów złożonych od 7 maja 2018 r. włącznie do 8 maja 2018 r. włącznie. Średnia stopa redukcji wyniosła 26,49 proc.” – podał płocki koncern.

PKN Orlen zaznaczył, że „obligacje były obejmowane po cenie emisyjnej wynoszącej od 100 do 100,01 zł w zależności od dnia złożenia zapisu”. Spółka zastrzegła przy tym, iż nie zawierała umów subemisji w związku z ofertą obligacji. „Wartość emisji, rozumiana jako iloczyn liczby obligacji objętych ofertą i ceny emisyjnej, wyniosła 200 mln 2 tys. 734,22 zł” – poinformował płocki koncern.

Informując wcześniej o nowej serii swych obligacji detalicznych, PKN Orlen podkreślał, że w ciągu jednego dnia przekroczona została liczba zapisów na te papiery dłużne. Zwracał przy tym uwagę, iż jest to już trzecia seria w ramach programu emisji papierów dłużnych spółki, gdzie zainteresowanie przewyższyło dostępną pulę.

Jak podawał ostatnio płocki koncern, 7 maja, czyli w dniu rozpoczęcia zapisów na 4-letnie obligacje spółki serii C, złożono zapisy na liczbę tych papierów dłużnych większą od oferowanej - w związku z tym termin zakończenia przyjmowania zapisów, określony wcześniej na 21 maja 2018 r., został przesunięty na 8 maja 2018 r.

„Ponownie udowodniliśmy, że jesteśmy wiarygodnym partnerem biznesowym i warto nam zaufać. Kolejna emisja obligacji została przygotowana na podstawie diagnozy trendów rynkowych, a jej sukces jest dowodem, że bardzo dobrze dopasowaliśmy naszą ofertę do oczekiwań rynku” - podkreślał prezes PKN Orlen Daniel Obajtek w komunikacie spółki, informującym o skali zapisów.

Szef płockiego koncernu zaznaczył jednocześnie, iż spółka ta nie wyklucza emisji kolejnych serii obligacji w ramach obecnego programu. „Zdajemy sobie sprawę, że w obecnej sytuacji na rynkach finansowych, obligacje PKN Orlen stanowią atrakcyjną alternatywę dla lokowania oszczędności gospodarstw domowych” – ocenił wówczas Obajtek.

W przypadku serii C obligacji PKN Orlen oferowane były papiery dłużne oprocentowane według zmiennej stopy procentowej, na którą składa się WIBOR 6M oraz marża w wysokości 1,20 proc. Agencja Fitch przyznała całemu programowi obligacji płockiego koncernu rating na poziomie A(pol).

Wcześniej PKN Orlen informował, że cały aktualnie realizowany program emisji obligacji detalicznych zakłada wyemitowanie papierów dłużnych w kilku seriach do łącznej kwoty 1 mld zł w okresie 12 miesięcy od daty zatwierdzenia prospektu, o czym Komisja Nadzoru Finansowego zdecydowała w lipcu 2017 r.

Zarząd PKN Orlen zdecydował o uruchomieniu emisji serii C obligacji pod koniec kwietnia tego roku. Spółka podawała wówczas, że przewidywany dzień emisji to 5 czerwca, liczba obligacji emitowanych wyniesie 2 mln, a wartość nominalna jednej obligacji 100 zł, natomiast dniem ostatecznego wykupu papierów dłużnych tej serii będzie 5 czerwca 2022 r.

To drugi w historii PKN Orlen program emisji obligacji detalicznych tej spółki. W jego ramach, na rynku Catalyst warszawskiej GPW dopuszczono do obrotu dwie serie obligacji płockiego koncernu - w październiku 2017 r. 4-letnie serii A, a w grudniu 2017 r. 5-letnie serii B. Wartość obu tych emisji wyniosła po 200 mln zł - dwie serie po 2 mln papierów dłużnych obejmowane były po cenie emisyjnej 100 zł za jedną obligację.

PKN Orlen w 2014 r. sfinalizował wdrożony rok wcześniej program emisji 4 i 6-letnich obligacji detalicznych, w ramach którego zaoferował inwestorom 10 mln sztuk papierów dłużnych w cenie nominalnej 100 zł każda, czyli o łącznej wartości 1 mld zł - było to sześć serii, w tym cztery o wartości po 200 mln zł i dwie o wartości po 100 mln zł.

PKN Orlen przeprowadził też dotychczas dwie emisje 7-letnich euroobligacji, w tym przypadku za pośrednictwem swej szwedzkiej spółki Orlen Capital: w 2014 r. o wartości 500 mln euro oraz w 2016 r. o wartości 750 mln euro. W marcu 2017 r. spółka Orlen Capital została wyróżniona przez warszawską GPW w kategorii największa wartość debiutu na rynku Catalyst w 2016 r. w związku z wprowadzeniem do obrotu euroobligacji.

Na początku 2012 r. płocki koncern wyemitował z kolei 7-letnie obligacje korporacyjne o wartości 1 mld zł.

Zarówno przy emisji obligacji, jak i euroobligacji, PKN Orlen podkreślał, że „koncern, pozyskując finansowanie poza sektorem bankowym, wpisuje się w światowy trend dywersyfikacji sposobów finansowania działalności i rozwoju”.

etmal_790x120_gif_2020

Partnerzy portalu

EU_CERT_2024

Dziękujemy za wysłane grafiki.