• <
Baltexpo2023_duży

PGNiG podczas konferencji Gazterm o gazomobilności i elektromobilności

ew

08.05.2018 12:27 Źródło: PAP
Strona główna Przemysł Stoczniowy, Przemysł Morski, Stocznie, Statki PGNiG podczas konferencji Gazterm o gazomobilności i elektromobilności

Partnerzy portalu

PGNiG podczas konferencji Gazterm o gazomobilności i elektromobilności - GospodarkaMorska.pl

„Dostrzegamy wielki potencjał na rynku CNG/LNG” - mówił otwierając drugi dzień konferencji Gazterm prezes PGNiG OD Henryk Mucha. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo jest partnerem głównym tegorocznej edycji.

Temat „Nowe obszary rozwoju rynku gazu - CNG/LNG. Gazomobilność vs elektromobilność” został poruszony podczas konferencji Gazterm, która rozpoczęła się w poniedziałek w Międzyzdrojach. Do uczestników konferencji podczas panelu dyskusyjnego z PGNiG OD mówił m.in. wiceprezes Zarządu Marcin Szczudło. „Jestem pewien, że dzięki ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych rynek CNG/LNG dla transportu zyska nową dynamikę” - podkreślił.

W chwili obecnej rząd przyjął projekt nowelizacji o podatku akcyzowym wprowadzający m.in. preferencje podatkowe na gaz ziemny CNG i LNG przeznaczony do napędu silników spalinowych.

Zdaniem wiceprezesa Szczudło umowa zachęca do tworzenia przez samorządy ekologicznego transportu. Jak mówił „współgra to z działaniami PGNiG promującymi wykorzystanie gazu ziemnego jako najlepszego paliwa w transporcie, energetyce i ciepłownictwie”.

„Cieszymy się również z nowego wymogu zlecania zadań publicznych na rzecz miast podmiotom posiadającym co najmniej 30% pojazdów z napędem elektrycznym lub zasilanym ekologicznym gazem ziemnym. To szansa na większe wykorzystanie sprężonego gazu ziemnego CNG do zasilania np. pojazdów takich jak śmieciarki czy autobusy, które są bardziej przyjazne dla środowiska nawet w porównaniu z najnowszymi silnikami diesela spełniającymi normę Euro 6” - powiedział.

Według niego autobusy gazowe to „idealne uzupełnienie dla komunikacji opartej na prądzie, które pozwoli samorządom wybierać optymalne rozwiązania”. „Autobus na CNG wytwarza w stosunku do autobusu zasilanego olejem napędowym o ok. 80-90 proc. mniej szkodliwych dla ludzkiego zdrowia substancji oraz do 99 proc. mniej niezwykle szkodliwych cząstek stałych” - podkreślił oraz zwrócił uwagę na Warszawę, jako „doskonały poligon badawczy” ze względu na problem z zanieczyszczonym powietrzem. „Samorządy obserwują się wzajemnie. Jeżeli widzą sukcesy rozwiązań u sąsiadów - będą chcieli je powielać” - zauważył.

Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych przewiduje m.in. regulacje dotyczące planu budowy sieci stacji CNG w Polsce, których liczba do 2020 roku powinna przekroczyć 70. „Obecnie istnieje ich 24 - z czego 18 należy do PGNiG - więc osiągnięcie tego poziomu jest jak najbardziej realne” zwrócił uwagę wiceprezes Szczudło.

„Ministerstwo Finansów pracuje nad obniżeniem akcyzy na CNG do zera. Wprowadzenie zerowej stawki akcyzy na gaz LNG i CNG będzie bodźcem do rozwoju infrastruktury gazowej w kraju, który oprócz oczywistych korzyści ekologicznych pozytywie wpłynie na realizację rządowej polityki gazyfikacji kraju - podkreślił. - Szersze niż dotychczas wykorzystanie LNG i CNG stanowi także element dywersyfikacji paliw napędowych, a zatem przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa transportu w kraju” - dodał.

Prezes Henryk Mucha wskazał natomiast rok 2017, jako rok przełomowy w kontekście rozwoju CNG w Polskim Górnictwie Naftowym i Gazownictwie. Na początku spółka podpisała umowę z MPK Tarnów na 20 autobusów, a następnie list intencyjny z Tychami, którego efektem będzie zakup ze środków unijnych 70 autobusów na CNG do 2020 roku. „Dzięki nowym autobusom gazowym oraz tym, które jeżdżą już od lat 70-tych ub. wieku Tychy mają szanse stać się najbardziej ekologicznym miastem w Polsce pod względem zastosowania gazu w transporcie”.

Z kolei w Rzeszowie został podpisany aneks obniżający cenę gazu dla miasta o ok. 10 proc. „Zrodziło to decyzję o zakupie przez tamtejsze MPK ponad 40 nowych autobusów na CNG” - zwrócił uwagę prezes Mucha. Rozpoczęto również współpracę z Autosanem, który jest producentem autobusów CNG. Oferta dedykowana w szczególności małym samorządom, czego przykładem jest współpraca z Sanokiem, z którym podpisano umowę na dostawę gazu CNG. Jej konsekwencją będzie budowa całodobowej stacji tankowania CNG oraz zakup ośmiu autosanów z napędem na sprężony gaz ziemny CNG przez Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. „Do końca 2020 roku 50 proc. transportu komunalnego w tym mieście będzie zasilane gazem sprężonym, z tego śmieciarki będą napędzane tylko naszym gazem” - zaznaczył prezes Mucha.

Konferencja pod hasłem „Stan i perspektywy współpracy gazowej USA - Trójmorze” skupiła międzynarodowe grono menedżerów i ekspertów, którzy oceniali warunki oraz perspektywy rozwoju w ww. kwestii.

Ponadto uczestnicy konferencji mieli okazję wysłuchać wystąpień dotyczących m.in. struktury popytu i podaży na globalnym rynku gazu po 2022 r. czy zasobów gazu ziemnego w USA.

etmal_790x120_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.