• <
BOTA_TECHNIK_MEGA

Paweł Brzezicki pokieruje Funduszem Rozwoju Spółek

Strona główna Przemysł Stoczniowy, Stocznie, Statki Paweł Brzezicki pokieruje Funduszem Rozwoju Spółek
Paweł Brzezicki pokieruje Funduszem Rozwoju Spółek - GospodarkaMorska.pl

pc/PAP

17.04.2019 Źródło: własne

Fundusz Rozwoju Spółek ma nowego prezesa. Jak podała spółka w komunikacie, został nim Paweł Brzezicki. Funkcje tę zacznie pełnić od 1 maja tego roku. Głównym zadaniem Funduszu Rozwoju Spółek jest wspieranie przedsiębiorstw, głównie z obszaru gospodarki morskiej, w prowadzeniu i rozwijaniu działalności gospodarczej, a także w realizacji procesów restrukturyzacji.

„Rada Nadzorcza Funduszu Rozwoju Spółek S.A. informuje, iż w wyniku postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu spółki Fundusz Rozwoju Spółek S.A., wszczętego uchwałą Rady Nadzorczej Nr 11/V/2019 z dnia 27 marca 2019 r., powołała na to stanowisko z dniem 01 maja 2019 r. Pana Pawła Brzezickiego” – podał Fundusz Rozwoju Spółek.

Paweł Brzezicki od lutego 2017 r. pełni funkcję zarządcy komisarycznego Polskiej Żeglugi Morskiej, największego polskiego armatora. Na stanowisko to powołany został z powodu kłopotów spółki, ciągłego braku symptomów poprawy koniunktury na światowym rynku shippingowym, a także z braku odpowiednich działań dotychczasowego kierownictwa Grupy PŻM.  „Głównym celem takiej decyzji jest ustabilizowanie sytuacji najważniejszego narodowego armatora, utrzymanie charakteru PŻM jako przedsiębiorstwa państwowego oraz wprowadzenie działań, które pozwolą armatorowi przetrwać okres dekoniunktury i zachować tysiące miejsc pracy” – podało w komunikacie Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Brzezicki w latach 1998-2005 pełnił funkcję dyrektora naczelnego Polskiej Żeglugi Morskiej – w okresie najtrudniejszym dla tego armatora, kiedy firmie groziła upadłość. W latach 2006-2008 natomiast kierował Agencją Rozwoju Przemysłu, był także doradcą premiera ds. gospodarki morskiej. W ostatnim okresie pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Paweł Brzezicki zaangażowany jest w działalność non-profit, był m.in. założycielem fundacji Pro Publico Mare.

Fundusz Rozwoju Spółek, którego jedynym akcjonariuszem jest Skarb Państwa, realizuje zadania w obszarze restrukturyzacji i wsparcia kapitałowego małych i średnich spółek kontrolowanych przez państwo, oferując finansowanie dopasowane do potrzeb odbiorcy.

FRS dysponuje kapitałem adekwatnym do potrzeb działalności statutowej. Celem spółki jest optymalne i efektywne inwestowanie środków finansowych dla uzyskania maksymalnego zwrotu z inwestycji, przy jednoczesnym minimalizowaniu ryzyka inwestycyjnego.

„Działalność transakcyjną rozpoczęliśmy w II kwartale 2017 roku. Koncentrujemy się na wpieraniu realizacji planów naprawczych i restrukturyzacji, poprawie płynności finansowej, zasileniu kapitału obrotowego, poprawie struktury bilansu, finansowaniu inwestycji o charakterze rozwojowym i modernizacyjnym oraz finansowaniu kontraktów i zamówień” – czytamy na stronie internetowej Funduszu Rozwoju Spółek.

Oferta FRS jest uzupełnieniem dla działalności i usług świadczonych przez Polski Fundusz Rozwoju, Agencję Rozwoju Przemysłu i Bank Gospodarstwa Krajowego.

Fundusz Rozwoju Spółek jest właścicielem Stoczni Szczecińskiej oraz szczecińskiej Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia.

W lutym Grupa PŻM podpisała z Funduszem porozumienie w sprawie współpracy z Gryfią. Kadra PŻM ma wspierać działalność operacyjną i strategiczną stoczni. Wśród celów podpisanego porozumienia są intensyfikacja programu budowy promów dla polskich armatorów, stworzenie linii usług instalacji oczyszczania spalin i instalacji oczyszczania wód balastowych.

Do historycznej nazwy Stocznia Szczecińska powrócono w połowie października 2018 r. Wcześniej zakład funkcjonował pod nazwą Szczeciński Park Przemysłowy. Powołany został do zarządzania aktywami po zlikwidowanej Stoczni Szczecińskiej Nowa. Park zarządzał 45 ha z najważniejszą infrastrukturą stoczniową: halami produkcyjnymi, pochylniami, nabrzeżem i suwnicami.

Produkcję w Stoczni Szczecińskiej Nowa wstrzymano w styczniu 2009 r., ponieważ Komisja Europejska uznała, że udzielona wcześniej stoczniom w Gdyni i w Szczecinie przez polski rząd pomoc publiczna była niezgodna z unijnym prawem. Majątek stoczni sprzedano, a pracowników zwolniono.
Morska Stocznia Remontowa Gryfia powstała w wyniku połączenia dwóch zakładów, które od września 2013 r. prowadzą działalność operacyjną jako jedna spółka. Stocznia posiada dwa zakłady produkcyjne: w Szczecinie i Świnoujściu.

Źródło:
własne

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 33055,00 $ tona 0,39% 16 cze
 Cynk 2972,00 $ tona -0,47% 16 cze
 Aluminium 2454,00 $ tona -0,16% 16 cze
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.