• <

Oczyszczona EBITDA LIFO Lotosu w II kw. wyniosła 783,3 mln zł, zgodnie z szacunkami

Strona główna Przemysł Stoczniowy, Stocznie, Statki Oczyszczona EBITDA LIFO Lotosu w II kw. wyniosła 783,3 mln zł, zgodnie z szacunkami
Oczyszczona EBITDA LIFO Lotosu w II kw. wyniosła 783,3 mln zł, zgodnie z szacunkami - GospodarkaMorska.pl

mk

20.08.2019 Źródło: PAP

Oczyszczona EBITDA LIFO Lotosu w drugim kwartale 2019 roku wyniosła 783,3 mln zł zgodnie z wcześniejszymi szacunkami - podała spółka w komunikacie. Przed rokiem oczyszczony wynik EBITDA LIFO wynosił 820,7 mln zł (spadek o 4,6 proc.), a w pierwszym kwartale 632 mln zł (wzrost o 23,9 proc.).

Skonsolidowane przychody Grupy Lotos ze sprzedaży wyniosły w drugim kwartale 7,66 mld zł, co oznacza wzrost rdr o 1,7 proc. i wzrost kdk o 13,7 proc.

Skonsolidowany wynik operacyjny według metodologii LIFO po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych (oczyszczony EBIT LIFO) wyniósł 570,6 mln zł, a efekt LIFO sięgnął minus 43,7 mln zł. Oznacza to spadek rdr o 10,4 proc. i wzrost kdk o 36,2 proc.

Grupa Lotos wykazała w drugim kwartale 2019 roku zysk operacyjny w wysokości 658,7 mln zł, na który składały się zysk operacyjny segmentu wydobywczego 128,7 mln zł, zysk operacyjny segmentu produkcji i handlu 525,2 mln zł oraz korekty konsolidacyjne w wysokości 4,8 mln zł (głównie korekta zrealizowanej marży na sprzedaży ropy Rozewie i ropy litewskiej o marżę na ropie pozostającą na zapasie w grupie kapitałowej).

Wynik na działalności finansowej w grupie kapitałowej Lotos w drugim kwartale 2019 roku wyniósł 6 mln zł. Składa się on głównie z dodatnich różnic kursowych na poziomie 23,2 mln zł, dodatniego efektu wyceny i rozliczenia transakcji zabezpieczających w wysokości 30,6 mln zł oraz z ujemnego wyniku z tytułu skompensowania odsetek od zadłużenia, przychodów odsetkowych i prowizji na poziomie -59,5 mln zł.

Efekt wyceny i rozliczenia transakcji zabezpieczających ryzyko rynkowe w drugim kwartale 2019 roku w grupie kapitałowej Lotos zawiera głównie nadwyżkę dodatniego rozliczenia i wyceny transakcji zabezpieczających kurs walutowy na poziomie 23,2 mln zł, dodatni efekt rozliczenia i wyceny transakcji zabezpieczających prawa do emisji CO2 w wysokości 12,9 mln zł oraz ujemny efekt rozliczenia i wyceny transakcji IRS zabezpieczających poziom stopy procentowej w wysokości -6,8 mln zł.

Źródło:
PAP

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 28275,00 $ tona -0,44% 21 kwi
 Cynk 2793,00 $ tona -1,13% 21 kwi
 Aluminium 2344,00 $ tona 0,86% 21 kwi
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.