• <
kongsberg_mega_2020

Nowa wersja IRiESP Systemu Gazociągów Tranzytowych Jamał

Strona główna Stocznie, offshore Nowa wersja IRiESP Systemu Gazociągów Tranzytowych Jamał
Nowa wersja IRiESP Systemu Gazociągów Tranzytowych Jamał - GospodarkaMorska.pl

sons

29.05.2020 Źródło: gaz-system.pl

Decyzją Prezesa URE z dnia 27 maja 2020  r. została zatwierdzona Instrukcja Ruchu i Eksploatacji  Sieci Przesyłowej  dla polskiego odcinka Systemu Gazociągów Tranzytowych Jamał - Europa (IRiESP SGT). Dokument określa ramy prawne funkcjonowania sieci przesyłowej SGT.

Wprowadzone do Instrukcji zmiany  wynikają  z konieczności dostosowania IRiESP SGT do zmieniających się wymogów prawa oraz zapisów umowy powierzającej pomiędzy spółkami GAZ-SYSTEM a EuRoPol GAZ s.a. w zakresie operatorstwa na gazociągu jamalskim, której treść została określona w decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 19 grudnia 2019 r.  Przyjęte rozwiązania są również wynikiem zebranych doświadczeń w trakcie stosowania dotychczas obowiązującej IRiESP SGT, a także sugestii przekazywanych przez użytkowników systemu przesyłowego w wyniku przeprowadzonych konsultacji projektu Instrukcji, które odbyły się w marcu 2020 roku.

Na mocy decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zmieniona IRiESP SGT wchodzi w życie w dniu 1 czerwca 2020 o godz. 6:00.

Jednocześnie informujemy, że treść IRiESP SGT zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki została opublikowana przez GAZ-SYSTEM w zakładce Stefa klienta.

Materiały informacyjne, w których przedstawiono  propozycje nowych zapisów IRiESP SGT oraz wyniki przeprowadzonych w marcu konsultacji są dostępne tutaj.

Źródło:
gaz-system.pl
wartsila_390x100_2020

Surowce

 Ropa brent 49,05 $ baryłka  0,45% 22:58
 Cyna 18905,00 $ tona 0,17% 2 gru
 Cynk 2725,00 $ tona -1,55% 2 gru
 Aluminium 2051,00 $ tona 0,29% 2 gru
 Pallad 2355,00 $ uncja  2,08% 22:59
 Platyna 1070,50 $ uncja  3,11% 22:59
 Srebro 24,32 $ uncja  0,54% 22:59
 Złoto 1842,10 $ uncja  -0,15% 22:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.