• <
kongsberg_mega_2020

Nowa wersja IRiESP Systemu Gazociągów Tranzytowych Jamał

Strona główna Stocznie, offshore Nowa wersja IRiESP Systemu Gazociągów Tranzytowych Jamał
Nowa wersja IRiESP Systemu Gazociągów Tranzytowych Jamał - GospodarkaMorska.pl

sons

29.05.2020 Źródło: gaz-system.pl

Decyzją Prezesa URE z dnia 27 maja 2020  r. została zatwierdzona Instrukcja Ruchu i Eksploatacji  Sieci Przesyłowej  dla polskiego odcinka Systemu Gazociągów Tranzytowych Jamał - Europa (IRiESP SGT). Dokument określa ramy prawne funkcjonowania sieci przesyłowej SGT.

Wprowadzone do Instrukcji zmiany  wynikają  z konieczności dostosowania IRiESP SGT do zmieniających się wymogów prawa oraz zapisów umowy powierzającej pomiędzy spółkami GAZ-SYSTEM a EuRoPol GAZ s.a. w zakresie operatorstwa na gazociągu jamalskim, której treść została określona w decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 19 grudnia 2019 r.  Przyjęte rozwiązania są również wynikiem zebranych doświadczeń w trakcie stosowania dotychczas obowiązującej IRiESP SGT, a także sugestii przekazywanych przez użytkowników systemu przesyłowego w wyniku przeprowadzonych konsultacji projektu Instrukcji, które odbyły się w marcu 2020 roku.

Na mocy decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zmieniona IRiESP SGT wchodzi w życie w dniu 1 czerwca 2020 o godz. 6:00.

Jednocześnie informujemy, że treść IRiESP SGT zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki została opublikowana przez GAZ-SYSTEM w zakładce Stefa klienta.

Materiały informacyjne, w których przedstawiono  propozycje nowych zapisów IRiESP SGT oraz wyniki przeprowadzonych w marcu konsultacji są dostępne tutaj.

Źródło:
gaz-system.pl
 Ropa brent 45,25 $ baryłka  -0,20% 17:36
 Cyna 17960,00 $ tona 0,39% 5 sie
 Cynk 2370,00 $ tona 2,86% 5 sie
 Aluminium 1739,00 $ tona 1,76% 5 sie
 Pallad 2250,85 $ uncja  0,90% 17:36
 Platyna 996,65 $ uncja  0,32% 17:36
 Srebro 28,10 $ uncja  3,77% 17:36
 Złoto 2054,20 $ uncja  0,69% 17:36

Dziękujemy za wysłane grafiki.