• <
gryfia_70lat

Transport morski bardziej przyjazny dla środowiska

sons

29.05.2020 09:58 Źródło: Parlament Europejski
Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski Transport morski bardziej przyjazny dla środowiska

Partnerzy portalu

Transport morski bardziej przyjazny dla środowiska - GospodarkaMorska.pl

Komisja  Transportu  i  Turystyki  (TRAN), przyjęła w  głosowaniu  przygotowaną  przez  poseł Magdalenę Adamowicz opinię do rewizji unijnego rozporządzenia w sprawie monitorowania, raportowania i weryfikacji emisji dwutlenku węgla z transportu morskiego (tzw. rozporządzenie MRV). -To ważny krok w kierunku uczynienia transportu morskiego jeszcze bardziej przyjaznym dla środowiska- podkreśla poseł Magdalena Adamowicz.

Ze względu na duże zużycie paliw kopalnych, działalność żeglugowa jest źródłem emisji znacznych ilości gazów cieplarnianych i przyczynia się do zmiany klimatu. Rozporządzenie MRV stanowi jeden z najważniejszych instrumentów unijnej polityki służącej ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych  z transportu morskiego. Na poziomie globalnym odrębny system gromadzenia danych na temat zużycia paliwa olejowego przez statki wprowadziła Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO).

-Istnienie dwóch systemów, europejskiego i globalnego, oznacza, że statki prowadzące działalność w zakresie  transportu  morskiego  powiązaną  z  Unią  muszą  wywiązywać  się  z  podwójnych  wymogów dotyczących monitorowania i raportowania emisji. Oczywiście nie jest to idealne rozwiązanie z punktu widzenia  przedsiębiorców - dodaje poseł Magdalena Adamowicz, która w komisji TRAN prowadziła prace nad częściowym dostosowaniem rozporządzenia MRV do globalnego systemu ustanowionego przez IMO.

-W  ostatnich  latach  europejscy  właściciele  i  operatorzy  statków  podjęli  szereg  działań,  by zmodernizować posiadaną flotę i uczynić ją mniej szkodliwą dla środowiska naturalnego. Oczywiście należy  docenić  te  wysiłki.  Jednocześnie  jednak  trzeba  pamiętać,  że  transport  morski  to  przemysł globalny,dlatego  podejmując  kolejne  działania,  należy  wziąć  pod  uwagę  konieczność  utrzymania konkurencyjności  europejskich  przedsiębiorstw.  Dlatego  tak  ważna  jest  pogłębiona  ocena  wpływu proponowanych  regulacji  uwzględniająca  zarówno  cele  środowiskowe,  jak  i  sytuację  właścicieli  i operatorów statków-mówi europoseł z Gdańska, podkreślając, że obecna rewizja rozporządzenia MRV nie zamyka dyskusji na temat funkcjonowania tego instrumentu, jak i innych inicjatyw służących redukcji emisji cieplarnianych z transportu morskiego.

-Dalsze zbliżenie rozporządzenia MRV do systemu IMO, rozszerzenie zakresu rozporządzenia MRV o inne gazy cieplarniane, włączenie transportu morskiego do unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2, alternatywne paliwa dla statków -to tylko kilka przykładów zagadnień, które wymagają dalszej  dyskusji  i  nad  którymi  będziemy  pracować  w  najbliższym  czasie  w  ramach  realizacji Europejskiego Zielonego Ładu. Te działania są konieczne, by Europa do 2050 roku stała się pierwszym kontynentem neutralnym dla klimatu -podsumowuje poseł Magdalena Adamowicz.

Partnerzy portalu

port_gdańsk_bezpieczny_port_dla_biznesu_black_390x100_2020
okmarit_390x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.