• <
nauta_2024

W Muehlhan Polska Sp. z o. o. mają ręce pełne roboty

JK

27.01.2016 09:28 Źródło: własne
Strona główna Przemysł Stoczniowy, Przemysł Morski, Stocznie, Statki W Muehlhan Polska Sp. z o. o. mają ręce pełne roboty

Partnerzy portalu

W Muehlhan Polska Sp. z o. o. mają ręce pełne roboty - GospodarkaMorska.pl

Muehlhan Polska Sp. z o. o. z powodzeniem prowadzi aktywną działalność w branży zabezpieczeń antykorozyjnych na lądzie, realizując zlecenia zarówno na terenie kraju, jak i innych państw europejskich. W sytuacjach związanych z trudnym dostępem do obszarów wymagających wykonania zabezpieczeń, firma dysponuje wysoce wykwalifikowaną kadrą techników dostępu linowego posiadających uprawnienia do pracy na wysokości wydane przez międzynarodowe stowarzyszenie IRATA*. Ponadto, kadra Działu Offshore  Muehlhan Polska Sp. z o. o. na bieżąco zajmuje się zabezpieczaniem konstrukcji platform w sektorze holenderskim Morza Północnego, coraz częściej podejmując także prace antykorozyjne na konstrukcjach wchodzących w skład farm wiatrowych.

Jednym z zakończonych niedawno projektów lądowych realizowanych na trudno dostępnym obszarze, był remont obejmujący obydwa tory mostu kolejowego Carlsberg Bridge w duńskiej Kopenhadze. Wykonanie prac zgodnie z ich specyfikacją obejmującą przygotowanie powierzchni przed malowaniem, czyszczenie  przy użyciu narzędzi ręcznych i mechanicznych, odtłuszczanie, malowanie ręczne i hydrodynamiczne, możliwe było jedynie podczas blokady torów przy całkowitym odcięciu energii elektrycznej. Remont konstrukcji mostu odbywał się w całości przy użyciu technik dostępu linowego.  

Działalność Muehlhan Polska Sp. z o. o. nie ogranicza się jedynie do zadań w przemyśle stoczniowym. Od kilku lat na bieżąco firma zaopatruje w swoją kadrę projekty wydobycia gazu i ropy na morzu.  Pracownicy firmy wykonują prace konserwacyjne na powierzchniach elementów konstrukcji platform wydobywczych  takich koncernów, jak Gaz de France oraz TAQA Energy B.V. w sektorze holenderskim Morza Północnego.  

Specyfikacja realizowanych prac w przypadku obydwu projektów obejmuje przygotowanie powierzchni do malowania, mycie wysokociśnieniowe, czyszczenie strumieniowo-ścierne,  czyszczenie ręczne oraz mechaniczne, odtłuszczanie, szlifowanie, aplikacja farby. Liczebność pracowników Działu Offshore Muehlhan Polska Sp. z o. o. biorących udział w realizacji tychże projektów jest ściśle skorelowana z panującymi na morzu warunkami atmosferycznymi. W związku z czym, największego zapotrzebowania na swoich specjalistów w tym obszarze działalności, firma doświadcza w przewadze w okresie od marca do października. Prace związane z zabezpieczeniami antykorozyjnymi w infrastrukturze przemysłu wydobywczego na morzu, ze względu na występowanie trudnodostępnych obszarów, wykonywane są głównie przy pomocy technik dostępu linowego.

Ze względu na wzrost znaczenia źródeł energii odnawialnej, Muehlhan Polska Sp. z o. o. coraz częściej udział bierze także w wykonywaniu zabezpieczeń antykorozyjnych dla morskiej infrastruktury wiatrowej. Tylko w ubiegłym roku firma zaangażowana była w prace prowadzone na czterech projektach przemysłu energetyki wiatrowej – Nordsee Ost Wind Farm w sektorze Niemieckim, Belwind / Northwind w Belgijskim oraz Eneco Luchterduinen i Westermeerwind w holenderskim sektorze Morza Północnego. Aktualnie trwają przygotowania do sukcesywnego doszkalania pracowników Działu Offshore zgodnie z normami GWO (Global Wind Organization) uprawniającymi do prac na farmach wiatrowych całego świata.

Warto zaznaczyć także, iż Muehlhan Polska Sp. z o. o. jako solidny i wciąż rozwijający się partner w interesach, nieustannie wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rynku także w pozostałych obszarach swojej działalności. W latach 2014 – 2015 firma uzyskała akredytację wiodących producentów systemów biernej ochrony przeciwpożarowej (PFP – Passive Fire Protection) uprawniającą do aplikacji produktów pęczniejących takich jak Chartek (producent: International), HEMPACORE ONE 43600 i HEMPACORE ONE FD 43601 (producent: Hempel), Pitt-Char XP (producent: PPG) oraz Jotachar (producent: Jotun).

Jako certyfikowany aplikator systemów PFP Muehlhan Polska Sp. z o. o. brała czynny udział w zabezpieczaniu konstrukcji platfomy Petrofac FPF-1. W ramach tego projektu realizowanego w Gdańskiej Stoczni Remontowej, wykonane prace polegały na nałożeniu powłok epoksydowych farb ogniochronnych Chartek 7 i Chartek 8E. W najbliższej perspektywie firma podejmie się także wykonania zabezpieczeń ogniochronnych systemem  Jotachar JF750 na jednostce pływającej w ramach projektu Martin Linge.

Zakres działalności Muehlhan Polska Sp. z o. o. obejmuje nie tylko przygotowanie oraz zabezpieczanie powierzchni przed destrukcyjnym korodowaniem. Firma dysponuje także kilkunastoosobowym zespołem doświadczonych inspektorów antykorozyjnych powłok malarskich FROSIO i NACE, zaangażowanych w procesy kontroli jakości - wraz z prowadzeniem dokumentacji oraz raportowaniem – w ramach projektów stoczniowych, jak i tych realizowanych na morzu, tak jak w przypadku inspekcji powłok konstrukcji turbin wiatrowych Nordsee Ost Wind Farm w niemieckim sektorze Morza Północnego.  

Na uwagę zasługuje również fakt, iż w szeregach inspektorów Muehlhan Polska Sp. z o. o. znajduje się także trzech akredytowanych przez Jotun specjalistów kontroli jakości mogących nadzorować i weryfikować procesy aplikacji systemu Jotachar..

Szerokie spektrum działania oraz dążenie do zdobywania kolejnych rozlicznych kwalifikacji stawia Muehlhan Polska Sp. z o. o. na wysokich szczeblach konkurencji w zakresie kompleksowych usług związanych z zabezpieczeniami antykorozyjnymi. Wieloletnie doświadczenie, wysoce wyspecjalizowana kadra oraz nastawienie na nieustanny rozwój, sprzyjają realizacji głównego celu firmy, jakim jest zagwarantowanie poprzez najwyższą jakość swoich usług maksymalnej satysfakcji klienta przy zachowaniu całkowitego bezpieczeństwa pracy.
 
* IRATA jest międzynarodową organizacją uznawaną za autorytet w dziedzinie przemysłowego dostępu linowego. Jej celem jest promowanie i rozwijanie bezpiecznych technik pracy na wysokościach przez wykwalifikowanych techników. Zakłada ona pracę na dwóch oddzielnie zakotwiczonych linach. Pierwsza z nich jest robocza, druga zabezpieczająca. Stosowane rozwiązania wpływają na szybkość i bezpieczeństwo wykonywanej pracy w trudno dostępnych miejscach nie wpływając na przebieg innych prac.

Od roku 2012 Muehlhan Polska Sp. z o. o. jest członkiem stowarzyszenia IRATA posiadającym tytuł operatora.
                       
***
Muehlhan Polska Sp. z o.o. jest członkiem Muehlhan Group - jednego z liderów na światowym rynku morskim w zakresie zabezpieczeń antykorozyjnych. Główna siedziba firmy mieści się w Szczecinie, gdzie znajduje się Zakład Stalowy specjalizujący się w budowie konstrukcji stalowych dla branży okrętowej, w tym kadłubów statków i jachtów, sekcji, bloków nadbudówek, kolumn dźwigów okrętowych, zrębnic, konstrukcji typu offshore i innych np. zbiorników, hal, masztów, konstrukcji (szyn i kolumn) dla systemu „roller-coaster” itp. Zakład Stalowy Szczecin dysponuje 3-nawową halą produkcyjną o powierzchni 5.000 m2, wyposażoną w suwnice o nośności od 8 do 2x25 ton, drogami oraz placami utwardzonymi o powierzchni ogólnej 38.000 m2. oraz kompletnym wyposażeniem produkcyjnym umożliwiającym wykonanie zarówno prostych jak i złożonych konstrukcji stalowych.

Zlokalizowany w Gdańskim Oddziale firmy Zakład Antykorozji oferuje kompleksowe usługi konserwacyjno-malarskie dla stoczni remontowych i budowlanych, przemysłu wydobywczego gazu i ropy naftowej, przemysłu lądowego oraz energetyki wiatrowej w tym: czyszczenie strumieniowo-ścierne i mechaniczne powierzchni stalowych, mycie wysokociśnieniowe powyżej 1700 bar oraz z zastosowaniem opatentowanej przez Muehlhan Group technologii µ-jet, a także aplikacje wszelkiego rodzaju powłok ochronnych. Ważną działalność dla firmy prowadzi także Dział Rusztowań zajmujący się doradztwem technicznym, projektowaniem, dzierżawą, montażem i demontażem systemów rusztowań, systemów plandekowania, namiotów przemysłowych i konstrukcji specjalnych.

Firma zatrudnia ponad 500 wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników, których bogate doświadczenie zawodowe i profesjonalizm pozwala oferować klientom Muehlhan Polska Sp. z o. o. wysoką jakość produktów i usług.

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.