• <
Famor_1100x200_2022

MFiPR: 1,2 mld zł z funduszy UE dla przedsiębiorców

ew

08.01.2020 12:26 Źródło: PAP
Strona główna Przemysł Stoczniowy, Stocznie, Statki MFiPR: 1,2 mld zł z funduszy UE dla przedsiębiorców

Partnerzy portalu

MFiPR: 1,2 mld zł z funduszy UE dla przedsiębiorców - GospodarkaMorska.pl

1,2 mld zł z funduszy UE wyniesie dofinansowanie dla przedsiębiorców na innowacyjne projekty w ramach nowej, uproszczonej Szybkiej Ścieżki - poinformowało w środę Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Jak czytamy w komunikacie resortu funduszy i polityki regionalnej, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło pierwszy w tym roku konkurs dla przedsiębiorców, którzy chcą ubiegać się o dofinansowanie innowacyjnych projektów z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój(POIR). Konkurs organizowany jest w ramach ulepszonej Szybkiej Ścieżki, czyli procedury, która umożliwia szybkie uzyskanie grantów na projekty badawczo-rozwojowe.

MFiPR zaznaczyło, że w tym roku zasady Szybkiej Ścieżki zostały zmienione tak, by zachęcić więcej firm do sięgania po środki unijne, uproszczono też język dokumentacji. 

W komunikacie poinformowano, że ogłoszenie nowej Szybkiej Ścieżki odbyło się w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego z udziałem grupy beneficjentów, reprezentujących małe, średnie i duże przedsiębiorstwa. W wydarzeniu udział wzięła minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

"Tworzenie warunków dla rozwoju nowoczesnej gospodarki jest jednym z priorytetów rządu. Dlatego wspieramy firmy w realizacji innowacyjnych projektów. Ważne, aby pomoc miała wielowymiarowy charakter i była odczuwalna na każdym etapie współpracy administracji z biznesem" – podkreśliła cytowana w informacji minister.

Zaznaczono, że "dzięki jasności języka i nowej szacie graficznej dokumenty stały się łatwiejsze w odbiorze, a tym samym bardziej zrozumiałe dla zainteresowanych".

Jak wskazano, zmieniono także strukturę dotychczasowych kryteriów konkursowych, redukując ją do 13 elementów.

Poinformowano, że "najistotniejszą częścią oceny projektu jest obecnie skala punktowa, która "daje szerszą możliwość oceny i większą szansę na pozytywną ocenę niż skala zerojedynkowa". Zaznaczono, że sam opis kryteriów jest teraz bardziej klarowny i krótszy niż dotychczas.

W nowej Szybkiej Ścieżce - jak wynika z informacji - wprowadzono też nowe kryterium punktowe, jakim jest "Istota projektu". Łączy ono wszystkie zagadnienia związane z koncepcją całego zamierzenia. Zaznaczono, że "chodzi o to, żeby na etapie przygotowywania wniosku wszystkie najważniejsze aspekty planowanego przedsięwzięcia zostały właściwie opisane".

Poinformowano, że możliwa będzie też poprawa wniosku w kryteriach do tej pory niepoprawialnych.

W konkursie - jak czytamy - nie ma ograniczeń tematycznych, ale projekty B+R powinny wpisywać się w jedną z Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS). Zaznaczono, że konkurs skierowany jest do regionów słabiej rozwiniętych, co w praktyce oznacza wszystkie województwa poza mazowieckim.

Cały konkurs został podzielony na cztery rundy, przy czym rundy I-II i III-IV mają innych adresatów. W dwóch pierwszych rundach, trwających łącznie od 7 lutego do 3 kwietnia 2020 roku, można nadsyłać projekty realizowane przez duże przedsiębiorstwa oraz konsorcja złożone z dużych przedsiębiorstw (także z udziałem MŚP i jednostek naukowych). W rundach III i IV, trwających od 4 kwietnia do 1 czerwca, dofinansowanie mogą uzyskać projekty realizowane przez małe i średnie przedsiębiorstwa oraz ich konsorcja (także z udziałem jednostek naukowych). Po raz pierwszy ustalono alokację dla poszczególnych rund: I runda – 300 mln zł, II runda – 100 mln zł, III runda – 500 mln zł, IV runda – 300 mln zł.

Partnerzy portalu

aste_580x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.