• <
Baltexpo2023_duży

ME: sytuacja na rynku energetycznym skłania do dyskusji nt. struktury własnościowej spółek energetycznych

ew

22.03.2018 07:40 Źródło: PAP
Strona główna Przemysł Stoczniowy, Przemysł Morski, Stocznie, Statki ME: sytuacja na rynku energetycznym skłania do dyskusji nt. struktury własnościowej spółek energetycznych

Partnerzy portalu

ME: sytuacja na rynku energetycznym skłania do dyskusji nt. struktury własnościowej spółek energetycznych - GospodarkaMorska.pl

Obecna sytuacja na rynku energetycznym skłania do dyskusji na temat docelowej struktury własnościowej i organizacyjnej spółek energetycznych, ale resort energii nie jest inicjatorem potencjalnych zmian - napisało Ministerstwo Energii.

"(...)Rolą Ministra Energii, jako aktywnego akcjonariusza spółek z udziałem Skarbu Państwa, jest wspieranie wszelkich działań podejmowanych przez nadzorowane podmioty, które z założenia powinny prowadzić do wzrostu ich wartości, przy uwzględnieniu realizacji polityki energetycznej Państwa, której filarem jest zabezpieczenie realizacji strategicznych inwestycji w wytwarzanie i przesył (dystrybucję) energii elektrycznej" - napisał resort w odpowiedzi na interpelację poselską na temat ewentualnych połączeń wśród spółek energetycznych.

Jak dodano, "obecna sytuacja na rynku energetycznym skłania do podejmowania dyskusji na temat docelowej struktury własnościowej i organizacyjnej spółek energetycznych. Z różnych środowisk pojawiają się sygnały i pomysły w zakresie przyszłości funkcjonowania spółek z tego sektora". "Jednakże należy zaznaczyć, że Minister Energii w tym przypadku nie występuje w charakterze inicjatora potencjalnych przemian i nie prowadzi aktualnie żadnych prac mających doprowadzić do konsolidacji spółek z sektora elektroenergetycznego (tj. PGE, Tauron, Enea, Energa)" - czytamy.

etmal_790x120_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.