• <
kongsberg_mega_2020

MAP konsultuje projekt rozporządzenia ws. paliw objętych obowiązkiem tworzenia zapasów

Strona główna Stocznie, offshore MAP konsultuje projekt rozporządzenia ws. paliw objętych obowiązkiem tworzenia zapasów
MAP konsultuje projekt rozporządzenia ws. paliw objętych obowiązkiem tworzenia zapasów - GospodarkaMorska.pl

ew

23.03.2020 Źródło: PAP

Ministerstwo Aktywów Państwowych skierowało do konsultacji projekt rozporządzania, które określa wykaz surowców i produktów naftowych, uwzględnianych do ustalania ilości zapasów interwencyjnych. Zmiany wynikają z regulacji UE oraz m.in. zmian rynkowych.

Rozporządzenie jest aktem wykonawczym do ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego. Określa szczegółowy wykaz surowców i produktów naftowych uwzględnianych podczas ustalania ilości zapasów interwencyjnych - obowiązkowych i agencyjnych. Określa też surowce i paliwa, w których tworzy się zapasy interwencyjne, oraz wykaz paliw stanowiących podstawę do wyliczenia opłaty zapasowej.

Proponowane w projekcie zmiany obejmują połączenie dotychczasowych dwóch grup produktów naftowych - oleju napędowego i lekkich olejów opałowych oraz pozostałych olejów napędowych w jedną grupę produktów o nazwie oleje napędowe, w tym lekkie oleje opałowe.

Projekt zakłada też dodanie do wykazu kodów CN produktów trzech owych kategorii: półproduktów rafineryjnych, gazu LPG oraz oleju opałowego ciężkiego, wraz z odpowiednimi kodami CN.

Jak stwierdza się w uzasadnieniu, potrzeba wydania nowego rozporządzenia wynika m.in. z konieczności dostosowania wykazu surowców oraz produktów naftowych objętych systemem zapasów interwencyjnych do zmian wprowadzonych w Nomenklaturze Scalonej, Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) 2019/1776. Zmiana ta dotyczy dopuszczalnej zawartości siarki w olejach.

Konieczne jest też dostosowanie polskich regulacji do nowej definicji paliw ciekłych, zawartej w nowelizacji ustawy o zapasach z lipca 2019 r., która wprowadza nowe brzmienie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1099/2008.

Powodem są też zmiany parametrów surowcowych oraz technologicznych procesów produkcji paliw oraz zmian paliw przywożonych do Polski, które skutkują identyfikacją produktów naftowych w systemie zapasów interwencyjnych pod nowymi kodami CN, dotychczas niewymienionymi w obowiązującym rozporządzeniu.

Źródło:
PAP
 Ropa brent 45,25 $ baryłka  -0,20% 17:36
 Cyna 17960,00 $ tona 0,39% 5 sie
 Cynk 2370,00 $ tona 2,86% 5 sie
 Aluminium 1739,00 $ tona 1,76% 5 sie
 Pallad 2250,85 $ uncja  0,90% 17:36
 Platyna 996,65 $ uncja  0,32% 17:36
 Srebro 28,10 $ uncja  3,77% 17:36
 Złoto 2054,20 $ uncja  0,69% 17:36

Dziękujemy za wysłane grafiki.