• <
gryfia_70lat

KE: Wkład źródeł morskich w produkcję energii może wynieść 35% do 2050 r.

sons/ISB News

15.06.2020 10:20 Źródło: własne
Strona główna Przemysł Stoczniowy, Stocznie, Statki KE: Wkład źródeł morskich w produkcję energii może wynieść 35% do 2050 r.

Partnerzy portalu

KE: Wkład źródeł morskich w produkcję energii może wynieść 35% do 2050 r. - GospodarkaMorska.pl

Unia Europejska ma szansę, aby do 2050 r. wkład źródeł morskich w produkcję energii elektrycznej osiągnął poziom nawet 35%, wynika ze raportu "Niebieska Gospodarka UE 2020", opublikowanego przez Komisję Europejską (KE). Zaznaczono, że UE jest liderem w zakresie opatentowanych wynalazków dotyczących energii oceanicznej.

"Sektor morskiej energii odnawialnej (produkcji i przesyłu) rośnie wykładniczo, choć wciąż napotyka wyzwania. Lądowe farmy wiatrowe rozwijają się szybciej niż ich morskie odpowiedniki. Produkcja energii wiatrowej jest nadal tańsza na lądzie, co utrudnia konkurencję w zakresie rozwijania działalności na morzu, szczególnie ze względu na niskie ceny energii" - zauważa Komisja Europejska.

Zwraca uwagę, że istotną barierę dla rozwoju morskich farm wiatrowych i zwiększenie koszty inwestycji powoduje brak połączeń elektrycznych (kabli / sieci). Przypomina, że Europa ma ponad 90% całkowitej zainstalowanej mocy morskiej energii wiatrowej na świecie i będzie nadal dominować na morskim rynku energii wiatrowej w nadchodzących latach.

"Środowisko morskie kojarzymy zazwyczaj z tradycyjną działalnością, taką jak rybołówstwo czy transport, jednak obecnie funkcjonuje w nim coraz więcej nowych, innowacyjnych sektorów, np. sektor energii z morskich źródeł odnawialnych. UE, będąca światowym liderem w dziedzinie technologii wykorzystujących energię mórz i oceanów, ma szansę, aby do 2050 r. wkład źródeł morskich w produkcję energii elektrycznej osiągnął poziom nawet 35%" - podkreślono.

W raporcie zwrócono uwagę, że w latach 2007-2019 całkowite wydatki na badania i rozwój energii fal i pływów wyniosły ogółem 3,84 mld euro, z czego większość (2,74 mld euro) pochodzi ze źródeł prywatnych.

"Oczekuje się, że technologie i obniżenie kosztów technologii doprowadzą w znacznym stopniu do zwiększenia wykorzystania energii oceanicznej w najbliższej przyszłości" - podano w raporcie.

Pod koniec 2019 r. ponad 430 firm w UE zaangażowanych było w różne etapy łańcucha dostaw energii oceanicznej. Działalność w dziedzinie energii oceanicznej prowadzi obecnie ponad 838 przedsiębiorstw i instytucji badawczych w UE w 26 państwach członkowskich.

W UE 51% opatentowanych wynalazków energii oceanicznej dotyczy technologii energii falowej, 43% energii pływowej, 2,7% na kolumnie wody oscylacyjnej (OWC, stanowi to podzbiór technologii energii falowej), a 3% energii oceanicznej Konwersja (OTEC). UE jest liderem w zakresie zgłaszania patentów na rynkach międzynarodowych.

"Zgłoszenia patentowe wskazują, że UE jest eksporterem netto technologii i innowacji związanych z energią oceaniczną oraz, że europejscy twórcy energii fal i pływów są dobrze przygotowani do wykorzystania rozwoju tego sektora na całym świecie" - zaznaczono w raporcie.

 

Partnerzy portalu

seatech_390x100_2022
waltoria_390x100_2022
aste_580x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.