• <
Nauta_top_1100x200

Interoceanmetal nowym partnerem Klastra Morskiego Pomorza Zachodniego

pc/Klaster Morski Pomorza Zachodniego

22.09.2017 11:24 Źródło: własne
Strona główna Przemysł Stoczniowy, Stocznie, Statki Interoceanmetal nowym partnerem Klastra Morskiego Pomorza Zachodniego
Interoceanmetal nowym partnerem Klastra Morskiego Pomorza Zachodniego - GospodarkaMorska.pl

Do grona członków Klastra Morskiego Pomorza Zachodniego dołączył nowy partner – Interoceanmetal. To organizacja międzynarodowa o charakterze rządowym z siedzibą w Szczecinie. Porozumienie międzyrządowe o powołaniu Wspólnej Organizacji Interoceanmetal zostało podpisane 27 kwietnia 1987 roku i ratyfikowane przez Radę Państwa PRL 18 lutego 1988 roku. Aktualnie państwami sponsorującymi IOM są: Bułgaria, Czechy, Kuba, Polska, Rosja i Słowacja.

Celem prac organizacji jest prowadzenie eksploracji głębokowodnych złóż konkrecji polimetalicznych (zawierających m.in. miedź, nikiel, kobalt, mangan) na Pacyfiku i przygotowanie projektu do przemysłowej realizacji. W tym zakresie organizacja wykonuje zadania zabezpieczenia surowcowego krajów sponsorujących, w tym Polski, działając w obszarze górnictwa morskiego.

Organizacja nie prowadzi obecnie działalności gospodarczej, jednocześnie nie wyklucza to oferowania usług takich jak:

- organizacja ekspedycji i czarterowanie rejsów w rejony głębokowodnych złóż polimetalicznych

- analiza i interpretacja wyników badań geologicznych głębokowodnych złóż polimetalicznych

- przygotowywanie studiów i uwarunkowań ekologicznych oraz oceny wpływu na środowisko morskie działalności górnictwa morskiego

- przygotowywanie studiów wykonalności technicznej i ekonomicznej górnictwa morskiego

przeprowadzenie wyliczenia zasobów i zapasów złóż głębokowodnych.

Organizacja w trakcie swojej działalności przeprowadziła 23 ekspedycje badawcze w rejon posiadanej licencji eksploracyjnej. Wydzielono obszary perspektywiczne, dla których obecnie prowadzi się wyliczenie zasobów konkrecji, zgodnie z międzynarodowymi standardami klasyfikacji geologicznej. Opracowano także metody selektywnej przeróbki metalurgicznej, z uwzględnieniem możliwości realizacji procesu w skali przemysłowej, oraz prace studialne w zakresie technologii górnictwa morskiego. W tych obszarach organizacja współpracuje m.in. z polskimi instytucjami badawczymi, uczelniami i firmami górniczymi (Akademia Morska w Szczecinie, AGH w Krakowie, Instytut Metali Niezależnych w Gliwicach, Państwowy Instytut Geologiczny, KGHM Polska Miedź, ZUT w Szczecinie).

Depozytariuszem umowy międzynarodowej o utworzeniu IOM jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, natomiast prace pełnomocnego przedstawiciela Polski w Radzie IOM kontroluje Główny Geolog Kraju, sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, obecnie prof. Mariusz Orion-Jędrysek.

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 39275,00 $ tona 1,10% 25 paź
 Cynk 3510,00 $ tona 0,46% 25 paź
 Aluminium 2916,00 $ tona -0,98% 25 paź
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.