• <
Baltexpo2023_duży

GUS: Wskaźnik koniunktury gospodarczej w kwietniu niższy niż w marcu

ew

20.04.2018 10:14 Źródło: PAP
Strona główna Przemysł Stoczniowy, Przemysł Morski, Stocznie, Statki GUS: Wskaźnik koniunktury gospodarczej w kwietniu niższy niż w marcu

Partnerzy portalu

GUS: Wskaźnik koniunktury gospodarczej w kwietniu niższy niż w marcu - GospodarkaMorska.pl

Ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS (SI) w kwietniu 2018 r. wynosi 108,2 i kształtuje się na poziomie niższym od notowanego przed miesiącem, ale wyższym niż przed rokiem - podał w piątek GUS w komunikacie na temat koniunktury w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w kwietniu 2018 roku.

Wskaźnik ten, podaje GUS, przyjmuje wartości powyżej średniej długookresowej od grudnia 2016 r.

GUS dodaje, że wartości składowych odnoszących się do przetwórstwa przemysłowego, budownictwa, handlu detalicznego i usług zmniejszyły się w stosunku do odnotowanych przed miesiącem. "W skali roku wzrosły wartości składowych dla przetwórstwa przemysłowego, budownictwa i usług, ale obniżyła się dla handlu detalicznego" - informuje GUS.

Ponadto, według komunikatu, wskaźnik ocen diagnostycznych jest niższy od zgłaszanego przed miesiącem i przed rokiem. "Wartość wskaźnika ocen prognostycznych jest niższa niż w marcu br., ale wyższa niż w kwietniu ub. roku" - dodaje GUS.

Urząd informuje też, że np. wykorzystanie mocy produkcyjnych w budownictwie wynosi 82,8 proc. i jest większe niż przed rokiem.

Opisując wskaźniki w odniesieniu do poszczególnych segmentów gospodarki GUS podaje, że "wskaźnik ufności w przetwórstwie przemysłowym w kwietniu 2018 r. kształtuje się na poziomie dodatnim, ale niższym niż w ostatnich trzech miesiącach". "Bieżący portfel zamówień krajowy i zagraniczny oraz przewidywania dotyczące produkcji są mniej korzystnie niż w marcu. Odnotowywany jest nieznaczny wzrost stanu zapasów wyrobów gotowych, po spadku sygnalizowanym przed miesiącem" - czytamy w komunikacie.

Z kolei wskaźnik ufności w budownictwie kształtuje się w kwietniu na dodatnim poziomie, podobnym jak przed miesiącem - informuje GUS. "Utrzymują się korzystne oceny bieżącego portfela zamówień krajowego i zagranicznego. Prognozy zatrudnienia są mniej pozytywne od formułowanych w ostatnich sześciu miesiącach" - dodaje urząd.

Wskaźnik ufności w handlu detalicznym od lutego 2015 roku kształtuje się na dodatnim poziomie, w kwietniu br. – niższym od notowanego w ostatnich trzynastu miesiącach - zaznacza GUS. "Oceny sprzedaży zrealizowanej w ostatnich trzech miesiącach są najmniej optymistyczne od grudnia 2017 r.; prognozy sprzedaży są korzystne, ale ostrożniejsze od formułowanych od marca ub. r. Bieżący stan zapasów towarów jest nadal nadmierny, choć w porównaniu z marcem br. jego poziom zmniejsza się" - czytamy w komunikacie.

Z kolei wskaźnik ufności w usługach kształtuje się na dodatnim poziomie, ale niższym od notowanego w ostatnich trzech miesiącach. "Według dyrektorów jednostek zarówno ogólna sytuacja gospodarcza jak i popyt na usługi w ostatnich trzech miesiącach poprawiły się, choć diagnozy te są ostrożniejsze od formułowanych w marcu. Prognozy popytu są korzystne, zbliżone do przewidywań sprzed miesiąca" - informuje komunikat.

Pisząc o barierach działalności przedsiębiorstw GUS informuje, że w kwietniu w budownictwie, handlu detalicznym, przetwórstwie przemysłowym i usługach najczęściej wymienianą barierą są koszty zatrudnienia.

"Jednostki budowlane i przemysłowe jako drugą co do istotności barierę wskazują niedobór wykwalifikowanych pracowników, podmioty handlu detalicznego – zbyt dużą konkurencję na rynku, a usługowe – niejasne, niespójne i niestabilne przepisy prawne" - czytamy w komunikacie.

"W porównaniu z kwietniem ub. r. najbardziej wzrosło znaczenie barier związanych z niedoborem pracowników w przetwórstwie przemysłowym i handlu detalicznym oraz niedoborem wykwalifikowanych pracowników w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie i usługach. Rzadziej niż w analogicznym miesiącu 2017 r. w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, usługach i handlu detalicznym zgłaszano problemy wynikające z niepewności ogólnej sytuacji gospodarczej. W usługach, budownictwie oraz handlu detalicznym zdecydowanie mniej znaczącą niż przed rokiem barierą jest zbyt duża konkurencja na rynku (w usługach zarówno firm krajowych jak i zagranicznych). Mniej odczuwana niż w kwietniu 2018 r. jest także bariera niedostatecznego popytu w usługach, budownictwie i przetwórstwie przemysłowym (zarówno popytu krajowego jak i zagranicznego)" - czytamy w komunikacie.

Jeśli chodzi o stopień wykorzystania mocy produkcyjnych, w kwietniu "zgłaszane zarówno przez firmy z sekcji przetwórstwo przemysłowe jak i budownictwo wynosi 82,8 proc. i jest większe od notowanego przed rokiem (79,5 proc. w kwietniu 2017 r. w przetwórstwie przemysłowym, 76,9 proc. w budownictwie)". "Najwyższe wykorzystanie mocy produkcyjnych w przetwórstwie przemysłowym odnotowują producenci pozostałego sprzętu transportowego, mebli, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz zajmujący się naprawą, konserwacją i instalowaniem maszyn i urządzeń, a najniższe – wyrobów tekstylnych oraz farmaceutycznych" - głosi komunikat GUS.

etmal_790x120_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.