• <
Proteh GlassDeep_top

GAZ-SYSTEM rozpoczyna budowę gazociągu Tworóg-Kędzierzyn-Koźle

pc/gaz-system.pl

13.01.2018 10:55 Źródło: własne
Strona główna Przemysł Stoczniowy, Stocznie, Statki GAZ-SYSTEM rozpoczyna budowę gazociągu Tworóg-Kędzierzyn-Koźle
GAZ-SYSTEM rozpoczyna budowę gazociągu Tworóg-Kędzierzyn-Koźle - GospodarkaMorska.pl

W siedzibie Oddziału GAZ-SYSTEM w Świerklanach w czwartek odbyło się spotkanie przedstawicieli podmiotów biorących udział w inwestycji, które zainaugurowało budowę gazociągu Tworóg-Kędzierzyn-Koźle. Spotkanie było następstwem podpisanej 28 grudnia 2017 r. umowy na realizację tej inwestycji pomiędzy GAZ-SYSTEM a IDS-BUD S.A.

Generalnym wykonawcą robót budowalnych będzie IDS-BUD S.A., z kolei nadzór inwestorski pełnić będzie SGS Polska Sp. z o.o. Natomiast wykonawcą dokumentacji projektowej oraz nadzoru autorskiego nad inwestycją jest MGGP S.A.

- Gazociąg Tworóg-Kędzierzyn-Koźle jest jednym z kluczowych projektów w planie rozwoju sieci przesyłowej kraju i jednocześnie wraz z innymi połączonymi gazociągami będzie elementem zachodniej nitki Korytarza gazowego Północ-Południe. Z tego względu oczekujemy od wszystkich podmiotów zaangażowanych w proces budowy sprawnego i terminowego zakończenia inwestycji – powiedział Piotr Kurzawa, dyrektor pionu inwestycji GAZ-SYSTEM.

Uczestnicy spotkania podkreślili, że mają świadomość strategicznego znaczenia inwestycji i wyrazili chęć wzajemnej współpracy w ramach realizacji zadania.

Gazociąg relacji Tworóg-Kędzierzyn-Koźle o długości 43,4 km i średnicy 1000 mm zostanie wybudowany na terenie województwa śląskiego i opolskiego w gminach: Tworóg, Wielowieś, Toszek, Rudziniec oraz Kędzierzyn-Koźle.
W ramach inwestycji powstanie również węzeł gazowy w Tworogu. Zaprojektowano na nim śluzy nadawcze i odbiorcze tłoka, które umożliwią czyszczenie i konserwację gazociągów. Nowy gazociąg będzie połączony z projektowanymi gazociągami: Tworóg-Tworzeń oraz Zdzieszowice-Kędzierzyn-Koźle.

Gazociąg Tworóg-Kędzierzyn-Koźle stanowi element zachodniej nitki korytarza gazowego Północ-Południe, który ma w przyszłości połączyć Terminal LNG w Świnoujściu oraz projektowany gazociąg Baltic Pipe z planowanym terminalem Adria LNG w Chorwacji.

Projekt został wpisany do katalogu inwestycji towarzyszących inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu. Natomiast Komisja Europejska nadała tej inwestycji status projektu o znaczeniu wspólnotowym (PCI). Inwestycja jest dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020.

Dzięki realizacji tego projektu nastąpi zwiększenie zdolności przesyłowych oraz uatrakcyjnienie terenów pod nowe inwestycje w regionie, natomiast w skali kraju efektem realizacji inwestycji będzie poprawa bezpieczeństwa i dywersyfikacja dostaw gazu ziemnego do Polski.

Ważną korzyścią dla społeczności lokalnej będzie corocznie odprowadzany przez GAZ-SYSTEM podatek od nieruchomości w wysokości 2 proc. wartości odcinka gazociągu zlokalizowanego na terenie danej gminy.

Zakończenie budowy planowane jest w 2020 r.

GAZ-SYSTEM jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiadamy za przesył gazu ziemnego oraz zarządzamy najważniejszymi gazociągami w Polsce. GAZ-SYSTEM jest też właścicielem spółki Polskie LNG, która została powołana do budowy terminalu skroplonego gazu ziemnego LNG w Świnoujściu.

W ramach programu inwestycyjnego 2015-2025 GAZ-SYSTEM planuje wybudować ponad 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. Dalsza rozbudowa krajowej sieci przesyłowej, w tym powstanie nowych gazociągów w ramach Korytarza Gazowego Północ-Południe, a także budowa połączeń międzysystemowych z Litwą, Słowacją i Czechami wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i będzie stanowić istotny wkład w rozwój europejskiego systemu przesyłowego.

W latach 2009-2015 GAZ-SYSTEM zrealizował plan inwestycyjny polegający na budowie ponad 1 200 km nowych gazociągów przesyłowych w północno-zachodniej i środkowej Polsce. Inwestycje zrealizowane przez spółkę oraz usługa fizycznego i wirtualnego rewersu na gazociągu jamalskim pozwoliły na znaczne zwiększenie technicznych możliwości importowych z kierunku innego niż wschodni.

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 40825,00 $ tona -2,44% 14 sty
 Cynk 3559,00 $ tona -0,42% 14 sty
 Aluminium 2977,00 $ tona 0,61% 14 sty
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.