• <
Famor_1100x200_2022

Forum Energii i Lewiatan apelują o impuls finansowy dla polskiej energetyki

ew

11.05.2020 12:44 Źródło: PAP
Strona główna Przemysł Stoczniowy, Stocznie, Statki Forum Energii i Lewiatan apelują o impuls finansowy dla polskiej energetyki

Partnerzy portalu

Forum Energii i Lewiatan apelują o impuls finansowy dla polskiej energetyki - GospodarkaMorska.pl

Mobilizacja dodatkowych środków publicznych i prywatnych na energetyczną modernizację kraju może pobudzić inwestycje warte ponad 580 mld zł i stworzyć blisko ćwierć miliona nowych miejsc pracy - przekonują Forum Energii o Konfederacja Lewiatan.

Organizacje uważają ponadto, że inwestycje w sektorze energii powinny być elementem strategii wychodzenia z kryzysu spowodowanego pandemią koronawirusa.

Forum Energii oraz Konfederacja Lewiatan w opublikowanym w poniedziałek raporcie zwracają uwagę, że koronawirus wywołał szok gospodarczy na całym świecie. "W Polsce w tym roku zanotujemy pierwszą recesję od blisko 30 lat. Rządy poszczególnych krajów przygotowują doraźne pakiety pomocowe, wspierające przedsiębiorców" - podkreśliły organizacje.

Oceniły, że jest właśnie odpowiedni moment, by pomyśleć o przestawieniu gospodarki na nowocześniejsze tory, opartej o niskoemisyjne źródła energii.

Think tank i instytucja zrzeszająca pracodawców przygotowały pakiet pt. "Impuls energii dla Polski", którego celem jest wykazanie, iż zmobilizowanie dostępnych środków publicznych i prywatnych na energetyczną modernizację kraju może pobudzić inwestycje o łącznej wartości ponad 580 mld zł. Według organizacji inwestycje te przełożą się na powstanie 240 tys. nowych miejsc pracy.

"Te inwestycje są kluczowe z perspektywy szeroko pojętego dobrobytu społecznego. Beneficjentem środków są nie tylko firmy, ale przede wszystkim gospodarstwa domowe. Chodzi nam nie tylko o wspieranie miejsc pracy, ale zmniejszenie rachunków poprzez poprawę efektywności energetycznej oraz tanią energię ze źródeł odnawialnych" - podkreślono.

Organizacje wskazują, że o tym jak szybko wyjdziemy z koronakryzysu, zleżeć będzie od sensowność podejmowanych kroków. Państwo będzie miało ważną rolę do odegrania gdyż musi przywrócić pewność regulacyjną inwestycji, zapewnić stabilność funkcjonowania biznesu oraz wesprzeć obszary, które się chwieją.

"Musi starać się rozwiązać nie tylko kryzys ekonomiczny, ale mieć na uwadze kryzys środowiskowy i nierówności społeczne, które ograniczają nasz rozwój" - zwróciła uwagę prezes Forum Energii Joanna Maćkowiak-Pandera.

"Impuls energii dla Polski" przewiduje zwiększenie wykorzystania państwowych środków publicznych oraz funduszy unijnych w dwunastu obszarach.

Organizacje podkreślają, że m.in. termomodernizacja budynków, niskoemisyjny transport oraz modernizacja i rozbudowa sieci elektroenergetycznej, wymagają zwiększenia poziomu inwestycji i pilnego wsparcia już teraz. Inne wymagają działań długofalowych, które należy zainicjować już dzisiaj, by zmobilizować przyszłe środki finansowe. Według Forum jak i Lewiatana to np.: morska energetyka wiatrowa, wpieranie zdolności produkcyjnych firm tworzących urządzenia OZE czy niskoemisyjne technologie przyszłości czy budowa nowych kompetencji pracowników.

Prezydent Konfederacji Lewiatan Maciej Witucki zwrócił uwagę, że czysta energia, klimat i środowisko przez zbyt wiele lat były traktowane jako temat poboczny, zarezerwowany dla aktywistów, a dla biznesu generujący niebezpiecznie wysokie koszty.

"Na szczęście od jakiegoś czasu widać, że przyszłość naszej planety oraz szanse wynikające z zielonej rewolucji przywracają +zieloną+ tematykę na priorytetowe miejsca w gospodarczej hierarchii priorytetów. W obliczu pandemii COVID-19 nowoczesne technologie stają się dodatkowo ogromną szansą na +zielony impuls+ gospodarczy, niezmiernie ważny dla szybszego wyjścia z rozwijającego się dopiero kryzysu" - wskazał Witucki.

Organizacje zaznaczają, że inwestycje w OZE, efektywność energetyczną, nowoczesną gospodarkę odpadami, czy transport, to także szansa na rozwój polskiej konkurencyjności.

Forum Energii i Lewiatan zwracają ponadto uwagę, że uruchomienie publicznych i prywatnych inwestycji o wartości 580 mld zł, zmobilizuje środki większe niż te dostępne dla Polski w polityce spójności na lata 2014-2020.

W ubiegłym tygodniu Polska i kilka państw UE zaapelowała do Komisji Europejskiej, by ta wzmocniła współpracę państw członkowskich na rzecz OZE. Chodzi m.in. o powołanie aliansu branży odnawialnych źródeł energii, który miałby pomóc kojarzyć firmy oraz wspierać ich rozwój.

Według m.in. Polski Unia powinna uruchomić też wsparcie finansowe na rozwój zielonej energetyki. Wspólnota powinna również zmienić swoją ramową politykę, by zachęcać państwa członkowskie do wsparcia na poziomie lokalnym inwestycji w OZE.

Partnerzy portalu

aste_580x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.