• <
kongsberg_mega_2020

Europejscy armatorzy: Po pandemii, inwestycje w ekologiczną flotę nie będą możliwe

Strona główna Stocznie, offshore Europejscy armatorzy: Po pandemii, inwestycje w ekologiczną flotę nie będą możliwe
Europejscy armatorzy: Po pandemii, inwestycje w ekologiczną flotę nie będą możliwe - GospodarkaMorska.pl

ew/Offshore-Energy

19.05.2020 Źródło: własne

W obliczu trwającej pandemii, światowa żegluga znalazła się w trudnej sytuacji. Armatorzy, operatorzy, załoga a także pracownicy na lądzie spotykają się z narastającymi problemami i niepewnością co do kontynuowania działalności. Aby lepiej zrozumieć ekonomiczny wpływ pandemii na przemysł i ocenić wpływ unijnych i krajowych środków wprowadzonych w celu złagodzenia sytuacji, Stowarzyszenie Armatorów Wspólnoty Europejskiej (European Community Shipowners' Associations - ECSA) przeprowadziło w kwietniu 2020 r. badanie wśród swoich członków.

Raport z badania pokazuje poważny wpływ pandemii na europejską żeglugę. Armatorzy nie spodziewają się prędkiego powrotu do poziomu sprzed kryzysu w 2020 r. W związku z tym, ponad 44% respondentów uważa, że ​​nie będzie w stanie inwestować w ekologiczną flotę lub ekologiczne instalacje w najbliższym czasie. 30% ankietowanych uważa, że ​​inwestycje w redukcję emisji będą wdrażane na mniejszą skalę, jedynie 26% oczekuje, że powrócą w takim samym wymiarze, jak planowano przed  pandemią COVID-19.

„Jest to poważna porażka dla branży, która jest w pełni świadoma planu IMO dotycząch redukcji CO2 do 2050 r.”, wskazuje ECSA.

Z wyjątkiem tankowców, wszystkie pozostałe segmenty odnotowały znaczne, gwałtowne straty. Najbardziej dotknięci pandemią zostali operatorzy wycieczkowców, promów i jednostek roro. Spadek obrotów w tych segmentach sięgnął ponad 60%. Respondenci zasygnalizowali, że oczekują poprawy sytuacji w drugiej połowie roku, ale straty w obrotach określają jako znaczące. 

Podobna sytuacja ma miejsce na rynku pracy. Wyraźnie spadło zatrudnienie marynarzy w najbardziej dotkniętych sektorach. Mniej odczuwalne zmiany miały miejsce w przypadku personelu biurowego, na lądzie. 

Jednym z najmniej optymistycznych wniosków płynących z raportu jest brak krajowych, regionalnych lub lokalnych środków przeciwdziałających problemom z płynnością finansową lub niemożliwość ich zastosowania w przemyśle żeglugowym. Nawet w przypadku istnienia takich środków, obciążenia administracyjne i koszty przewyższają korzyści.

Jeśli chodzi o inwestycje w odnowienie floty, ponad połowa armatorów nie przewiduje obecnie takich działań. Tylko 11 procent respondentów uważa, że tego typu plany przebiegną zgodnie z zakładanymi przed pandemią planem, a 37 procent przewiduje, że zostaną one zrealizowane, ale w mniejszym stopniu.

Jakie środki wsparcia są pilnie potrzebne w branży?

Badanie wykazało, że większość armatorów zgłasza potrzeby różnego rodzaju wsparcia.

Prawie 80 procent respondentów jako najpilniejszą kwestię wskazało podmiany załóg. Kolejnym istotnym aspektem jest konieczność rozwiązań w zakresie ważności certyfikatów marynarzy.

Branża żeglugowa zgłosiła również potrzebę wsparcia refinansowania zaciągniętych pożyczek.

Z pełną treścią raportu można zapoznać się TUTAJ

Założona w 1965 r. ECSA promuje interesy swoich 20 członków w UE, Wielkiej Brytanii i Norwegii. Wspólnie z unijnymi i krajowymi decydentami, ECSA dąży do stworzenia środowiska wspierającego konkurencyjność europejskiej żeglugi na rynku międzynarodowym.

Źródło:
własne
 Ropa brent 45,46 $ baryłka  0,26% 14:56
 Cyna 17960,00 $ tona 0,39% 5 sie
 Cynk 2370,00 $ tona 2,86% 5 sie
 Aluminium 1739,00 $ tona 1,76% 5 sie
 Pallad 2268,80 $ uncja  1,71% 14:55
 Platyna 1012,00 $ uncja  1,86% 14:56
 Srebro 28,18 $ uncja  4,06% 14:56
 Złoto 2056,85 $ uncja  0,82% 14:56

Dziękujemy za wysłane grafiki.