• <

Europejscy armatorzy: Po pandemii, inwestycje w ekologiczną flotę nie będą możliwe

Strona główna Stocznie, offshore Europejscy armatorzy: Po pandemii, inwestycje w ekologiczną flotę nie będą możliwe
Europejscy armatorzy: Po pandemii, inwestycje w ekologiczną flotę nie będą możliwe - GospodarkaMorska.pl

ew/Offshore-Energy

19.05.2020 Źródło: własne

W obliczu trwającej pandemii, światowa żegluga znalazła się w trudnej sytuacji. Armatorzy, operatorzy, załoga a także pracownicy na lądzie spotykają się z narastającymi problemami i niepewnością co do kontynuowania działalności. Aby lepiej zrozumieć ekonomiczny wpływ pandemii na przemysł i ocenić wpływ unijnych i krajowych środków wprowadzonych w celu złagodzenia sytuacji, Stowarzyszenie Armatorów Wspólnoty Europejskiej (European Community Shipowners' Associations - ECSA) przeprowadziło w kwietniu 2020 r. badanie wśród swoich członków.

Raport z badania pokazuje poważny wpływ pandemii na europejską żeglugę. Armatorzy nie spodziewają się prędkiego powrotu do poziomu sprzed kryzysu w 2020 r. W związku z tym, ponad 44% respondentów uważa, że ​​nie będzie w stanie inwestować w ekologiczną flotę lub ekologiczne instalacje w najbliższym czasie. 30% ankietowanych uważa, że ​​inwestycje w redukcję emisji będą wdrażane na mniejszą skalę, jedynie 26% oczekuje, że powrócą w takim samym wymiarze, jak planowano przed  pandemią COVID-19.

„Jest to poważna porażka dla branży, która jest w pełni świadoma planu IMO dotycząch redukcji CO2 do 2050 r.”, wskazuje ECSA.

Z wyjątkiem tankowców, wszystkie pozostałe segmenty odnotowały znaczne, gwałtowne straty. Najbardziej dotknięci pandemią zostali operatorzy wycieczkowców, promów i jednostek roro. Spadek obrotów w tych segmentach sięgnął ponad 60%. Respondenci zasygnalizowali, że oczekują poprawy sytuacji w drugiej połowie roku, ale straty w obrotach określają jako znaczące. 

Podobna sytuacja ma miejsce na rynku pracy. Wyraźnie spadło zatrudnienie marynarzy w najbardziej dotkniętych sektorach. Mniej odczuwalne zmiany miały miejsce w przypadku personelu biurowego, na lądzie. 

Jednym z najmniej optymistycznych wniosków płynących z raportu jest brak krajowych, regionalnych lub lokalnych środków przeciwdziałających problemom z płynnością finansową lub niemożliwość ich zastosowania w przemyśle żeglugowym. Nawet w przypadku istnienia takich środków, obciążenia administracyjne i koszty przewyższają korzyści.

Jeśli chodzi o inwestycje w odnowienie floty, ponad połowa armatorów nie przewiduje obecnie takich działań. Tylko 11 procent respondentów uważa, że tego typu plany przebiegną zgodnie z zakładanymi przed pandemią planem, a 37 procent przewiduje, że zostaną one zrealizowane, ale w mniejszym stopniu.

Jakie środki wsparcia są pilnie potrzebne w branży?

Badanie wykazało, że większość armatorów zgłasza potrzeby różnego rodzaju wsparcia.

Prawie 80 procent respondentów jako najpilniejszą kwestię wskazało podmiany załóg. Kolejnym istotnym aspektem jest konieczność rozwiązań w zakresie ważności certyfikatów marynarzy.

Branża żeglugowa zgłosiła również potrzebę wsparcia refinansowania zaciągniętych pożyczek.

Z pełną treścią raportu można zapoznać się TUTAJ

Założona w 1965 r. ECSA promuje interesy swoich 20 członków w UE, Wielkiej Brytanii i Norwegii. Wspólnie z unijnymi i krajowymi decydentami, ECSA dąży do stworzenia środowiska wspierającego konkurencyjność europejskiej żeglugi na rynku międzynarodowym.

Źródło:
własne

Surowce

 Ropa brent 55,94 $ baryłka  0,23% 10:55
 Cyna 23031,00 $ tona 4,69% 25 sty
 Cynk 2690,00 $ tona 1,47% 25 sty
 Aluminium 2011,00 $ tona 1,82% 25 sty
 Pallad 2321,00 $ uncja  -0,43% 10:53
 Platyna 1093,45 $ uncja  -1,28% 10:55
 Srebro 25,41 $ uncja  -0,47% 10:55
 Złoto 1844,10 $ uncja  -0,32% 10:55

Dziękujemy za wysłane grafiki.