• <

BIMCO: 1. światowy standard ws. czyszczenia kadłuba jest niezbędny

Strona główna Stocznie, offshore BIMCO: 1. światowy standard ws. czyszczenia kadłuba jest niezbędny
BIMCO: 1. światowy standard ws. czyszczenia kadłuba jest niezbędny - GospodarkaMorska.pl

sons/offshore-energy

27.05.2020 Źródło: offshore-energy.biz

Aby w przyszłości czyszczenie kadłuba mogło być przeprowadzane w sposób bezpieczny i przyjazny dla środowiska, niezbędny jest ogólny, globalny standard - uważa Bałtycka i Międzynarodowa Rada Żeglugowa, największe na świecie stowarzyszenie żeglugowe.

Aby w przyszłości czyszczenie kadłuba mogło być przeprowadzane w sposób bezpieczny i przyjazny dla środowiska, niezbędny jest ogólny, globalny standard - uważa BIMCO, największe na świecie stowarzyszenie żeglugowe.

Oprócz wpływu na efektywność i zużycie paliwa przez statki, zanieczyszczenie biologiczne (ang. biofouling) był jedną z kluczowych przyczyn przenoszenia inwazyjnych gatunków wodnych przez statki.

Problem gatunków inwazyjnych przewożonych przez statki nasilił się w ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci, ze względu na zwiększony handel i natężenie ruchu.

Obecnie na świecie jest ponad 80 000 dużych statków handlowych, które wymagają czyszczenia kadłubów co dwa lata - w zależności od tego, w którym miejscu na świecie się przemieszczają.

BIMCO opracowało już międzynarodowe standardy czyszczenia kadłuba i certyfikację, w celu zapewnienia określonego poziomu jakości procesu. Jednak celem stowarzyszenia jest stworzenie standardu uznanego przez Międzynarodową Organizację Morską (IMO).

BIMCO poinformowało, że zbliżyło się o krok do ukończenia globalnego zestawu wytycznych, niezbędnych do ochrony środowiska morskiego przed gatunkami inwazyjnymi i zmniejszenia emisji CO2.

Standardy dotyczą czyszczenia kadłuba, a także obszarów niszowych, takich jak pędniki dziobowe i wały napędowe.

Aron Sørensen, szef środowiska morskiego BIMCO, kieruje grupą roboczą złożoną z armatorów, producentów farb i firm zajmujących się czyszczeniem kadłubów.

Grupa niedawno wysłała pierwszy projekt standardu czyszczenia do grupy referencyjnej, w skład której wchodzą naukowcy i organy nadzoru. Kolejnym krokiem są praktyczne testy standardu przeprowadzone z firmą zajmującą się czyszczeniem kadłubów i armatorem, które mają się odbyć w 2020 roku.

„Na obecnym etapie musimy współpracować z ekspertami branżowymi, rządami, naukowcami i władzami portowymi, zanim sfinalizujemy standard czyszczenia w wodzie” - mówi Sørensen.

Według Sørensen, konieczne jest, aby czyszczenie można było wykonywać „w wodzie”, ponieważ dostępność suchych doków jest bardzo ograniczona dla dużych statków, na przykład przewożących rudy żelaza lub ropę naftową.

„Nowy standard czyszczenia w wodzie kładzie duży nacisk na wychwytywanie tego, co zostało usunięte ze statku, zapewniając w ten sposób, że środowisko morskie nie zostanie naruszone. Uważamy, że globalny standard zapewni bardzo potrzebną przejrzystość oraz korzyści ekonomiczne i środowiskowe dla armatorów, portów, władz portowych i firm zajmujących się oczyszczaniem wody”- powiedział.

Ponadto koszt zbaczania z drogi do doków w Azji i rozładowania statku jest niezwykle wysoki, a dodatkowe przemieszczanie się do suchego doku zwiększa emisje gazów cieplarnianych, których można uniknąć, jeśli czyszczenie odbywa się na miejscu.

Obecnie nie ma wspólnego globalnego standardu czyszczenia kadłubów statków, które umożliwiłyby uniknięcie przenoszenia inwazyjnych gatunków wodnych, ani potencjalnie szkodliwych resztek zmytych w tym procesie.

Dla armatorów brak wspólnego zestawu przepisów globalnych powoduje problemy gospodarcze i administracyjne.

Kraje takie jak Australia i Nowa Zelandia, a także regiony takie jak Hawaje i Kalifornia, wdrożyły już lub są w trakcie wdrażania przepisów, dotyczących biofoulingu na statkach przybywających na ich wody - twierdzi BIMCO.

„Jeśli nie ma światowych standardów, armator nie może wiedzieć, czy firma zajmująca się czyszczeniem kałuba w wodzie wykonała dobrą robotę. Ponadto władzom portowym brakuje wspólnej metody oceny firm zajmujących się tym procesem ” - mówi Sørensen.

Aby spełniać standardy, będzie należało spełniać minimalne wymagania dotyczące środków czyszczących, narzucone w oparciu o badania zweryfikowane przez akredytowane laboratoria i certyfikaty wydane przez uznane organizacje międzynarodowe.

BIMCO wyjaśniło, że dodatkowymi korzyściami wynikającymi z posiadania globalnego standardu byłoby ograniczenie zanieczyszczenia metalami ciężkimi i płatkami farby, uwalnianymi do oceanu podczas czyszczenia pod wodą, ponieważ materiały usuwane z kadłubów statków byłyby gromadzone, zmniejszając ryzyko niebezpieczeństwa ddla nurków czyszczących kadłuby i zapewniając utrzymanie wydajności systemów przeciwporostowych.

Nurkowanie komercyjne jest stosunkowo niebezpieczne. Według danych opublikowanych w 2010 r. przez Health and Safety Executive (HSE) w Wielkiej Brytanii wskaźnik śmiertelności nurków komercyjnych waha się od 20 do 40 na 100 000. Ten czynnik ryzyka jest od 12,3 do 24,7 razy wyższy niż w sektorze budowlanym.

Źródło:
offshore-energy.biz

Surowce

 Ropa brent 54,91 $ baryłka  0,13% 17:56
 Cyna 21495,00 $ tona 0,92% 15 sty
 Cynk 2698,00 $ tona -0,66% 15 sty
 Aluminium 2000,00 $ tona -0,50% 15 sty
 Pallad 2372,25 $ uncja  -0,78% 17:55
 Platyna 1089,25 $ uncja  0,98% 17:55
 Srebro 25,05 $ uncja  0,93% 17:55
 Złoto 1837,70 $ uncja  0,54% 17:55

Dziękujemy za wysłane grafiki.