• <
gryfia_70lat

Bałtyk może łączyć. O współpracy regionu Morza Bałtyckiego w Brukseli (foto)

ew

21.11.2019 15:22 Źródło: własne
Strona główna Przemysł Stoczniowy, Stocznie, Statki Bałtyk może łączyć. O współpracy regionu Morza Bałtyckiego w Brukseli (foto)

Partnerzy portalu

Bałtyk może łączyć. O współpracy regionu Morza Bałtyckiego w Brukseli (foto) - GospodarkaMorska.pl

W ostatni wtorek, w Parlamencie Europejskim w Brukseli odbyła się konferencja „Wyzwania i szanse dla regionu Morza Bałtyckiego. Program UE na rzecz inteligentnej specjalizacji po roku 2020” (ang. Smart Specialisation Strategies– 3S) . Zaproszeni przez europosła Janusza Lewandowskiego eksperci, samorządowcy i przedstawiciele świata nauki zastanawiali się m.in. jak wdrażać innowacyjne rozwiązania technologiczne przy jednoczesnej ochronie ekosystemu Bałtyku.

Zgodnie ze Strategią Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego, Bałtyk jest ważnym szlakiem transportowym, z którego korzysta obecnie ponad 2 000 statków. Co więcej, prognozowane jest zwiększenie tej liczby oraz masy przewożonych ładunków. Według Strategii, aby zapewnić bezpieczną żeglugę na Morzu Bałtyckim, ważne są współpraca i wymiana wiedzy wszystkich państw tego regionu.

Jak powiedział nam Janusz Lewandowski: „Po usunięciu żelaznej kurtyny, Bałtyk stał się czymś w rodzaju wewnętrznego morza Unii Europejskiej. Powinniśmy postrzegać Morze Bałtyckie, jako coś, co nas łączy, a nie dzieli oraz opracować i wdrożyć strategie inteligentnych specjalizacji, co pozytywnie wpłynie zarówno na rozwój regionalnych, jak i krajowych struktur gospodarczych.”

Jako cel strategii inteligentnych specjalizacji możemy postrzegać wypracowanie przez regiony zdolności do osiągania sukcesów gospodarczych, przede wszystkim poprzez silną pozycję regionów w globalnych sieciach wartości. Nie ma możliwości wykreowania inteligentnych specjalizacji bez zaangażowania się we współpracę na arenie międzynarodowej (tzw. internacjonalizacja).

Warto pamiętać, iż kraje sąsiadujące z morzem od zawsze były dla siebie partnerami handlowymi. Wikingowie zbudowali tu we wczesnym Średniowieczu swoje kupieckie imperium, jako że region był bogaty w futra, bursztyn, drewno i mołę drzewną. Pomiędzy XIII a XVII wiekiem Hanza opanowała Bałtyk i stała się największą siłą gospodarczą w Europie Północnej, wykorzystując morze do wytyczania szlaków handlowych. To wspólne dziedzictwo, obejmujące tysiąc lat historii, stanowi podstawę, na której można budować strategię zapewniającą Bałtykowi sukces oraz przyszłość równie pomyślną i dynamiczną jak przeszłość.

"Kraje regionu Morza Bałtyckiego łączy tak wiele, że nie sposób nie nawiązywać współpracy. Czekają na nas wspólne wyzwania takie jak chociażby pozostałości II wojny światowej, zatrucie morza. Żaden kraj nie poradzi sobie z nimi w pojedynkę. Podczas konferencji koncentrowaliśmy się również na inteligentnych specjalizacjach. Jest pewna luka w tym zakresie, bo z jednej strony widzimy ofensywne działania Finlandii, Szwecji i Danii, z drugiej - z trudem nadążającą Polskę, Litwę i Łotwę. Mam nadzieję, że udało nam się nawiązać dziś pewną platformę współpracy."- dodaje Lewandowski.

Strategie inteligentnej specjalizacji (3S) nie polegają jedynie na zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań w celu wygenerowania wzrostu gospodarczego.  Mają one do odegrania znaczącą rolę w rozwiązywaniu problemów związanych z ochroną środowiska. Jak podkreśliła moderatorka brukselskiej konferencji, dyrektorka i współwłaścicielka firmy konsultingowej zajmującej się doradztwem w zakresie polityki gospodarczej i publicznej - Alison Hunter: "Przy wykorzystaniu istniejących osiągnięć i potencjału drzemiącego w zasobach ludzkich, istnieje ekscytująca szansa, aby umieścić region Morza Bałtyckiego na mapie jako postępowy, świadomy kwestii klimatycznych i ukierunkowany na obywateli makroregion na okres po 2020 r."

 

 

Partnerzy portalu

aste_580x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.