• <
Nauta_top_1100x200

Absolutorium dla zarządu PKN Orlen

jk

30.06.2017 10:42 Źródło: PAP
Absolutorium dla zarządu PKN Orlen - GospodarkaMorska.pl

Obradujące w piątek Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ) akcjonariuszy PKN Orlen udzieliło absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r. wszystkim członkom zarządu tej spółki, w tym prezesowi Wojciechowi Jasińskiemu.

W skład obecnego zarządu PKN Orlen wchodzi sześć osób. Jego trzyletnia, wspólna kadencja kończy się po odbyciu piątkowego ZWZ płockiego koncernu.

Oprócz Jasińskiego, absolutorium otrzymali także wiceprezesi PKN Orlen - ds. finansowych Sławomir Jędrzejczyk i ds. korporacyjnych Mirosław Kochalski, a także członkowie zarządu: ds. rozwoju i energetyki Piotr Chełmiński, ds. produkcji Krystian Pater i ds. sprzedaży Zbigniew Leszczyński. Absolutorium otrzymał też Marek Podstawa, który w zarządzie PKN Orlen zasiadał w latach 2012-16, odpowiadając za sprzedaż.

W ostatni poniedziałek rada nadzorcza PKN Orlen powołała ponownie na stanowisko prezesa spółki Wojciecha Jasińskiego, który objął tę funkcję w grudniu 2015 r. Będzie to nowa, 3-letnia kadencja, rozpoczynająca się dzień po ZWZ płockiego koncernu. Jak podkreślił wówczas PKN Orlen w wydanym komunikacie, „rada powierzyła również Wojciechowi Jasińskiemu misję utworzenia zarządu nowej kadencji”.

Spółka poinformowała wówczas, że dotychczasowy wiceprezes Sławomir Jędrzejczyk oraz członek zarządu Piotr Chełmiński złożyli w miniony poniedziałek oświadczenia, iż nie będą ubiegać się o stanowiska w zarządzie. Nie podano przyczyn ich decyzji.

Jędrzejczyk został powołany do zarządu PKN Orlen w czerwcu 2008 r., a od września 2008 r. był wiceprezes ds. finansowych. Z kolei Chełmiński był członkiem zarządu koncernu od marca 2012 r., ostatnio ds. rozwoju i energetyki, a wcześniej ds. petrochemii.

W piątek, jeszcze przed ZWZ PKN Orlen, rada nadzorcza koncernu powołała czterech członków zarządu i wiceprezesa spółki na nową wspólną kadencję. Zgodnie z decyzją rady, w zarządzie PKN Orlen nowej, trzyletniej kadencji znaleźli się powtórnie: Mirosław Kochalski - wiceprezes, oraz członkowie zarządu: Zbigniew Leszczyński i Krystian Pater. Nowymi członkami zarządu spółki są natomiast: Maria Sosnowska i Wiesław Protasewicz - wynika z piątkowego komunikatu płockiego koncernu.

Kochalski i Leszczyński są w zarządzie PKN Orlen od lutego 2016 r., a Krystian Pater od marca 2007 r.

Sosnowska w latach 2012-15 była zastępcą dyrektora, a następnie dyrektorem Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Od lipca 2016 r. zatrudniona w PKN Orlen, początkowo jako dyrektor biura administracji, a następnie dyrektor wykonawczy ds. zakupów.

Protasewicz, który także jest obecnie nowym członkiem zarządu PKN Orlen, jeszcze w czwartek zrezygnował z pełnienia funkcji członka rady nadzorczej płockiego koncernu. Jak podała spółka, jako powód wskazał właśnie "fakt kandydowania do składu zarządu PKN Orlen".

Według statutu PKN Orlen zarząd może liczyć tam od 5 do 9 członków, łącznie z prezesem i wiceprezesami. Członków zarządu powołuje i odwołuje rada nadzorcza płockiego koncernu z wyjątkiem jednego, w sprawie powołania i odwołania którego decyzję podejmuje minister właściwy do spraw skarbu państwa, do czasu zbycia przez skarb państwa ostatniej akcji spółki, czyli minister energii.

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 40187,00 $ tona 1,80% 3 gru
 Cynk 3323,00 $ tona 0,91% 3 gru
 Aluminium 2647,00 $ tona -0,26% 3 gru
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.