• <
siemens_gamesa_2022

Wodorosty uratują Bałtyk?

16.10.2020 11:15 Źródło: własne/MIR

Partnerzy portalu

Wodorosty uratują Bałtyk? - GospodarkaMorska.pl
fot. pixabay

Dodaje się je do kosmetyków, leków, służą do produkcji materiałów, biopaliwa, a nawet ... do pieczenia chleba! Czy farmy wodorostów to potencjał dla uratowania Morza Bałtyckiego? Tak twierdzą twórcy projektu GRASS z Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni.

Ekonomiczne i ekologiczne korzyści z uprawy makroglonów są nieocenione. Wykorzystuje się je do produkcji żywność, m.in. w roli zagęszczaczy czy po prostu zdrowego dodatku (https://www.gospodarkamorska.pl/chleb-z-glonow-nadmiar-alg-przy-plazach-pozyteczny-dla-przedsiebiorcow-52801). Wodorosty zawierają kwasy tłuszczowe EPA i DHA z grupy omega 3, występujące tylko w żywności pochodzenia morskiego. Produkuje się z nich także pasze, nawozy, substraty chemiczne. Algi zawierają dużo węglowodanów, które bardzo sprawnie ulegają przemianie do alkoholi, które są składnikiem biopaliw. Glony mają także cechy teksturotwórcze - "tusz" do drukarek 3D jest oparty właśnie o alginiany, pozyskiwane z wodorostów. Z wykorzystaniem wodorostów tworzy się także materiały na ubrania czy buty - podsumowując, trawy morskie mają całą gamę zastosowań. Jak twierdzą twórcy projektu GRASS,  ignorowanie ich potencjału może być utraconą możliwością dla rozwoju polskiego regionu nadmorskiego.

Jedną z barier rozwoju "wodorostowego przemysłu" jest luka legislacyjna w odniesieniu do uprawy i zbioru makroglonów oraz ich wprowadzania do sektora żywnościowego i nieżywnościowego. Władze publiczne odgrywają kluczową rolę w likwidacji luki legislacyjnej i uwolnieniu potencjału produkcji makroglonów w regionie. Brak im jednak możliwości zbadania środowiskowych, legislacyjnych i społeczno-ekonomicznych aspektów produkcji makroglonów w Morzu Bałtyckim. Stanowi to wielkie wyzwanie dla rozwoju regionalnego sektora produkcji i przetwórstwa wodorostów.

Projekt GRASS

Celem projektu GRASS, zorganizowanego w ramach Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni, jest podnoszenie świadomości i rozwijanie potencjału wśród władz publicznych i innych zainteresowanych stron w regionie Morza Bałtyckiego, w odniesieniu do uprawy, zbiorów i dalszego wykorzystania wodorostów. Ministerstwa, instytucje ochrony środowiska, urzędy morskie i samorządy szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego odgrywają kluczową rolę w promowaniu hodowli i wykorzystania wodorostów, ponieważ mają wpływ na stanowienie prawa, zarządzanie przestrzenne, a także kontrolują znaczną część finansowania unijnego i krajowego.

Naszym celem jest zlikwidowanie luki legislacyjnej w zakresie produkcji i użytkowania wodorostów. Narzędzia, które pomogą nam osiągnąć ten cel, to mapy ilustrujące odpowiednie miejsca do produkcji wodorostów, narzędzie do oceny zdolności redukcji biogenów w morzu przez wodorosty, przewodnik po najlepszych praktykach w procesie licencjonowania produkcji makroglonów oraz podręcznik, który połączy wszystkie wyniki opracowane w ramach projektu dotyczące korzyści, ryzyk i możliwości związanych z produkcją i wykorzystaniem makroglonów w regionie Morza Bałtyckiego. Wyniki będą wykorzystywane głównie przez regionalne i krajowe organy publiczne, takie jak wydziały ochrony środowiska i planowania przestrzennego. Inne grupy docelowe projektu to: praktycy, instytuty badawcze i organizacje pozarządowe w dziedzinie zrównoważonego rozwoju błękitnej gospodarki. - tłumaczą pomysłodawcy projektu.

Na Bałtyku zrealizowano już pierwsze eksperymenty dot. farm wodorostów, które potwierdziły, że istnieją gatunki, które mogą z powodzeniem rosnąć w naszym morzu. Jak się okazuje, uprawa wodorostów jest znacznie bardziej ekologiczna, niż hodowla ryb. W Holandii takie farmy zaczyna się traktować jako przyrodnicze kompensacje energetycznych farm morskich.

Eksperymentalną farmę wodorostów na Zatoce Puckiej poprowadziła firma J_Tech z Gdańska, która testowała różne rozwiązania techniczne. Uprawa traw morskich odbywała się na specjalnych linach lub taśmach, przykotwiczonych do dna. W odpowiednim czasie specjalnie przystosowana łódź wciągała wyrośnięte glony na pokład.

W ramach projektu GRASS organizowane są spotkania i seminaria z przedstawicielami administracji rządowej i środowisk naukowych - coraz więcej osób przekonuje się, że to kierunek, w który warto inwestować.

Partnerzy portalu

seatech_390x100_2022
aste_580x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.