• <
smartre_2023

Postępy Europy w efektywności energetycznej

06.07.2020 10:52 Źródło: Chrońmy Klimat
Strona główna Przemysł Stoczniowy, Stocznie, Statki Postępy Europy w efektywności energetycznej

Partnerzy portalu

Postępy Europy w efektywności energetycznej - GospodarkaMorska.pl
fot. pixabay

Koalicja na rzecz oszczędności energii, działająca przy CAN-Europe, przyjrzała się rocznym sprawozdaniom z postępów państw członkowskich w zakresie efektywności energetycznej i krajowym planom oszczędnościowym, aby przygotować ocenę krajowych postępów osiągniętych w okresie do 2020 r. oraz perspektyw na lata 2021–2030 w zakresie oszczędności energii. Oszczędzanie energii przez kraje członkowskie to obowiązek na podstawie art. 7 dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej.

Publikacja zawiera podsumowanie postępów i przyszłych planów państw członkowskich dotyczących obowiązku oszczędzania energii, w tym:
• ocenę postępów krajowych do 2018 r. zgłoszonych za bieżący okres 2014–2020 (na podstawie dostępnego rocznego sprawozdania z postępów państw członkowskich przedłożonego w 2020 r.);
• pierwszą analizę wymagań w zakresie oszczędności energii na następny okres 2021–2030 (zgodnie z krajowymi planami energetycznymi i klimatycznymi (KPEiK); i
• przegląd najważniejszych środków zaproponowanych w ramach obowiązku oszczędności energii w krajowych planach energetycznych i klimatycznych (KPEiK) na następny okres.
Nie wszystkie państwa członkowskie zostały ocenione, ponieważ krajowe sprawozdania z postępów nie zawsze były dostępne lub informacje podane w krajowych planach na rzecz ochrony środowiska były niepełne.

Aż 6 państw członkowskich (Bułgaria, Czechy, Niemcy, Węgry, Włochy, Luksemburg) najprawdopodobniej nie będzie w stanie wypełnić obowiązku na 2020 r. Hiszpania jest kolejnym niepewnym takim krajem, ale oceniono, że wciąż może wypełnić ten obowiązek.

W odniesieniu do okresu 2021–2030 większość państw członkowskich poprawnie obliczyła całkowitą wymaganą oszczędność energii, ale informacja o tym, czy podjęte działania będą wystarczające do jej osiągnięcia, w wielu przypadkach jest niekompletna. W raporcie oceniono tylko kilka krajów, w tym Bułgarię, Czechy, Chorwację, Danię, Francję, Niemcy, Finlandię, Grecję, Włochy, Polskę, Szwecję.

Na podstawie informacji dostarczonych na temat polityki efektywności energetycznej na lata 2021–2030 można zidentyfikować następujące trendy:

• zaplanowane działania nie zawsze składają się na realizację obowiązku oszczędności energii, jak w przypadku Czech, Danii, Niemiec i Polski;
• oczekuje się, że systemy zobowiązujące do efektywności energetycznej przyniosą mniejszy efekt, ale nadal pozostaną kluczowym działaniem;
• niektóre państwa członkowskie kładą większy nacisk na oszczędności w zakresie transportu niż wcześniej, podczas gdy działania w sektorze budynków wciąż przynoszą znaczne oszczędności; i
• działania w systemie podatkowym na rzecz oszczędności są nadal stosowane, a niektóre państwa członkowskie wprowadziły nowe środki podatkowe.

Źródło: Chrońmy Klimat

Partnerzy portalu

seatech_390x100_2022

Dziękujemy za wysłane grafiki.