• <
smartre_2023

Port Gdańsk monitoruje jakość powietrza w związku ze wzmożonymi przeładunkami węgla

gm

03.11.2022 11:57 Źródło: Port Gdańsk
Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski Port Gdańsk monitoruje jakość powietrza w związku ze wzmożonymi przeładunkami węgla

Partnerzy portalu

Port Gdańsk monitoruje jakość powietrza w związku ze wzmożonymi przeładunkami węgla - GospodarkaMorska.pl
portgdansk.pl
Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. podjął decyzję o umieszczeniu na terenie portu dodatkowych 5 czujników mobilnych. Zostały one rozlokowane przy Basenie Górniczym, Nabrzeżu Dworzec Drzewny, Nabrzeżu Węglowym, Twierdzy Wisłoujście i przy ul. Ku Ujściu. Operatorzy mają obowiązek zastosowania się do działań prewencyjnych, w tym zraszania hałd z węglem. Rozważane jest również dodatkowe czyszczenie dróg dojazdowych, gdyż pylenie wtórne z ruchu pojazdów po placach składowych jest główną przyczyną wzmożonego pylenia.

ZMPG rozmawia z przedstawicielami Rady Dzielnicy Nowy Port, by wspólnie wypracować możliwe rozwiązania. Jedną z propozycji mieszkańców dzielnicy są nasadzenia drzew i krzewów na terenach okołoportowych w bliskiej odległości zabudowań mieszkalnych, w celu ograniczenia pylenia. Są to jednakże tereny miejskie, co będzie wymagało zgody władz samorządowych. Trwają analizy dotyczące konkretnych lokalizacji nasadzeń.

Wojna w Ukrainie i embargo na surowce energetyczne postawiły infrastrukturę portową przed bardzo trudnym zadaniem zapewnienia ciągłości dostaw surowców energetycznych do kraju. W efekcie obecna sytuacja może być trudna dla mieszkańców Nowego Portu, ze względu na pył unoszący się w okolicy. Administracja Portu Gdańsk Władze portu oczekuje, że cała sytuacja będzie tymczasowa, a także dąży do minimalizowania skutków tych niedogodności. Dlatego na terenie portu rozlokowanych jest 7 czujników na bieżąco monitorujących jakość powietrza. Montowane są też kolejne celem szybszego reagowania na zagrożenia. Operatorzy portowi są uczulani, aby węgiel zraszano polimerem z wodą, który zmniejsza pylenie.

Osoby zainteresowane aktualną jakością powietrza w Porcie Gdańsk i jego okolicach mogą ją na bieżąco monitorować. Informacje o stężeniach pyłów są udostępniane na stronie www.portgdansk.pl. YetiBox’y, czyli czujniki monitorujące powietrze, zbierają informacje o stężeniach drobnych pyłów zawieszonych PM10, PM2.5, i przesyłają uzyskane dane do systemu YetiSense. Są one umieszczone na terenie WOC, nabrzeżach Szczecińskim, Krakowskim i Zakręcie Pięciu Gwizdków, na ul. Marynarki Polskiej, w Porcie Zewnętrznym i na Maszcie SO-W-O1. W oparciu o dane pogodowe, prognozy oraz dane z YetiBox’ów, system określa ryzyko pylenia materiałów sypkich oraz niebezpieczeństwo pojawienia się dużych stężeń drobnych pyłów wskutek ich akumulacji w dolnej warstwie atmosfery.

– Sieć YetiSense nie ma na celu wykrywania w powietrzu dużych, widocznych gołym okiem cząstek. Najistotniejsza jest weryfikacja monitoringu cząstek mniejszych PM10, PM2.5, gdyż według badań to właśnie one są najbardziej szkodliwe dla zdrowia, ponieważ mogą przedostawać się do układu krwionośnego. Węgiel w Porcie Gdańsk jest jedynie składowany, nie jest spalany, a to przede wszystkim emisje ze spalania węgla przyczyniają się do zanieczyszczeń powietrza i negatywnego wpływu na zdrowie człowieka – wyjaśnia specjalista ds. ochrony środowiska w Porcie Gdańsk Agnieszka Roszkowska. 

Z analizy wskazań czujników i danych pogodowych za okres 15 wrzesień – 18 październik br. przygotowanej przez firmę SEADATA, wynika stały trend w porównaniu z tym samym okresem roku poprzedniego. W zestawieniach dobowych występują epizodyczne przekroczenia normy, w większości spowodowane przez warunki atmosferyczne: układ wyżowy, wiatry południowe, wysokie ciśnienie, brak opadów atmosferycznych, niską prędkość wiatru, intensywne nasłonecznienie.

Według przeprowadzonych badań oraz analizy jakości powietrza w okolicach okołoportowych, ma nie różnić się od tej sprawdzonej we Wrzeszczu czy Śródmieściu. Ponadto w punktach, które znajdują się w centrum Nowego Portu, poziom przekroczeń wartości dopuszczalnych w badanym okresie wynosi – do 10 proc.

Władze Portu Gdańsk uspokajają i zapewniają, że średniodobowe odczyty z czujników są w normie. Występują wprawdzie jednorazowe przekroczenia normy, nie mniej są one związane głównie ze wzmożonym ruchem kołowym, rozpoczęciem sezonu grzewczego, zmianą organizacji ruchu w rejonie Nowego Portu, a także warunkami atmosferycznymi.

Partnerzy portalu

port_gdańsk_390x100_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.